MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider


เรียนต่อนิวซีแลนด์

08 พฤศจิกายน 2014 0 admin

เรียนต่อนิวซีแลนด์


ท่องเที่ยวนิวซีแลนด์, เรียนต่อนิวซีแลนด์, ท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์, เรียนต่อ นิวซีแลนด์, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่านิวซีแลนด์, ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์,เรียนภาษาต่างประเทศ, นิวซีแลนด์

ทำไมเลือกศึกษาต่อ ณ ประเทศนิวซีแลนด์

 1. เรียนต่อนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับในระดับสากล

คุณภาพการศึกษาของนิวซีแลนด์ ได้รับการยอมรับในระดับสากล เนื่องจากคุณวุฒิและโปรแกรมการศึกษาเป็นระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ นักเรียนจึงสามารถเรียนระดับปริญญาตรีในนิวซีแลนด์และเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นในประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักได้

 1. มีความร่วมมือทางด้านการศึกษากับประเทศต่างๆ

นิวซีแลนด์มีข้อตกลงที่เป็นทางการกับมาเลเซียและจีน ในด้านความร่วมมือกันทางการศึกษา และร่วมมือกับเยอรมันนีและฝรั่งเศส เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของนักเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี และกับประเทศออสเตรเลียในด้านค่าธรรมเนียมของนักเรียนระดับอุดมศึกษา

 1. มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่นักเรียน

โรงเรียนและสถาบันการศึกษา มีการจัดเตรียมสิ่งต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความสะดวกสบายในการเรียนรู้ อาทิการให้คำแนะนำด้านอาชีพ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับเงินทุน สมาคมนักเรียน ที่คอยช่วยเหลือด้านสังคม วัฒนธรรม และกิจกรรมกีฬา ศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ที่มีติวเตอร์ คอยช่วยเหลือเรื่องการเรียน การเขียนเรียงความ สถิติ การใช้คำ และการวางแผนในการทำวิจัย การใช้ห้องสมุด และเทคนิคในการทำข้อสอบ สำนักงานนานาชาติที่จะคอยช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่ประจำชาติหากนักเรียนต้องการ ในด้านการเจ็บป่วย การขอวีซ่า และการหาที่พัก ฯลฯ

 1. มีการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

นักเรียนที่ต้องจากบ้านของตนเอง มาเรียนต่างประเทศอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยว กดดัน ดังนั้นในทุกๆ สถาบัน ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนมัธยมและสถาบันอุดมศึกษา จะมีผู้ที่คอยให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ทั้ง เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเรียน ด้วยความเต็มใจ เพื่อให้นักเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์ได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในแต่ละชั้นปีจะมีหัวหน้ากลุ่มที่คอยดูแลสวัสดิภาพ แนวทางและหลักสูตรของนักเรียน ทั้งโรงเรียนมัธยมและสถาบันอุดมศึกษา ยังมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการเลือกอาชีพ การเขียนประวัติส่วนตัว และการสมัครงาน

 1. ความปลอดภัยในสถาบันและที่พัก

สถาบันอุดมศึกษาจะมีผู้รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราทั้งกลางวันและกลางคืน โทรศัพท์ฉุกเฉิน และมีการรูดบัตรสำหรับเข้าภายในตึก มีอาสาสมัครที่คอยไปส่งนักเรียนหากนักเรียนเลิกเรียนดึก นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศ แต่ก็เป็นการดีหากจะมีการป้องกันไว้ก่อน

 1. การดูแลความปลอดภัยของเพศหญิง

สถาบันอุดมศึกษาจะมีกลุ่มหรือห้องสำหรับผู้หญิง มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการกับปัญหาการคุกคามทางเพศ


ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ด้านการศึกษา นิวซีแลนด์ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีโอกาสทางการศึกษาที่เป็นเลิศ เป็นส่วนช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ นอกเหนือจากนั้น สถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ยังมุ่งเน้นจัดหลักสูตรที่ พัฒนาทักษะและความรู้ ให้เหมาะสมกับนักศึกษา เพื่อความสำคัญทางสาขาอาชีพการงานและการดำเนินชีวิต กระตุ้นให้เรียนรู้ และคิดค้นสิ่งใหม่ในทุกแง่มุม

ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน้า ประเทศหนึ่งของโลก ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เปิดรับนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา โพลีเทคนิค วิทยาลัยครู มหาวิทยาลัย และสถาบันสอนภาษาเอกชน ระดับมัธยมศึกษานิวซีแลนด์ มีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ประมาณ 400 กว่าแห่ง ซึ่งรวมทั้งโรงเรียนของรัฐบาล กึ่งรัฐบาล และเอกชน โดยเรียกว่า High School หรือ Grammar School หรือ College โรงเรียนมัธยมศึกษา จะเปิดรับนักเรียนนานาชาติ เข้าเรียนได้ตั้งแต่ระดับ Year 9 (มัธยม 3 – อายุ 13 ปี ขึ้นไป) แต่บางโรงเรียนก็รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับ Year 7 (มัธยม 1 – อายุ 11 ปี) เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตร จะเป็นการเรียนในภาควิชาบังคับพื้นฐานทั่วไป ปีการศึกษา

โรงเรียนสอนภาษา (Language School)

สถาบันสอนภาษาอังกฤษทุกแห่งในประเทศนิวซีแลนด์มีตั้งแต่หลักสูตรระยะสั้นที่มีการเรียนในห้องเรียนและกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ  เช่น General English, Business English,  English Preparation for High School or for Academic Purposes ไปจนถึงหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ IELTS และ TOEFL การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ต้องได้รับการตรวจสอบจาก NZQA แล้วเพื่อรักษามาตรฐานการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ นิวซีแลนด์จึงเป็นที่นิยมอีกประเทศหนึ่งสำหรับนักเรียนที่สนใจไปเรียนภาษา นอกจากภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่ใช้กันเป็นประจำทุกวันแล้ว ประเทศนิวซีแลนด์ยังเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง

หลักสูตรภาษาอังกฤษ เปิดสอนในศูนย์ภาษาหรือสถาบันเอกชนทั่วประเทศ นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตลอดทั้งปี เริ่มเรียนได้ในทุกสัปดาห์ ราคาประหยัด หลักสูตรเร่งรัด เน้นการสนทนาให้ได้ผลเร็ว ตั้งอยู่ในหลายเมืองทั่วประเทศ New Zealand รวมทั้งเมืองเล็กๆ ที่มีนักเรียนไทยจำนวนไม่มากเช่น เนลสัน  ควีนสทาวน์  โรโตรัว ฯลฯ

หลักสูตรต่างๆ เรียนต่อนิวซีแลนด์ ที่เปิดสอนมีดังนี้

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (General English)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ TOEFL, IELTS
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (English for Academic Purposes)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อธุรกิจ (English for Business)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมเข้าเรียนระดับมัธยม (High School Preparation English)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมทัศนศึกษาและกิจกรรมนอกสถานที่ (English plus Activities)

 ระดับมัธยมศึกษา (High School)

โรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 9-13 หรือYears 9-13 (อายุ 13-19 ปี) นิวซีแลนด์มีโรงเรียนมัธยมทั้งหมดมากกว่า 350 โรงเรียน  ซึ่งเปิดสอนวิชาต่างๆหลากหลาย แต่ละโรงเรียนสามารถจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการสอนได้เองโดยยึดโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะถูกประเมินผลโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า NZQA: New Zealand Qualifications Authority อีกทีหนึ่ง    “ปีการศึกษาในระดับมัธยมนั้นจะแบ่งเป็นระบบ 4 เทอม ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม โดยมีการปิดเทอมสั้นๆ ครั้งละสองสัปดาห์ในเดือนเมษายน กรกฎาคม และกันยายน” โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนของรัฐ และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล โดยมากเป็นโรงเรียนสหศึกษา มีเพียงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วน หรือ ชายล้วน มีโรงเรียนเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมเกือบทุกแห่งของนิวซีแลนด์จะสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการสอน มาตรฐานของการศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของ National Certificate of Educational Achievement ทั้งนี้ระบบการเรียนของที่นี่ยังสอดคล้องและสามารถปรับใช้กับระบบการเรียนในระดับมัธยมในประเทศอื่นๆ อีกด้วย นักศึกษาต่างขาติสามารถเข้าเรียนได้ทั้งในโรงเรียนมัธยมของรัฐและโรงเรียนมัธยมของเอกชน

สถาบันโพลีเทคนิคและสถาบันเทคโนโลยี  (Polytechnics and Institute of Technology)

สถาบันอบรม วิชาชีพ ที่ได้รับการสบันสนุนจากรัฐบาล เน้นหลักสูตรการอบรมสายวิชาชีพ อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการพาณิชย์ และเน้นด้านการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้งานจริง มีสาขาให้เลือกมากกว่า 150 สาขา มีหลักสูตรตั้งแต่การอบรมระยะสั้น หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร อนุปริญญา จนถึงปริญญาตรี และสามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยได้ สถาบันโพลีเทคนิคในประเทศนิวซีแลนด์มีประมาณ 25 แห่ง กระจายอยู่ในเกาะเหนือ 18 แห่ง และเกาะใต้อีก 7 แห่ง

โพลีเทคนิค และสถาบันเทคโนโลยี เปิดสอนในประเภท และระดับของหลักสูตร ดังนี้คือ

 1. ประกาศนียบัตร (Certificates) เป็นหลักสูตรเบื้องต้น และหลักสูตรเร่งรัด ระยะเวลาในการศึกษาของแต่ละหลักสูตร มีตั้งแต่ 13 สัปดาห์ ถึง 2 ปี
 2. อนุปริญญา (Diploma) เป็นหลักสูตรที่สูงกว่าหลักสูตรประกาศนียบัตร ระยะเวลาในการศึกษา ของหลักสูตร คือ 2 ปี
 3. ปริญญา (Bachelor Degree) เป็นหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษา คือ 3 – 4 ปี
 4. ปริญญาโท (Master’s Degree) เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเฉพาะ กับบางสถาบัน และในบางสาขาวิชา เท่านั้น
 5. สำหรับ นักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับ Certificate และ Diploma ได้โดยตรง

 สถาบันวิชาชีพ (Vocational college)

วิทยาลัยในนิวซีแลนด์มีทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งเน้นการฝึกอบรมวิชาชีพหรือให้ความสำคัญกับสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นพิเศษ ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมาสามารถนำมาใช้จริง นักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจในอุสาหกรรมนั้นๆ (เช่นอุตสาหกรรมธุรกิจ การบริหารการโรงแรมร้านอาหาร และอื่นๆ) และหน้าที่ที่ได้เรียนมาเป็นอย่างดี ทุกหลักสูตรของสถาบันต้องได้รับการรับรองจาก NZQA และ สำหรับนักศึกษาที่ภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยแข็งแรง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันวิทยาลัยได้และสอบภาษาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถย้ายไปเรียนในระดับ Certificate หรือ Diploma ได้ ทางเลือกของการศึกษาต่อระบบวิทยาลัยนี้สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือระยะยาว

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (University)

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยใน นิวซีแลนด์ มีด้วยกันทั้งหมด 8 มหาวิทยาลัย และเป็นของรัฐบาลทั้งหมด มหาวิทยาลัยเหล่านี้กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ทั่วประเทศ โดยอยู่ที่เกาะเหนือ 5 มหาวิทยาลัยและเกาะใต้ 3 มหาวิทยาลัย ซึ่งสถาบันระดับอุดมศึกษา จะมีหน่วยงานของรัฐคอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันการศึกษาทั้งหลายสามารถรักษามาตรฐานดังกล่าวได้อยู่ ตลอดเวลา ปีการศึกษาจะเริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ไปถึงเดือนพฤศจิกายน การเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัย จะสอนเนื้อหาทางวิชาการและทฤษฎีอย่างลึกซึ้งในสาขาที่นักศึกษาเลือก เรียน ทั้งยังสามารถทำการสอนในระดับที่สูงกว่าในหลายสาขาวิชาทั้งในระดับประกาศนีย บัตรระยะสั้นจนกระทั่งถึงระดับปริญญาเอก

มหาวิทยาลัย 8 แห่งที่เปิดสอน ในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในด้านความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ พาณิชยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8 มหาวิทยาลัย แต่ละแห่ง จะมีระบบการตรวจคุณภาพของตนเอง และได้รับการตรวจสอบจากส่วนกลาง ทั้งในแง่ของหลักสูตรที่เปิดสอน และนโยบายของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย ในประเทศนิวซีแลนด์ เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก นอกเหนือจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับต่าง ๆ ในบางสาขา รวมทั้งหลักสูตรเกียรตินิยม และหลักสูตร 2 ปริญญาบัตร

สำหรับการสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ข้อกำหนดในการสมัคร จะเหมือนในประเทศอื่นๆ คือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก โดยบางหลักสูตร อาจกำหนดในเรื่องประสบการณ์ การทำงานด้วย

หลักสูตรปีเตรียม (Foundation)

ในมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง ของนิวซีแลนด์เปิดสอนหลักสูตรปีเตรียม เพื่อเตรียมนักศึกษา เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรมีระยะเวลา 28 สัปดาห์ ถึง 1 ปี เปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ อังกฤษ และวิชาเลือกอื่นๆ มหาวิทยาลัยทั้งหมด จะกระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ทั่วประเทศ


 มหาวิทยาลัย ในเกาะเหนือ

 1. University of Auckland – Auckland
 2. Auckland University of Technology – Auckland
 3. University of Waikato – Auckland
 4. Massey University – Auckland or Palmerston North
 5. Victoria University – Wellington

มหาวิทยาลัย ในเกาะใต้

 1. University of Otago – Dunedin
 2. University of Canterbury – Christchurch
 3. Lincoln University – Christchurch

ปีการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จะเริ่มในเดือน กุมภาพันธ์ และสิ้นสุดที่เดือน พฤศจิกายน และมีช่วงเปิดภาคเรียนแตกต่างกันตามสถาบันบางสถาบันใช้ระบบ 2 เทอม หรือ 3 เทอม สถาบันสามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ปีละ 1 ครั้ง และปีละ 2 ครั้งในบางหลักสูตร

การทำงานระหว่างการศึกษา

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปและผู้ที่ลงเรียนภาษาหลักสูตร 6 เดือนขึ้นไป (มีผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0) สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ควรเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนและต้องมีจดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยด้วย โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ NZ Immigration

สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 1. ลงเรียนในหลักสูตรที่มีการฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร หรือ
 2. ระหว่างช่วงวันหยุดคริสต์มาส และวันหยุดปีใหม่ หากนักเรียน เรียนในหลักสูตรแบบเต็มเวลา และเรียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน หรือ
 3. สามารถทำงานได้ 20 ช.ม. ต่อสัปดาห์ ระหว่างภาคเรียน และเป็นนักเรียนเต็มเวลา โดยศึกษาอยู่ในสถาบัน Private Training Establishment or Tertiary Institution และเข้าเรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา หรือ
 4. สามารถทำงานได้ 20 ช.ม. ต่อสัปดาห์ ระหว่างภาคเรียน และเป็นนักเรียนเต็มเวลา ที่ศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับคะแนนในกลุ่มของ Skill Migrant หรือ
 5. นักเรียนที่ลงเรียนในระดับเกรด 12 หรือ 13 โดยได้รับใบอนุญาตจากทางสถาบัน และจากทางผู้ปกครอง หรือ
 6. เรียนแบบเต็มเวลามาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในสถาบัน Private Training Establishment or Tertiary Institution และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต้องได้รับทราบว่า จุดมุ่งหมายในการไปเรียน คือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และต้องมีผลสอบ IELTS Overall Band Score ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป (แบบ General หรือ Academic ก็ได้) หรือ
 7. เรียนในระดับ Tertiary ในสถาบันที่ได้รับการรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา ด้วยการเป็น นักเรียนแลกเปลี่ยน ในโครงการ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อนิวซีแลนด์