Your search results

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand)


ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ได้กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษด้วยสนธิสัญญาไวตางี (Treaty of Waitangi) เมื่อปี ค.ศ. 1840 ซึ่งได้สัญญาไว้ว่าจะให้สิทธิในการเป็นผู้นำชนเผ่าอย่างเต็มรูปแบบ “Complete Chieftainship” (Tino rangatiratanga) แก่ชาวมาวรีพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ ในปัจจุบันความหมายที่แน่นอนของสนธิสัญญานี้ยังคงเป็นข้อพิพาท และยังคงเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกและความไม่พอใจกันอยู่เนื่องจากมีการแปลสนธิสัญญาทั้งสองฉบับไม่ตรงกัน โดยในฉบับภาษาอังกฤษมีใจความว่าสหราชอาณาจักรจะปกครองประเทศและประชาชนของประเทศ ในขณะที่ในฉบับภาษามาวรีมีใจความว่าสหราชอาณาจักรจะเป็นฝ่ายสนับสนุนการปกครองของผู้นำที่ชาวมาวรีพึงใจให้ปกครอง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1840 นิวซีแลนด์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นประเทศอิสระที่ใช้ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และอยู่ภายใต้สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นราชินีพระองค์เดียวกับที่ทรงปกครองประเทศอื่นในเครือจักรภพแห่งอังกฤษ เช่น ออสเตรเลีย ฟิจิ ฯลฯ นิวซีแลนด์รับผิดชอบการต่างประเทศของหมู่เกาะคุกและนีอูเอ ซึ่งเป็นพื้นที่ปกครองตนเองพิเศษโดยมีรัฐบาลราชอาณาจักรนิวซีแลนด์เป็นผู้ชี้แนะและปกครองโตเกเลาเป็นเมืองขึ้น

ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ที่ไหน? ข้อมูลภูมิศาสตร์ (Geography)

นิวซีแลนด์อยู่ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ที่เส้นละติจูด 34-47 องศาใต้ มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ประมาณ 1,600 กิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่รวมโดยประมาณ 268,021 ตารางกิโลเมตร โดยขนาดใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น หรือสหราชอาณาจักร(อังกฤษ) ดินแดนที่ใกล้ที่สุด คือ ทวีปออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ประกอบไปด้วย 2 เกาะใหญ่ คือเกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) และยังมีเกาะปลายล่างสุด ชื่อเกาะสจ๊วร์ต (Stewart Island) ซึ่งยังไม่นับรวมเกาะเล็ก ๆ อีกมากมาย นิวซีแลนด์ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ในนิวซีแลนด์เป็นเทือกเขาสูงและเนินเขา เกาะใต้มีเทือกเขาสูงเรียกว่า เซาว์เทิร์นแอลป์พาด ผ่านกลาง มีฟยอร์ด (Fjord) ธารน้ำแข็ง บางส่วนเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ ใช้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มีบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว และยังไม่ดับ บ่อโคลนเดือด บริเวณเทือกเขาสูงมีหิมะ ขาวปกคลุม พื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์ มีภูมิประเทศที่มีความหลากหลายและสวยงามและทะเลสาปในใจกลางเกาะ มีน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด ภูเขาสูงสุดคือ เมาท์คุก (3,754 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล) ซึ่งอยู่ในเกาะใต้

ประเทศนิวซีแลนด์มีสภาพภูมิอากาศ (Climate) อย่างไรบ้าง?

ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่

  • Spring ฤดูร้อน                ธันวาคม – กุมภาพันธ์ (14 – 28 องศาเซลเซียส)
  • Summer ฤดูใบไม้ร่วง     มีนาคม – พฤษภาคม (10 – 24 องศาเซลเซียส)
  • Autumn ฤดูหนาว           มิถุนายน – สิงหาคม (8 – 20 องศาเซลเซียส)
  • Winter ฤดูใบไม้ผลิ        กันยายน – พฤศจิกายน (12 – 22 องศาเซลเซียส)

เนื่องจากนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี ได้รับอิทธิพลจากลมประจำที่พัดผ่าน คือ ลมฝ่ายตะวันตก และ กระแสน้ำอุ่นออสเตรเลียตะวันออก ทำให้มีสภาพอากาศแตกต่างกันดังนี้ – เกาะเหนือมีอากาศอบอุ่นชื้นทั่วเกาะ ส่วนเกาะใต้อากาศเย็น ชายฝั่งตะวันตกฝนชุกกว่าชายฝั่งตะวันออก

โซนเวลา (Time Zone)

ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ใกล้เส้นแบ่งเวลาสากล (International Date Line) โดยเร็วกว่ามาตรฐาน กรีนิช 12 ชั่วโมง ในแต่ละปีจะมีการประกาศวันที่เปลี่ยนเวลาที่เรียกว่า Daylight Saving Time เวลาของประเทศนิวซีแลนด์ปัจจุบัน เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม เวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

การเมืองการปกครอง (Politic)

รูปแบบการปกครอง: ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

นิวซีแลนด์ได้กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษด้วยสนธิสัญญาไวทังกิ (Treaty of Waitangi) เมื่อปี ค.ศ. 1840 ซึ่งได้สัญญาไว้ว่าจะให้ “Complete Chieftainship” (Tino Rangatiratanga) แก่ชนเผ่าเมารีของนิวซีแลนด์ในปัจจุบัน ความหมายที่แน่นอนของสนธิสัญญานี้ยังคงเป็นข้อพิพาท และยังคงเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกและความไม่พอใจ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1840 นิวซีแลนด์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นประเทศอิสระที่มีรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยและอยู่ภายใต้พระมหากษัตริย์ของกษัตริย์แห่งนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวกับประเทศอื่นในเครือจักรภพ นิวซีแลนด์รับผิดชอบการต่างประเทศของหมู่เกาะคุกและนีอูเอซึ่งปกครองตนเอง และปกครองโตเกเลาเป็นเมืองขึ้น และชาวเมารีเรียกนิวซีแลนด์ว่า Aotearoa (เอาเตอารัว) หมายถึง “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” หรือ Niu Tireni (นิวทิเรนี) ซึ่งเป็นการทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ

รัฐและดินแดน (State and Territory)

นิวซีแลนด์แบ่งตามสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะใหญ่ 2 เกาะ ดังนี้

เกาะเหนือ (North Island)

เวลลิงตัน (Wellington) เมืองหลวงของนิวซีแลนด์และเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเหนือ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก (The World’s Most Livable City) โดย Deutsch Bank ในปี 2017 และได้รับการโหวตให้เป็นเมืองหลวงขนาดเล็กที่เท่ห์ที่สุดในโลก(The Coolest Little Capital in the World) โดย Lonely Planet เมื่อปี 2012,  ฮามิลตัน Hamilton ฮามิลตัน นอกจากนี้ เมืองนี้ได้รับสมญาว่าเป็น Windy city เวลลิงตันเป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่าง เกาะเหนือ และเกาะใต้ ที่มีช่องแคบคุก (cook) คั่นกลาง มีความสำคัญในด้านการปกครอง

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ Wellington

โอ๊คแลนด์ (Auckland) เมืองโอ๊คแลนด์เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกา เป็นเมืองที่ทันสมัยและเป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งกำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ นอกจากนี้ยังเพียบพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและบรรยากาศแบบสบายๆ ทำให้โอ๊คแลนด์กลายเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ (The City of Sails) หรือ เมืองราชินี ที่มีแม่น้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์ไหลผ่าน

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ Auckland

โรโตรัว (Rotorua) เมืองที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของ North Island เนื่องจากเมืองนี้อุดมไปด้วยแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อน ป่า ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ ด้วยปลาเทราต์ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของชาวเมารี ทำให้เมือง นี้เต็มไป ด้วยความสนุกสนาน สำหรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ Rotorua

เกาะใต้ (South Island)

ไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch) เป็นเมืองเก่าแก่และ ใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ เมืองไครสต์เชิร์ชเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษอย่างท่องแท้ โดยมีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านกลางเมืองและสถาปัตยกรรมในรูปแบบของอังกฤษยุคบุกเบิก และด้วยความร่มรื่นของถนนทุกสายและมีสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทั่วเมืองทำให้เมืองไครสต์เชิร์ชถูกกล่าวขานว่าเป็น (Garden City) เมืองแห่งสวนดอกไม้ตระการตา

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ Christchurch

ดูนิดิน (Dunedin) ดะเนดิน หรือสก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในเขต Otago เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ University of Otago ปัจจุบันเป็นจุดศูนย์กลางนักท่องเที่ยวทัวร์ธรรมชาติ (Eco-tour) เช่น ทัวร์ดูนกเพนกวิน, ทัวร์ดูแมวน้ำ, และการเดินป่าแบบธรรมชาติ

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ Dunedin

ควีนส์ทาวน์ (Queenstown) เป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองหลวงแห่งการผจญภัยของโลก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู (Wakatipu) จึงมีวิวสวยของเทือกเขาสีฟ้ายอดเขาหิมะปกคลุมขาว สะท้อนเงาทะเลสาบให้ผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติได้ชื่นชมกันควีนสทาวน์เป็นเมืองแห่งความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา มีกิจกรรมนานัปการให้ทำ ทั้งในบริเวณตัวเมือง และเมืองใกล้เคียง ในช่วงฤดูหนาวที่นี่เป็นศูนย์รวมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นสกี และในช่วงฤดูร้อนก็เป็นที่นิยมในหมู่นักขี่จักรยานภูเขา นักไต่เขาและนักกอล์ฟที่จะเดินทางไปยังไหล่เขาอันเขียวขจีเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ Queenstown

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

โครงสร้างทางเศรษฐกิจประเทศนิวซีแลนด์ (Economy)

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศหนึ่งในเขตแปซิฟิกที่มีการทำอุตสาหกรรม เช่น การต่อเรือ โรงงานเบียร์ไวท์ โรงงานปลากระป๋อง แต่ส่วนใหญ่การอุตสาหกรรมในนิวซีแลนด์มีน้อยมาก มีการทำอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น การทำผลไม้กระป๋อง และอุตสาหกรรมการขุดแร่ เช่น ถ่านหิน เหล็ก อุตสาหกรรมป่าไม้ และ ยังมีการเพาะปลูกที่ทำให้นิวซีแลนด์มีรายได้มากส่วนหนึ่ง เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และ ผลไม้เช่น สตรอเบอรี่ และแอปเปิล เป็นต้น

สกุลเงิน (Currency)

นิวซีแลนด์ดอลลาร์ (NZD)

เชื้อชาติ (Ancestry and Immigration)

  • ชนผิวขาว นิวซีแลนด์ 75 %
  • ชาวพื้นเมืองเชื้อสายเมารี 10 %
  • ชนกลุ่มน้อยเชื้อสายชาวเกาะแปซิฟิกใต้ 5 %
  • ชาวเอเชีย และ ชนชาติอื่นๆ 10 %

ประเทศนิวซีแลนด์ใช้ภาษาอะไร? (Languages)

นิวซีแลนด์ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเมารี และภาษาสัญลักษณ์นิวซีแลนด์เป็นภาษาราชการ

ศาสนา (Religion)

ชาวนิวซีแลนด์นับถือศาสนาคริสต์

วัฒนธรรม (Culture)

นิวซีแลนด์ มีวัฒนธรรม 2 แบบ คือ วัฒนธรรมคนผิวขาว ซึ่งคล้ายคลึงกับคนยุโรปและอเมริกัน และวัฒนธรรมเผ่าเมารี ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาและเป็นวัฒนธรรมที่มีความเคร่งครัดในเรื่อง ขนบธรรมเนียมพิธีรีตองชาวนิวซีแลนด์โดยทั่วไปเป็นคนอัธยาศัยดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้เดินทางจากต่างประเทศ นอกจากนั้นเป็นคนที่ถือเรื่องการรักษาการนัดหมายอย่างเคร่งครัด การให้ทิปเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนักในประเทศนิวซีแลนด์ บางครั้งบริกรจะปฏิเสธเงินค่าทิป

การคมนาคม (Transportation)

การเดินทางและการประหยัดค่าเดินทางในนิวซีแลนด์

โอ๊คแลนด์: เมืองโอ๊คแลนด์มีเครือข่ายขนส่งมวลชนโดยรถประจำทาง รถไฟและเรือข้ามฟากที่มีประสิทธิภาพและราคาประหยัด เพื่อให้คุณสามารถเดินทางไปรอบเมืองและเขตชานเมือง มีบริการรถประจำทาง Link และ Stagecoach วิ่งให้บริการทุก 10 นาทีอยู่รอบเมือง หากคุณต้องการเดินทางไปยังหลายสถานที่ในหนึ่งวัน บัตรโดยสาร Auckland Day Pass เป็นทางเลือกที่ประหยัดที่สุดซึ่งรวมการใช้บริการรถประจำทางและเรือข้ามฟากในเมือง นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดเงินได้ด้วยการซื้อบัตรโดยสาร 10 รอบสำหรับรถประจำทาง รถไฟและเรือข้ามฟากทุกสายได้อีกด้วย โปรแกรมวางแผนการเดินทางบนเว็บไซต์ Maxx จะช่วยให้คุณสามารถเลือกได้ว่ารูปแบบการเดินทางและตั๋วโดยสารแบบใดที่เหมาะสำหรับคุณ

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ Auckland Transporatation

เวลลิงตัน: เมืองเวลลิงตันก็เป็นอีกเมืองที่มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและราคาประหยัดด้วยบริการรถประจำทางและรถไฟ บัตรรายเดือนและบัตรโดยสาร 10 รอบเพื่อใช้บริการรถไฟและรถประจำทางมีจำหน่ายสำหรับนักศึกษาที่ต้องอยู่อาศัยเป็นระยะเวลานานและมีราคาตามโซนพื้นที่การเดินทาง หากคุณอยู่ที่นี่เพียงไม่กีวัน การซื้อบัตร Daytripper เป็นรายวันจะคุ้มค่ากว่า โดยคุณจะสามารถใช้บริการรถประจำทางและรถไฟได้ในโซน 1-3 ของเมือง

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ Wellington Transportation

ไครส์เชิร์ช: รถประจำทางภายในเมืองไครส์เชิร์ชทุกสายให้บริการโดย Bus Exchange คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารรายสัปดาห์และบัตรโดยสารหนึ่งวันซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้ นอกจากนี้ยังมีบริการรถประจำทางฟรีในเขตใจกลางเมืองซึ่งมีสีเหลืองสดและวิ่งให้บริการตามจุดสำคัญในเมืองทุก 10-15 นาที

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ Christchurch Transportation

ดะนีดิน: เมืองดะนีดินเป็นเมืองขนาดเล็กและสถานที่ส่วนใหญ่สามารถเดินถึงกันได้จากสถาบันการศึกษาของคุณ อย่างไรก็ตามก็มีรถประจำทางให้บริการอยู่รอบเมืองโดยบริษัท The Octagon และมีบัตรโดยสารจำหน่ายโดยคิดค่าบริการตามโซนพื้นที่

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ Dunedin Transportation

สนามบินสำคัญของประเทศนิวซีแลนด์ (Important Airports)

มีทั้งหมดจำนวน 4 แห่ง ได้แก่

 1. สนามบิน เมือง Auckland (ตัวย่อ IATA: AKL) ตั้งอยู่เกาะเหนือของเมือง Auckland เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่เป็นทั้งศูนย์กลางภายในประเทศและระหว่างประเทศสำหรับ Air New Zealand และเป็นศูนย์กลางของ Virgin Australia และ Jetstar Airways ของนิวซีแลนด์เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
 2. สนามบิน เมือง Wellington (ตัวย่อ IATA: WLG) ตั้งอยู่ที่เกาะเหนือของเมือง Wellington เมืองหลวงของประเทศที่นี่เป็นศูนย์กลางสำหรับ Air New Zealand สนามบินแห่งนี้ห่างจากใจกลางเมือง Wellington เพียง 9 กิโลเมตร
 3. สนามบิน เมือง Christchurch (ตัวย่อ IATA: CHC) เมืองที่ใหญ่สุดในเกาะใต้ สนามบินแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมือง Christchurch เพียง 12 กิโลเมตร
 4. สนามบิน เมือง Queenstown (ตัวย่อ IATA: ZQN) ตั้งอยู่ที่เกาะใต้บริเวณย่าน Frankton สนามบินแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมือง Queenstown เพียง 8 กิโลเมตร

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ สนามบินข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ สนามบินข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ สนามบินข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ สนามบิน

ระบบน้ำประปา (Water Supply System)

น้ำประปาของประเทศนิวซีแลนด์มีความสะอาดมาก คุณภาพพอ ๆ กับน้ำดื่มบรรจุขวดที่ขายกันทั่วไปเลยทีเดียว มั่นใจได้เลยว่าสะอาดแน่นอนสามารถดื่มได้ทันที หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายควรพกขวดน้ำเปล่าไปด้วย เพื่อกรอกน้ำไว้ดื่มก่อนออกเดินทาง

ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

กระแสไฟฟ้า 230/240 โวลต์ ในโรงแรมและที่พักส่วนใหญ่จะเตรียมไฟระบบ 110 โวลต์ไว้ให้บริการ หรืออาจนำอุปกรณ์แปลงไฟและตัวแปลงจาก 2 หัวเป็น 3 หัว แนะนำให้เตรียมติดตัวไปด้วย

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ ระบบไฟฟ้า

ระบบโทรศัพท์ (Telephone Number)

รหัสทางไกลระหว่างประเทศของนิวซีแลนด์คือ (+64)

หมายเลยโทรศัพท์ที่สำคัญในประเทศนิวซีแลนด์

 • เบอร์โทร 111 เหตุฉุกเฉิน (โทรฟรี 24 ชั่วโมง)
 • เบอร์โทร 018 สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ (นิวซีแลนด์)
 • เบอร์โทร 0172 สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ (ต่างประเทศ)
 • เบอร์โทร (09) 377 3886

ข้อมูลการเสียภาษีในประเทศนิวซีแลนด์ (Taxation)

IRD Number คือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิวซีแลนด์

IRD Numbers for Individuals สำหรับนักเรียนที่ต้องการหางานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนที่นิวซีแลนด์ซึ่งเลข IRD Number จะช่วยในการตรวจสอบว่าภาษีที่จ่ายไปแล้วเท่าไหร่และจำนวนนั้นถูกต้องหรือไม่ รวมถึงเป็นเลขที่บันทึกกิจกรรมการเสียภาษีไปตลอดชีวิต และเป็นเลขเฉพาะบุคคลของคนนั้น ๆ แน่นอนไม่ว่าจะขอเคลมภาษีคืนตอนจะกลับเสียมากไปน้อยไป ก็สามารถตรวจสอบตัวเลขได้ซึ่งการสมัครงานที่ใดก็ตาม นักเรียนจำเป็นต้องมีเลขนี้ให้นายจ้างและต้องชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์

IRD Number สามารถสมัครได้ที่ https://www.ird.govt.nz/act…/apply-for-a-personal-ird-number

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ที่มา:

 • New Zealand Tourism Guide Website: https://www.tourism.net.nz/
 • Infoplease Website: https://www.infoplease.com/
 • 100% Pure New Zealand Website: https://www.newzealand.com/int/facts/
 • New Zealand Government Website: https://www.ird.govt.nz/

ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์

 • Advanced Search

Compare Listings