Your search results

วีซ่านักเรียนระยะสั้นสหราชอาณาจักร

วีซ่านักเรียนระยะสั้นสหราชอาณาจักร


สหราชอาณาจักรยังคงเป็นประเทศจุดหมายปลายทางทางด้านการศึกษาที่ติด 1 ใน 5 ของโลกที่นักเรียนนักศึกษาจากทั่วโลกต้องการไปเรียนต่อมากที่สุด และที่สำคัญยังเป็น Home of English ด้วย เพราะต้นกำเนิดของภาษาอังกฤษ ภาษาสากลที่มีผู้ใช้อยู่ทั่วโลกกว่า 2,000 ล้านคน ก็ถือกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษ และหากน้องๆหรือผู้ปกครองเองที่กำลังมองหาประเทศเพื่อเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นอาจเป็นช่วงปิดเทอมของน้องๆ การเลือกเรียนต่อที่สหราชอาณาจักรถือว่าเป็นการเรียนต่อที่คุ้มค่ามาก โดยผู้ที่ไปเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นที่สหราชอาณาจักรสามารถเดินทางไปเรียนด้วย Short-Term Study Visa ได้

Short-term Study Visa คืออะไร

วีซ่าที่ให้คุณสามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษหรืออบรมระยะสั้นในสหราชอาณาจักรได้ รวมถึงให้คุณสามารถทำการวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาที่คุณกำลังศึกษาอยู่ โดยหลักสูตรปริญญานั้นคุณต้องศึกษาอยู่นอกสหราชอาณาจักร โดยวีซ่านี้จะให้คุณสามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษได้สูงสุดไม่เกิน 11 เดือน

ใครบ้างที่จะต้องขอ Short-Term Study Visa

 • ผู้ที่เรียนหลักสูตรคอร์สระยะสั้นที่สหราชอาณาจักร
 • ผู้ที่มาจากนอกเขต European Economics Area (EEA) หรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายดังต่อไปนี้
 • ได้รับ Offer ให้เข้าเรียนต่อในหลักสูตรของสหราชอาณาจักรในสถาบันที่ได้รับการยอมรับ
 • มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะสนับสนุนตัวเองโดยที่ไม่ต้องทำงานหรือได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเงินสงเคราะห์ของรัฐบาล หรือมีญาติหรือเพื่อนที่สามารถดูแลและให้ที่พักกับคุณได้
 • สามารถชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปประเทศที่สามได้

ในกรณีที่ผู้เรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้เรียนจะต้อง

 • จัดเตรียมการเดินทางและที่พักในสหราชอาณาจักร
 • ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้มาเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

สิทธิ์ของผู้ถือ Short-Term Study Visa

 • สามารถเรียนหลักสูตรระยะสั้นในสหราชอาณาจักรได้ เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรการฝึกอบรม
 • สามารถทำวิจัยระยะสั้นได้ ซึ่งงานวิจัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญา (Degree) จากประเทศที่คุณกำลังเรียนอยู่ (นอกเหนือจากสหราชอาณาจักร)

ผู้ถือ Short-Term Study Visa จะไม่สามารถ

 • ไม่สามารถเรียนที่โรงเรียนรัฐบาล
 • ไม่สามารถทำงานหรือทำธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงการหาประสบการณ์ทำงานหรือตำแหน่งงาน เว้นแต่ว่างานนั้นเป็นงานด้านการแพทย์ สัตวแพทย์ วิชาเลือกทันตกรรม)
 • ไม่สามารถขยายระยะเวลาวีซ่านี้
 • ไม่สามารถนำสมาชิกในครอบครัว (ผู้ติดตาม) มากับคุณได้ ผู้ติดตามจะต้องสมัครวีซ่าแยกเอง
 • ไม่สามารถได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือจากรัฐบาล

ผู้ถือวีซ่า Short-Term Study Visa สามารถทำงานได้หรือไม่

ผู้ถือวีซ่า Short-Term Study Visa ไม่สามารถทำงานพาร์ทไทม์หรือทำงานเต็มเวลาได้ เพราะฉะนั้นผู้ถือวีซ่าประเภทนี้จะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินที่ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าครองชีพและค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศต้นทางและปลายทางด้วย

ระยะเวลาที่สามารถอยู่ในสหราชอาณาจักรได้

ผู้ถือวีซ่าจะสามารถอยู่ในสหราชอาณาจักรได้ตามระยะเวลาของหลักสูตรหรือการทำวิจัย

ผู้ถือวีซ่าสามารถอยู่ใน UK ต่อได้นานอีก 30 วัน หากระยะเวลาในการอยู่ที่ UK ทั้งหมดไม่เกินกว่า 6 เดือนหรือไม่เกินกว่า 11 เดือน โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องอายุ 16 ปีขึ้นไปและกำลังเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษอยู่

สถานะทางวีซ่าของผู้ถือวีซ่าจะแจ้งว่าสามารถที่จะอยู่ใน UK ได้นานเท่าไหร่

ถ้าผู้สมัครไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าสหราชอาณาจักร สามารถเรียนได้นานสุด 6 เดือนโดยที่ไม่ต้องสมัครเรียนล่วงหน้า และต้องไปพบกับเจ้าหน้าที่ด่าน (Border Officer) เมื่อเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักรและไม่ต้องใช้ ePassport gates แต่หากต้องการเรียนหลักสูตรที่นานกว่า 6 เดือน ก็จะต้องสมัคร Short-term study visa ล่วงหน้าด้วย

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

£97 สำหรับหลักสูตรระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

£186 สำหรับหลักสูตรระยะเวลาไม่เกิน 11 เดือน

ระยะเวลาในการวางแผนและรอผลวีซ่า

สามารถสมัครวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศสหราชอาณาจักรได้สูงสุด 3 เดือน และผลวีซ่าจะทราบภายใน 3 สัปดาห์หลังจากที่สมัครวีซ่าจากนอกสหราชอาณาจักร

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอ Short-term study visa

 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ
 • หลักฐานยืนยันการสนับสนุนตนเองระหว่างที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร เช่น Bank Statements หรือ Payslips 6 เดือนล่าสุด
 • ผลการตรวจคัดกรองวัณโรคทางผิวหนัง Tuberculosis (TB) Test Results ถ้าผู้สมัครเดินทางมาจากประเทศที่เข้าเกณฑ์ต้องตรวจสอบและจะเรียนต่อในสหราชอาณาจักรนานกว่า 6 เดือน (นักเรียนจากประเทศไทยจะต้องตรวจสอบด้วย)
 • ข้อมูลการติดต่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งคนในประเทศของผู้สมัคร (ถ้าผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี)

ผู้สมัครยังต้องทำการแปลและรับรองเอกสารทุกฉบับที่ไม่ได้เป็นฉบับภาษาอังกฤษหรือเวลส์ด้วย

หนังสือเดินทางของผู้สมัครจะต้องมีหน้าที่ว่างเหลือให้ติดหน้าวีซ่า

เอกสารที่เกี่ยวกับหลักสูตรเรียน

ผู้สมัครต้องแนบเอกสารหลักฐานยืนยันการเรียน เช่น Letter of Acceptance จากสถาบันการศึกษา โดยมีหัวกระดาษที่เป็นทางการและระบุชื่อหลักสูตร ระยะเวลาเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา (รวมถึงที่พัก)

ในบางกรณีผู้สมัครอาจต้องแนบเอกสารต่อไปนี้ด้วย โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้สมัคร เช่น

 • หลักฐานประวัติการเรียน เช่น Academic Certificates, References หรือ Transcripts
 • English language qualifications เช่น Certificates หรือ Awards
 • หลักฐานที่พักหรือแผนการเดินทาง
 • หลักฐานการอาศัยอยู่ในประเทศอย่างถูกกฎหมาย ถ้าผู้สมัครสมัครวีซ่าจากประเทศอื่นที่ตนไม่ใช่พลเมือง
 • หลักฐานอาชีพของสปอนเซอร์ รายได้ เงินฝากหรือทุนทรัพย์ที่จะสนับสนุนการเรียนต่อของผู้สมัคร

การจะเรียนหรือทำวิจัยในบางวิชา ผู้สมัครจะต้องมี Academic Technology Approval Scheme (ATAS) Certificate ซึ่งจะต้องขอก่อนสมัคร Short-term Study Visa (แนะนำให้ติดต่อกับทางสถาบันหรือมหาวิทยาลัยและสอบถามก่อน เพราะเงื่อนไขแตกต่างกันตามหลักสูตรและสถาบัน)

หากผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี อาจจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ถ้า

 • เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรคนเดียว
 • เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่หรือผู้ปกครองของตนเอง

การเดินทางด้วยตนเองของผู้เยาว์

ผู้เยาว์สามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรด้วยตนเองได้และไม่ต้องมีผู้ใหญ่ (ที่อายุ 18 ปีหรือมากกว่า) ติดตาม

โดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์จะต้อง

 • เขียนหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปสหราชอาณาจักร (Consent Letter)
 • แจ้งข้อมูลและรายละเอียดการติดต่อ

ทางสถานทูตต้องการหลักฐานว่าผู้เยาว์จะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมในระหว่างที่อยู่สหราชอาณาจักรด้วย เพราะฉะนั้นผู้เยาว์จะต้องแจ้ง

 • ชื่อและวันเกิดของบุคคลที่ผู้สมัครจะไปพำนักด้วย
 • ที่อยู่ที่ผู้สมัครจะพำนัก
 • ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ที่จะดูแลผู้สมัครในสหราชอาณาจักร
 • การเขียนหนังสือยินยอมว่าเขาสามารถดูแลผู้สมัครระหว่างพำนักอยู่ที่สหราชอาณาจักรได้

ผู้สมัครจะต้องแนบจดหมายจากโรงเรียนยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้รับแจ้งการเข้ามาเยือนของผู้สมัครและข้อมูลของบุคคลที่จะดูแลผู้สมัคร ถ้าผู้สมัคร

 • อายุต่ำกว่า 16 ปี (หรืออายุต่ำกว่า 18 ปีหากผู้สมัครมีความทุพพลภาพ)
 • จะได้รับการดูแลจากคนอื่นที่ไม่ใช้ญาติใกล้ชิดของผู้สมัคร (เรียกว่า Private Foster Care)

หากโรงเรียนที่ผู้สมัครจะไปเรียนได้รับหนังสือตอบรับจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารนั้นให้สถานทูตด้วย

ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดของเอกสารที่ต้องเตรียมในกรณีเดินทางด้วยตนเองได้ที่นี่

หากผู้เยาว์เดินทางกับผู้ใหญ่

เมื่อผู้เยาว์เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรกับบุคคลที่อายุ 18 ปีหรือมากกว่า ผู้สมัครจะต้องแจ้งข้อมูลของผู้ใหญ่นั้นตอนสมัครวีซ่าด้วย

ชื่อของผู้ใหญ่ที่ผู้เยาว์เดินทางด้วยจะอยู่บนหน้าวีซ่าของผู้เยาว์ และผู้เยาว์จะถูกปฏิเสธการเข้าสหราชอาณาจักร ถ้าผู้เยาว์มาถึงสหราชอาณาจักรโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่

ผู้สมัครสามารถแจ้งผู้ใหญ่ได้สูงสุด 2 คนในการสมัครวีซ่าของตน และวีซ่าของผู้สมัครจะยังมีผลอยู่หากผู้สมัครเดินทางกับผู้ใหญ่ที่ผู้สมัครแจ้งอย่างน้อย 1 คน

ผู้ใหญ่ที่ไปด้วยสามารถสมัครวีซ่าพร้อมผู้สมัครได้ แต่จะเป็นการสมัครแยกวีซ่ากัน

การสมัครวีซ่า Short-Term Study Visa

ผู้สมัครจะต้องสมัครวีซ่าออนไลน์หากจะมาเรียนด้วย Short-Term Study Visa

ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลลายนิ้วมือและรูปถ่าย (Biometric Information) ซึ่งให้บริการโดย Visa Application Centres ในประเทศของตนด้วย

หลักฐานทางการเงินสำหรับยื่นวีซ่า Short-Term Study Visa

สำหรับหลักฐานทางการเงินนักเรียนจะต้องแนบเอกสารรายการเดินบัญชีหรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนและต้องมีเงินจำนวนตามที่เราแนะนำอยู่ในบัญชีมาไม่ต่ำกว่า 28 วัน

จำนวนเงินที่แสดงนั้นจะต้องครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา* ค่าที่พักและค่าครองชีพ รวมถึงค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศไทยและสหราชอาณาจักร

ค่าครองชีพสำหรับเมืองอื่นที่ไม่ใช่ลอนดอน คือ £1,015 ต่อเดือน

ค่าครองชีพสำหรับเมืองลอนดอน คือ £1,265 ต่อเดือน

ถ้าพักกับญาติ เพื่อน หรือครอบครัวในสหราชอาณาจักรก็จะสามารถลดจำนวนเงินโชว์สถานทูตได้ แต่ผู้สมัครควรแนบหลักฐานการอยู่อาศัยกับคนรู้จักด้วย

ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องแจ้งสถานทูต (กรณีเรียนที่กรุงลอนดอน)

ระยะเวลาเรียน ค่าครองชีพและที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ TH-UK ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดงให้สถานทูต
3 เดือน £1,265 x 3 = £3,795

ประมาณ 155,595 บาท

£1,000 ประมาณ 41,000 บาท £4,795 ประมาณ 196,595 บาท
6 เดือน £1,265 x 6 = £7,590

ประมาณ 311,190 บาท

£1,000 ประมาณ 41,000 บาท £8,590 ประมาณ 352,190 บาท
9 เดือน £1,265 x 9 = £11,385

ประมาณ 466,785 บาท

£1,000 ประมาณ 41,000 บาท £12,385 ประมาณ 507,785 บาท

*หากนักเรียนยังมีค่าเรียนส่วนที่ค้างชำระจะต้องแสดงยอดเงินเพิ่มจากนี้ในส่วนของค่าเรียนที่ค้างชำระด้วย เช่น เรียน 6 เดือน ค่าเรียนทั้งหมดคือ £6,000 และชำระไปแล้ว £3,000 เพราะฉะนั้นจะมียอดค้างชำระอีก £3,000 ซึ่งนักเรียนหรือสปอนเซอร์จะต้องแสดงเพิ่มด้วย จากที่ต้องแสดง 352,190 บาท เพราะฉะนั้นจะต้องแสดงเพิ่มอีก £3,000 x 41 บาท = 123,000 บาท รวมทั้งหมดที่ต้องแสดงคือ 475,190 บาท

ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องแจ้งสถานทูต (กรณีเรียนเมืองอื่นที่ไม่ใช่กรุงลอนดอน)

ระยะเวลาเรียน ค่าครองชีพและที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ TH-UK ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดงให้สถานทูต
3 เดือน £1,015 x 3 = £3,045

ประมาณ 124,845 บาท

£1,000 ประมาณ 41,000 บาท £4,045 ประมาณ 165,845 บาท
6 เดือน £1,015 x 6 = £6,090

ประมาณ 249,690 บาท

£1,000 ประมาณ 41,000 บาท £7,090 ประมาณ 290,690 บาท
9 เดือน £1,015 x 9 = £9,135

ประมาณ 374,535 บาท

£1,000 ประมาณ 41,000 บาท £10,135 ประมาณ 415,535 บาท

** อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คำนวณคือ 1 GBP (Pound Sterling) = 41 บาท

การเข้าสหราชอาณาจักร

ที่ Border Control เอกสารหนังสือเดินทางหรือ Identity Card ของผู้ถือวีซ่าจะได้รับการตรวจเช็ค

เพราะฉะนั้นผู้ถือวีซ่าจะต้องเตรียมเอกสารหนังสือเดินทางหรือ Identity Card ให้พร้อม และถอดแว่นตากันแดดออก และผ่านจุด Passport Control ด้วยกันถ้ามาพร้อมกับครอบครัว

ถ้าผู้ถือวีซ่ามาจาก non-EEA country ประเทศอื่นที่ไม่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป

หนังสือเดินทางของผู้ถือวีซ่าจะต้องได้รับการตรวจเช็คและจะได้รับคำถามถึงเหตุผลในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 เลยมีการเปลี่ยนแปลงกฎที่ Border Control คือ ผู้ถือวีซ่าจะไม่สามารถใช้ automatic ePassport gates ได้ถ้ามาจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือ non-EEA country

ผู้ถือวีซ่าจะต้องพบกับ Border Control Officer และได้รับการแสตมป์ในหน้าหนังสือเดินทางถ้ามาจาก non-EEA country และเข้าสหราชอาณาจักรด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 • เรียนหลักสูตรระยะสั้นด้วยวีซ่าสูงสุด 6 เดือน
 • เข้าสหราชอาณาจักรด้วย Tier 5 Creative or Sporting certificate of sponsorship สูงสุด 3 เดือนและต้องการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรโดยไม่มีวีซ่า
 • On a permitted paid engagement (เข้ามาทำงานเฉพาะที่ได้รับค่าจ้างแต่ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน)
 • เพื่อพบปะกับสมาชิกในครอบครัวจาก EEA ของตน

ผู้ถือวีซ่าไม่สามารถได้รับสแตมป์ได้ถ้าใช้ ePassport gates และถ้าหากไม่มีแสตมป์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำกิจกรรมที่คาดหวังจะเข้ามาทำที่สหราชอาณาจักร

การเดินทางด้วย UK Biometric Residence Permit

ผู้ถือวีซ่าจะมี Biometric Residence Permit เมื่อสแกนลายนิ้วมือตอนสมัครวีซ่า และลายนิ้วมือของผู้ถือวีซ่าจะได้รับการตรวจเช็คที่ Border Control และตรวจเช็คกับข้อมูลที่ได้บันทึกไว้กับเอกสารวีซ่า

หากผู้ถือวีซ่าเดินทางพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวที่มาจาก EEA หรือสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ถือวีซ่าจะต้องไปพบกับเจ้าหน้าที่ Border Control Officer แทนการใช้ช่องทาง automatic ePassport gates

หากผู้ถือวีซ่าได้รับการปฏิเสธให้เข้าประเทศ

ผู้ถือวีซ่าจะได้รับแจ้งให้เขียน

 • เหตุผลที่ถูกปฏิเสธในการเข้าสหราชอาณาจักร
 • หากผู้ถือวีซ่าสามารถอุทธรณ์คำตัดสินได้ ผู้ถือวีซ่าจะได้รับแจ้งให้เขียนคำอุทธรณ์
 • เมื่อผู้ถือวีซ่าสามารถถูกย้ายออกจากสหราชอาณาจักรได้

ผู้ถือวีซ่าจะต้องเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรทันที บางกรณีผู้ถือวีซ่าอาจได้รับอนุญาตให้อยู่สหราชอาณาจักรชั่วคราวได้ (โดยปกติไม่เกิน 1 สัปดาห์) แต่หนังสือเดินทางของผู้ถือวีซ่าจะถูกริบและผู้ถือวีซ่าจะต้องรายงาน Immigration Officer ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรในช่วงการระบาดของ Coronavirus (Covid-19)

ถ้าเดินทางมาจากต่างประเทศ จะต้องแจ้งแผนการเดินทางและรายละเอียดการติดต่อ ถ้าไม่แจ้งข้อมูลก่อนเข้าประเทศ อาจต้องเสียเวลามากขึ้นในการแจ้งเจ้าหน้าที่ตอนที่เข้าสหราชอาณาจักร

ผู้เดินทางจะต้องกักตัวเองใน 14 วันแรกหลังจากเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักรแล้ว ยกเว้นหากเดินทางมาจากบางประเทศหรือเขตที่ได้รับการยกเว้น

ผู้เดินทางอาจถูกปรับสูงสุดถึง £100 ถ้าไม่แจ้งข้อมูลการติดต่อและอาจถูกปรับมากกว่านี้หากทำผิดกฎมากกว่า 1 ครั้ง และอาจถูกปรับสูงสุดถึง £1,000 ถ้าปฏิเสธที่จะกักตัวเองหรืออาจเจอการลงโทษอย่างอื่น

เงื่อนไขการกักตัวเอง (Self-isolation) และการลงโทษจะแตกต่างกันตามประเทศที่เดินทางเข้าไปในสหราชอาณาจักร เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบข้อมูลจากแต่ละที่อีกที ทั้ง England, Scotland, Wales และ Northern Ireland

แต่หากต้องเปลี่ยนเครื่องบินหรือรถหรือเรือหรือรถไฟในประเทศที่ไม่ได้รับการยกเว้นในช่วง 14 วันที่ผ่านมาก่อนเข้าสหราชอาณาจักร ผู้เดินทางจะต้องกักตัวเอง 14 วันเช่นกัน


ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ (British Embassy Bangkok)

ที่ตั้ง: เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 12A 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์:   +66 (0)2 305 8333                            โทรสาร: +66 (0)2 255 9278

เว็บไซต์: http://www.gov.uk/

อีเมล: Info.Bangkok@fcdo.gov.uk

ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน (Royal Thai Embassy, London)

ที่ตั้ง: 29-30 Queen’s Gate, London, SW7 5JB

โทรศัพท์: 0207 589 2944, 0207 225 5500        โทรสาร: 0207 823 7492

เว็บไซต์: https://london.thaiembassy.org/

อีเมล: visa@thaiembassyuk.org.uk

วันเปิดทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์                                 เวลา: 09:00 – 12:00 น.

ที่มา:

Government UK Website: https://www.gov.uk/

Royal Thai Embassy London: https://london.thaiembassy.org/

VFS Global Website: https://www.vfsglobal.com/


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

[contact-form-7 id=”20142″ title=”เรียนต่อต่างประเทศ-Form-หน้าหลัก.com”]
 • Advanced Search

Compare Listings