Your search results

วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ


New International Student Immigration Routes Open Early

วีซ่า Student route และ Child Student route จะเปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2020 สำหรับนักเรียนที่เก่งและดีจากทั่วโลก ช่องทางในการยื่นวีซ่าใหม่นี้สำหรับนักเรียนต่างชาติได้ยื่นวีซ่าภายใต้ระบบใหม่ของรัฐบาลซึ่งคือ ระบบตรวจคนเข้าเมืองแบบเก็บคะแนน จากที่ได้รับการระบุในกฎของการเข้าเมืองจากรัฐสภาในวันที่ 10 กันยายน 2020 วีซ่า Student route และ Child Student route จะเปิดให้สมัครในวันที่ 5 ตุลาคม 2020 เป็นต้นไป

เนื่องจากนักเรียนต่างชาติเป็นส่วนสำคัญในระเบียบวาระการประชุมเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของสหราชอาณาจักรหลังจากที่ออกจากสหภาพยุโรป นักเรียนต่างชาตินั้นมีบทบาทสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษาและทางด้านการเงิน   วีซ่านี้ถูกออกแบบมาให้กับนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนต่างชาติอย่างเสมอภาคกันและยังรวมถึงนักเรียนจากยุโรปที่ต้องการมาเพื่อศึกษาต่อหลังจากจบช่วงการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงการเรียน นักเรียนทุกคนจะได้ใช้ช่องทางที่ง่ายขึ้นและเหมือนกันในการยื่นวีซ่านักเรียน

ช่องทางนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าจะหน่วยงานการศึกษาชั้นนำของโลกของ UK จะเต็มไปด้วยนักเรียนที่มีศักยภาพและความสามารถสูงมาศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก วิทยาลัย สถาบันสอนภาษาอังกฤษ หรือโรงเรียนเอกชนของ UK

จากนี้ไปจะไม่มีการจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติที่จะมาเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร และสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนในสหราชอาณาจักรในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษากว่า 600,000 คนต่อปี ภายในปี 2030 ดังที่ได้วางแผนไว้ใน International Education Strategy ที่เผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2019

วีซ่า Student route ใหม่นี้จะพัฒนาให้ดีกว่าวีซ่า Tier 4 โดยทำให้มีความคล่องตัวและสะดวกมากขึ้นสำหรับ Sponsoring institutions และนักเรียนของสถาบัน สร้าง pathways ที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับนักเรียนและทำให้มั่นใจได้ว่าการศึกษาของสหราชอาณาจักรยังสามารถแข่งขันได้ในตลาดการศึกษาโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นักเรียนจะต้องมีคะแนนทั้งหมด 70 คะแนนเพื่อให้ได้รับการอนุมัติเรียนจบ และนักเรียนจะต้องมีคะแนนตามที่กำหนดเพื่อให้ได้รับ Offer จากทางสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง ทั้งต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษและสามารถสนับสนุนตัวเองขณะเรียนอยู่ในสหราชอาณาจักรได้

นอกจากนี้ทางรัฐบาลต้องการมั่นใจว่าจะสามารถรักษานักเรียนที่เก่งและมีคุณภาพให้เรียนต่อในหลักสูตรที่สูงขึ้น (Post-study) ในสหราชอาณาจักร เพราะฉะนั้นจึงได้มีวีซ่า Graduate route สำหรับช่วงซัมเมอร์ ปี 2021 โดยวีซ่านี้จะอนุญาตให้นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสามารถที่จะอยู่ในสหราชอาณาจักรได้อีก 2 ปี และ 3 ปีสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และสามารถทำงานได้ในทุกระดับทักษะ (any skill level) และสามารถทำงานต่อได้ในอนาคตเมื่อนักเรียนพบงานที่เหมาะสมกับตนเอง


Student Visa (Tier 4)

หากคุณกำลังสนใจเรียนต่อในสหราชอาณาจักร นี่คือวีซ่านักเรียนที่คุณต้องทำความรู้จัก เพื่อเตรียมตัวอย่างดีที่สุดให้ได้เรียนต่อในสหราชอาณาจักร วีซ่านักเรียนของสหราชอาณาจักรคือ Tier 4 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ General Student Visa (Tier 4) และ Child Student Visa (Tier 4)

General Student Visa (Tier 4)

วีซ่านักเรียนทั่วไป Tier 4 เพื่อเรียนต่อในสหราชอาณาจักรคืออะไร

Overview

คุณสามารถที่จะสมัครวีซ่านักเรียนทั่วไป (Tier 4) เพื่อเรียนต่อที่สหราชอาณาจักรได้ หากคุณอายุต่ำกว่า 16 ปีและคุณ

 • ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนแล้ว
 • สามารถพูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาอังกฤษ (ทำลิ้งค์ซ่อนเกณฑ์และข้อมูลภาษาอังกฤษข้างล่างนี้)

เกณฑ์ของทักษะภาษาอังกฤษที่กำหนด

สถาบัน หลักสูตร ความรู้ทางภาษาอังกฤษที่จำเป็น ระดับ (Level)
สถาบันอุดมศึกษา

(Higher Education Institution)

 

ปริญญาหรือสูงกว่า การอ่าน การเขียน การฟังและการพูด Equivalent to CEFR (Common European Framework for languages) level B2
สถาบันที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ปริญญาหรือสูงกว่า การทดสอบภาษาทางด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด CEFR level B2
สถาบันอื่นๆ ต่ำกว่าปริญญา การทดสอบภาษาทางด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด CEFR level B1

ข้อยกเว้น

คุณไม่ต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ถ้าคุณสำเร็จการศึกษาที่เทียบเท่ากับปริญญาจากสหราชอาณาจักร จากประเทศต่อไปนี้

  • Antigua and Barbuda
  • Australia
  • the Bahamas
  • Barbados
  • Belize
  • Dominica
  • Grenada
  • Guyana
  • Ireland
  • Jamaica
  • New Zealand
  • St Kitts and Nevis
  • St Lucia
  • St Vincent and the Grenadines
  • Trinidad and Tobago
  • UK
  • USA

คุณจะได้รับการยกเว้นให้แสดงหลักฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ถ้าคุณอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้

  • เป็นประชากรชาวแคนาดาหรือประชากรของประเทศที่กล่าวมาข้างต้น
  • เคยศึกษาที่สหราชอาณาจักรมาก่อน ด้วย Tier 4 (Child) Student
  • คุณกำลังสมัครเพื่อมาเรียนหลักสูตร Study Abroad Programmes ที่สหราชอาณาจักร โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาในมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะสนับสนุนตนเองและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยจำนวนเงินขึ้นอยู่กับหลักสูตรการเรียนและสถานการณ์ของคุณ
  • คุณมาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ใน European Economic Area (EEA) หรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติอื่นๆ ดังต่อไปนี้ https://www.gov.uk/tier-4-general-visa/eligibility

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครวีซ่าได้

 • จะต้องได้รับ Unconditional offer of a place (การเสนอเข้าเรียนแบบไม่มีเงื่อนไข) จาก Licensed Tier 4 Sponsor (สถาบันที่มีใบอนุญาตให้สปอนเซอร์นักเรียนที่เป็นผู้อพยพภายใต้วีซ่า Tier 4)
 • จะต้องมีทุนทรัพย์เพียงพอในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของตนเองรวมทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยค่าใช้จ่ายนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล โดยคุณสามารถสอบถามเพิ่มเติมจากเดอะเบสท์ได้

หลักสูตรเรียนที่สามารถสมัคร General Student Visa (Tier 4)

 • คอร์สเรียนเต็มเวลา (Full-time) ที่อยู่ใน Level 6 เป็นอย่างต่ำตาม Ofqual Register เช่น Degree apprenticeship, Degree with honours, Graduate certificate, Graduate diploma, Level 6 award, Level 6 certificate, Level 6 diploma, Level 6 NVA และ ordinary degree without honours
 • คอร์สเรียนพาร์ทไทม์ (Part-time) ที่อยู่ใน Level 7 เป็นอย่างต่ำตาม Ofqual Register เช่น Integrated master’s degree (ตัวอย่าง Master of Engineering), Level 7 award, Level 7 certificate, Level 7 diploma, Level 7 NVQ, Master’s degree, Postgraduate certificate, Postgraduate certificate in education (PGCE), Postgraduate diploma
 • คอร์สเรียนจากต่างประเทศที่มี degree level เทียบเท่าได้กับ UK higher education course และกำลังสอนโดยสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
 • คอร์สเรียนเต็มเวลา (Full-time) ที่เรียนขั้นต่ำ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ของการจัดการศึกษาเต็มวันในเวลากลางวัน (Organised daytime study) และเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่า Level 3 อย่างต่ำตาม Ofqual Register
 • Recognised foundation programme ของ Postgraduate doctor หรือทันตแพทย์
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษในระดับ B2 หรือสูงกว่าตามหลัก Common European Framework of Reference for Language

Confirmation of Acceptance for Studies หรือ CAS คืออะไร

หลังจากที่คุณสมัครเรียนแล้วสถาบันการศึกษาของคุณจะส่งหมายเลขอ้างอิง (Reference Number) ที่เรียกว่า Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) มาให้ ถ้าคุณได้รับการเสนอเข้าเรียนและคุณต้องยื่นเอกสารนี้ประกอบตอนสมัครวีซ่านักเรียนด้วย โดยคุณจะต้องทำการสมัครวีซ่าภายใน 6 เดือนหลังจากที่คุณได้รับ CAS

สิทธิ์ของผู้ถือ General Student Visa (Tier 4)

 • สามารถเรียนในสหราชอาณาจักรได้
 • ทำงานในฐานะเจ้าหน้าที่สหพันธ์นักศึกษา หรือ Student Union Sabbatical Officer
 • สามารถสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้ทั้งจากในและนอกสหราชอาณาจักร
 • สมัครเพื่อขยายระยะเวลาการอยู่ในสหราชอาณาจักรได้ (มีเงื่อนไขในการสมัคร)
 • ทำงานได้ แต่ขึ้นอยู่กับว่าคอร์สเรียนของคุณเป็นเลเวลอะไรและประเภทของสปอนเซอร์คุณคืออะไร

ผู้ถือ General Student Visa (Tier 4) จะไม่สามารถ

 • ไม่สามารถได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือจากรัฐบาล
 • ไม่สามารถทำงานบางอย่างได้ เช่น นักกีฬาอาชีพ หรือโค้ชกีฬา
 • ไม่สามารถเรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลหรือ Maintained School ได้

ระยะเวลาที่สามารถอยู่ในสหราชอาณาจักรได้

 • คุณสามารถเดินทางเข้ามาอยู่ในสหราชอาณาจักรก่อนวันเปิดเรียนได้ 1 สัปดาห์ หากคอร์สเรียนของคุณมีระยะเวลา 6 เดือนหรือสั้นกว่านี้
 • คุณสามารถเดินทางเข้ามาอยู่ในสหราชอาณาจักรก่อนวันเปิดเรียนได้ 1 เดือน หากคอร์สเรียนของคุณมีระยะเวลานานกว่า 6 เดือน

ส่วนระยะเวลาที่คุณสามารถอยู่ในสหราชอาณาจักรได้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่คุณเรียน

เมื่อไหร่ที่สามารถสมัครวีซ่าได้

คุณสามารถยื่นขอวีซ่าก่อนเริ่มเรียนได้สูงสุด 3 เดือน และโดยปกติคุณจะได้รับทราบผลวีซ่าภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า £348 เมื่อคุณสมัครจากนอกสหราชอาณาจักรและเป็นค่าธรรมเนียมรายบุคคล


Child Student Visa (Tier 4)

หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจะต้องยื่นขอ Child Student Visa (Tier 4)

Tier 4 (Child) Student Visa คือวีซ่าสำหรับนักเรียนอายุ 4-17 ปี ที่ต้องการเรียนต่อโรงเรียนเอกชนในสหราชอาณาจักร

คุณสามารถอยู่ในสหราชอาณาจักรได้นานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอายุของคุณ

อายุตอนสมัครวีซ่า ระยะเวลาที่คุณสามารถอยู่ได้
อายุต่ำกว่า 16 ปี ตามหลักสูตร เรียนนานสูงสุด 6 ปีและอีก 4 เดือนหลังจากเรียนจบ
อายุ 16 หรือ 17 ปี ตามหลักสูตร เรียนนานสูงสุด 3 ปีและอีก 4 เดือนหลังจากเรียนจบ

สิทธิ์ของผู้ถือ Child Student Visa (Tier 4)

 • สามารถเรียนในโรงเรียนเอกชนที่สหราชอาณาจักรได้
 • สามารถสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้ทั้งจากนอกสหราชอาณาจักร
 • สมัครเพื่อขยายระยะเวลาการอยู่ในสหราชอาณาจักรได้ (มีเงื่อนไขในการสมัคร)
 • สามารถทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้สูงสุด 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • สามารถทำงานเต็มเวลา (Full-time) ช่วงพักการเรียนได้
 • สามารถฝึกงาน (Work Placement) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอร์สเรียนได้ แต่ต้องไม่มากเกิน 50% ของระยะเวลาคอร์สเรียน
 • สามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สหพันธ์นักศึกษา หรือ Student Union Sabbatical Officer ได้นานสูงสุด 2 ปี

ผู้ถือ Child Student Visa (Tier 4) จะไม่สามารถ

 • ไม่สามารถเรียนในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐบาล
 • ไม่สามารถได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือจากรัฐบาล
 • ไม่สามารถทำงานถาวรเต็มเวลาหรือประกอบธุรกิจ
 • ไม่สามารถทำงานหรือฝึกงานในฐานะแพทย์หรือทันตแพทย์
 • ไม่สามารถทำงานเป็นนักกีฬาอาชีพ เช่น โค้ชนักกีฬาหรือผู้สร้างความบันเทิง (entertainer)
 • ไม่สามารถตั้งรกรากอยู่ใน UK ด้วยวีซ่านี้
 • ไม่สามารถพาสมาชิกครอบครัวมาอยู่กับคุณได้ หากผู้ปกครองต้องการติดตามคุณจะต้องสมัคร Parent of a Tier 4 (Child) Visa แยกต่างหาก

ขั้นตอนการสมัครวีซ่า General Student Visa (Tier 4) และ Child Student Visa (Tier 4)

คุณสามารถสมัครวีซ่าออนไลน์ได้ที่ https://visas-immigration.service.gov.uk/

ในการสมัครวีซ่าคุณจะต้องมีการเก็บข้อมูล Fingerprints (ลายนิ้วมือ) และรูปถ่ายของคุณซึ่งจะต้องถ่ายที่ Visa Application Centre เพื่อให้ได้รับ Biometric Residence Permit เพื่อใช้ในการสมัคร และเมื่อเดินทางเข้าถึงสหราชอาณาจักรแล้ว คุณจะต้องไปรับ Biometric Residence Permit ภายใน 10 วัน

ศูนย์ยื่นเอกสารเพื่อสมัครขอวีซ่าในประเทศไทย

 1. ศูนย์ฯ กรุงเทพฯ: VFS Visa Application Centre

ที่ตั้ง: อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เว็บไซต์: www.vfs-uk.th.com

อีเมล์: info@ukvac-th.com

โทรศัพท์: 02-800-8050

เวลารับใบคำร้อง:           วันจันทร์ พุธ ศุกร์             เวลา 08:30 – 16:00 น.

เวลารับหนังสือเดินทาง:   วันจันทร์-ศุกร์                 เวลา 14:00 – 16:00 น.

 1. ศูนย์ฯ เชียงใหม่: VFS Visa Application Centre

ที่ตั้ง: 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์: www.vfs-uk.th.com

อีเมล์: info@ukvac-th.com

โทรศัพท์: 02-118-7100

เวลารับใบคำร้อง:           วันจันทร์ พุธ ศุกร์             เวลา 08:30 – 16:30 น.

เวลารับหนังสือเดินทาง:   วันจันทร์ พุธ ศุกร์             เวลา 15:00 – 16:30 น.


สถานที่ในการตรวจวัณโรคทางผิวหนัง (Tuberculosis Test)

ผู้ที่เดินทางเข้าไปเยือนสหราชอาณาจักรเป็นเวลานานกว่า 6 เดือนจะต้องขอรับหนังสือรับรองยืนยันว่าตนมิได้เป็นวัณโรคก่อนยื่นคำขอวีซ่า

International Organization for Migration ศูนย์ Migration Health Assessment Centre (MHAC)

ที่ตั้ง: เลขที่ 120 อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ลงที่ BTS ศาลาแดง หรือ MRT สีลม

เว็บไซต์: http://www.thailand.iom.int/health-services

อีเมล์: iommedbkk@iom.int

โทรศัพท์: 02-234-7950-5

เวลาทำการ:      วันจันทร์ – พฤหัสบดี         เวลา 08:00 – 17:00 น.

                        วันศุกร์                           เวลา 08:00 – 14:30 น.

การนัดหมายเพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรค

สามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ http://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/

เอกสารประกอบการลงทะเบียนตรวจวัณโรค

 1. หนังสือเดินทางฉบับจริง ซึ่งยังมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองพามาตรวจวัณโรค พร้อมนำบัตรประชาชนตัวจริงของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองมาด้วย (ในกรณีที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถมาได้ ผู้รับมอบอำนาจสามารถทำแทนได้ จำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากบิดาหรือมารดาพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ)
 3. ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือสมุดฝากครรภ์ (สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์)
 4. ที่อยู่ ที่จะไปอาศัยในสหราชอาณาจักร (สำหรับวีซ่านักเรียน ถ้ายังไม่ทราบที่อยู่ ที่จะไปอาศัยในสหราชอาณาจักร กรุณาแจ้งชื่อ มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน)
 5. ใบรับรองการตรวจคัดกรองวัณโรคใบเก่า ในกรณีที่ใบรับรองยังไม่หมดอายุ

*ขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นวีซ่านักเรียน Tier 4

 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือเดินทางเล่มที่หมดอายุแล้วทุกเล่ม พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 35*45 mm จำนวน 1 รูป
 • CAS Statement จากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน เช่น Academic Transcript, Degree Certificate, English Qualification เป็นต้น
 • หลักฐานยืนยันการสนับสนุนตนเองและค่าธรรมเนียมการศึกษาขณะที่ศึกษาอยู่ใน UK
 • หลักฐานการยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองหากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และผู้ปกครองของคุณหากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • เอกสารส่วนตัวและเอกสารรับรองการทำงานของสปอนเซอร์
 • ผลการตรวจคัดกรองวัณโรคทางผิวหนัง Tuberculosis (TB) Test Result ถ้าคุณเดินทางมาจากประเทศที่เข้าเกณฑ์ต้องตรวจสอบ (นักเรียนจากประเทศไทยจะต้องทำการตรวจสอบด้วย)
 • ATAS Certificate

ต้องทำการแปลและรับรองเอกสารทุกฉบับที่ไม่ได้เป็นฉบับภาษาอังกฤษหรือเวลส์ด้วย

หนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าที่ว่างเหลือให้ติดหน้าวีซ่า และคุณอาจต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประวัติและสถานการณ์ส่วนบุคคล

ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ (British Embassy Bangkok)

ที่ตั้ง: เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 12A 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์:   +66 (0)2 305 8333                      โทรสาร: +66 (0)2 255 9278

เว็บไซต์: http://www.gov.uk/

อีเมล: Info.Bangkok@fcdo.gov.uk

ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน (Royal Thai Embassy, London)

ที่ตั้ง: 29-30 Queen’s Gate, London, SW7 5JB

โทรศัพท์: 0207 589 2944, 0207 225 5500   โทรสาร: 0207 823 7492

เว็บไซต์: https://london.thaiembassy.org/

อีเมล: visa@thaiembassyuk.org.uk

วันเปิดทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์             เวลา: 09:00 – 12:00 น.

ที่มา:

 • Government UK Website: https://www.gov.uk/
 • Royal Thai Embassy London: https://london.thaiembassy.org/


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก เราให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ ทุกระดับชั้น ทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า : เป้าหมายของเราคือต้องการให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จ
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 ด้วยราคามิตรภาพ เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • บริการสมัครสอบ IELTS เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 • Advanced Search

Compare Listings