Your search results

USA United State of America

USA United State of America


United States of America (สหรัฐอเมริกา) เป็นแหล่งศูนย์รวมของวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย จากประชากรประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนัก ทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ใครหลายคนอยากมาสัมผัส ซึ่งลักษณะทั่วไปของประเทศมี ดังนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกามีพื้นที่โดยรวมประมาณ 3,787,319 ตารางไมล์ หรือประมาณ 18 เท่า ของขนาดพื้นที่ประเทศไทย ประกอบด้วยพื้นที่ต่างๆ 50 รัฐ และ 1 เขตการปกครอง คือ Washington D.C .

ประชากร

สหรัฐอเมริกามีประชากรเป็นชาวผิวขาวประมาณ 75.1 % ส่วนพวกคนผิวดำประมาณ 12.3% พวกเชื้อสายสเปน ประมาณ 13% ของจำนวนประชากรทั้งหมด นอกจากนี้เป็นชาวเอเชียประมาณ 3.7%

ภูมิประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในเรื่องของภูมิประเทศ คือ มีทั้งป่าไม้ ทะเลทราย ภูเขา ที่ราบสูงและที่ลุ่ม มีผืนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ของรัฐที่ติดต่อกันรวม 48 รัฐ และ Washington D.C . โดยมีรัฐ Alaska ซึ่งอยู่ตอนเหนือของประเทศแคนาดา และรัฐ Hawaii ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิค

ข้อมูลประเทศอเมริกา


สถาบันการศึกษาในประเทศอเมริกา

เรียนต่ออเมริกา

ท่องเที่ยวอเมริกา

วีซ่านักเรียนอเมริกา

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา


ประเทศสหรัฐอเมริกามีการแบ่งภูมิภาคต่างๆ ตามลักษณะภูมิประเทศ ดังนี้

 • New England: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut และ Rhode Island
 • The Middle Atlantic: New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware และ Maryland
 • The South: West Virginia, Kentucky, Tennessee, North California, Goergia, Alabama, Mississippi, Arkansas, Louisianaและส่วนหนึ่งของ Missouri และ Oklahoma
 • The Midwest: Ohio, Nebraska, Michigan, Indiana, Wisconsin, Illinois, Minnesota, Iowa ส่วนหนึ่งของ Missouri, North Dakota, South Dakota, Kansas และ Colorado ตะวันออก
 • The Southwest: Texas ตะวันตก, ส่วนหนึ่งของ Oklahoma, New Mexico, Arizona, Nevada และทางตอนใต้ของ California
 • The West: Colorado, Wyoming, Montana, Utah, California, Nevada, Idaho, Oregon, Washington, Alaska และ Hawaii

United States of America ข้อมูลประเทศอเมริกา ท่องเที่ยวประเทศอเมริกา, เรียนต่อ อเมริกา, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่าอเมริกา, ข้อมูลประเทศอเมริกา


ฤดูกาล

ในสหรัฐอเมริกาสามารถพบอากาศได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่บรรยากาศแบบแถบขั้วโลกซึ่งหนาวติดลบ 40 องศาเซลเซียส จนถึงบรรยากาศที่ร้อนเหมือนทะเลทราย 45 องศาเซลเซียส ช่วงอากาศหนาวที่สุด คือเดือนมกราคม และร้อนที่สุดช่วงเดือนกรกฎาคม

 • ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน สิงหาคม
 • ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน
 • ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม กุมภาพันธ์
 • ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม พฤษภาคม

เวลา

เนื่องจากประเทศมีขนาดใหญ่มาก จึงมีการจัดแบ่งการใช้เวลาที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • เขตเวลาตะวันออก (Eastern Time Zone)   ครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันออกทั้งหมดอย่างเช่น New York, Washington D.C., Florida โดยเวลาจะช้ากว่าเมืองไทย 12 ชั่วโมง ถ้าไทยเที่ยงวัน แถบนั้นก็เที่ยงคืนพอดี
 • เขตเวลาตอนกลาง (Central Time Zone)   จะถัดจากเขตตะวันออกเข้ามาในประเทศ ช้ากว่าเมืองไทย 13 ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางตั้งแต่เหนือจดใต้ โดยได้แก่พื้นที่รัฐ Illinois, North Dakota, Kansas, Texas เป็นต้น 
 • เขตเวลาแถบภูเขา (Mountain Time Zone)   ตั้งตามลักษณะภูมิประเทศซึ่งมีเทือกเขาร็อคกี้ผ่านจากเม็กซิโกยาวไปถึงแคนาดา ทำให้เป็นที่มาของชื่อแถบภูเขา โดยเวลาจะช้ากว่าไทย 14 ชั่วโมง ได้แก่รัฐ Arizona, Colorado, Montana
 • เขตเวลาแปซิฟิค (Pacific Time Zone)   เขตเวลาทางตะวันตกสุดของประเทศ อยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิค (ทำไมตะวันออกเรียก Eastern แล้วตะวันตกไม่เรียก Western)  เวลาจะช้ากว่าเมืองไทย 15 ชั่วโมง มีพื้นที่ตั้งแต่รัฐ California ยาวขึ้นไปจนถึง Washington

Daylight Saving คือ การปรับเวลาในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งจะมีการหมุนเข็มนาฬิกาให้เวลาเดินหน้าเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง โดยจะปรับเวลาในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม เมื่อถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิ ก็จะหมุนเข็มนาฬิกาให้ถอยหลัง 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มปรับเวลาในวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน 

ข้อมูลประเทศอเมริกา ข้อมูลประเทศอเมริกา ข้อมูลประเทศอเมริกา ข้อมูลประเทศอเมริกา ข้อมูลประเทศอเมริกา

United States of America ข้อมูลประเทศอเมริกา ท่องเที่ยวประเทศอเมริกา, เรียนต่อ อเมริกา, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่าอเมริกา, ข้อมูลประเทศอเมริกา

United States of America United States of America

 • Advanced Search

Compare Listings