Your search results

เรียนภาษาอังกฤษ กับเดอะเบสท์

เรียนภาษาอังกฤษ กับเดอะเบสท์


เรียนภาษาอังกฤษ กับเดอะเบสท์

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นศูนย์ภาษาที่มีบริการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรต่างๆ ตอบทุกความต้องการของผู้เรียน โดยครูผู้สอนภาษาที่เป็นมืออาชีพมีประสบการณ์ในการสอน และเรียนสนทนาภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง นักเรียนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้เรียนกับครูที่มีคุณภาพสูงได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องและเข้าใจภาษาได้อย่างถ่องแท้ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายจากทางศูนย์

หลักสูตรของเดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

 • Conversation ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • Business ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • Academic ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
 • English for ASEAN Community ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ASEAN
 • Grammar เรียนรู้ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ
 • Perfect Email Writing การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ
 • IELTS/ TOEIC /TOEFL เตรียมตัวสอบ IELTS/ TOEIC /TOEFL
 • English for children ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
 • ภาษาอังกฤษเฉพาะกลุ่ม ตามความต้องการของผู้เรียน
 • Thai Language for Non – Thai Speakers ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

เรียนภาษา แม่โจ้


บริการจัดค่ายภาษา English Camp

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เราเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ เรามีบริการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp เพื่อมุ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centered) เนื่องจากการได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน จะทำให้เกิดการจดจำได้ดีกว่า และ นำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นที่แตกต่างกันด้วยตนเอง ได้ด้วยความตื่นเต้น อยากเรียนรู้ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

เราพร้อมจัดค่ายภาษาสำหรับทุกเพศทุกวัย และทุกที่ในประเทศไทย ด้วยทีมงานวิทยากรและผู้จัดที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพ

ตัวอย่างรูปแบบ English Camp และกิจกรรมต่างๆ

 • CITY DAY CAMP ค่ายกลางวัน แบบเช้ามาเย็นกลับ มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น ทักษะการใช้ชีวิตในเมือง (CLS) ธรรมชาติศึกษา(NWL) เกมส์ กีฬา ศิลปะ ภาษา ทัศนศึกษา เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 4-12 ปี ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานและวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์
 • RESIDENT CAMP ค่ายค้างคืนนอกสถานที่ สัมผัสธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Nature wild life) ทักษะการใช้ชีวิตกลางแจ้ง (Outdoor loving skills) นอนเต็นท์ ทำอาหาร ดูนก ดูดาว และกิจกรรมแคมป์ไฟ เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 10-15 ปี ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานและวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์
 • ENGLISH CAMP ค่ายภาษาอังกฤษ ที่เน้นการเรียนรู้แบบ Activity Base โดยวิทยากรต่างประเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและการเรียน
 • กิจกรรมและ CAMP อื่นๆ ที่น่าสนใจ Caravan Camp คาราวานแคมป์ Family camp ค่ายครอบครัว Adventure camp ค่ายผจญภัย เหมาะสำหรับหน่วยงานที่เน้นการสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง, ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน ค่ายทักษะชีวิต (Life Living skill) ผู้นำเยาวชนต้านภัยยาเสพย์ติด เทคนิคและวิธีการนำกิจกรรม, การบริหารจัดการค่ายพักแรม WALK RALLY, CAR RALLY BIKE RALLY งาน FUN FAIR, กิจกรรมนอกสถานที่ WORK CAMP, STUDY TRIP กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

ค่ายภาษาวิทยาลัยการอาชีพปัว001ค่ายภาษาวิทยาลัยการอาชีพปัว002

ค่ายภาษาวิทยาลัยการอาชีพปัว024ค่ายภาษา English Day Camp วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 001English Day Camp วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 030English Day Camp วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 032
จัดค่ายสอนภาษา,เรียนภาษาแม่โจ้,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนภาษาต่างประเทศ,เรียนภาษาออสเตรเลีย,เรียนภาษาประเทศอังกฤษ,ข้อมูลต่างปค่ายภาษา English Day Camp วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 002


โครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ นอกจาก เป็นศูนย์อบรมภาษา ต่างประเทศและให้บริการการศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจรเดอะเบสท์ เรายังมีบริการจัดโครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ด้วยวิทยากรชั้นนำ ระดับประเทศ หลากหลายหลักสูตร ทั้งในและนอกสถานที่ ทุกเพศทุกวัย และทุกที่ในประเทศไทย

ด้วยวิทยากรผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ

 1. อาจารย์วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ประธานชมรมนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
 2. อาจารย์สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับประกันคุณภาพความพึงพอใจและประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรในระดับร้อยละ 95 ขึ้นไป

ตัวอย่างหัวข้อและรูปแบบการจัดอบรม

 • TEAMWORK RALLY การอบรมแบบ Outdoor Training มุ่งเน้นบทบาทการทำงานเป็น Teamwork การสร้างความสัมพันธ์ความไว้วางใจ (Trust) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Communication) การตัดสินใจ ในสถานการณ์ต่างๆ (Consensus) ในการบรรยากาศเรียนรู้ที่สนุกสนาน ตื่นเต้น ผจญภัยท้าทายความสามารถ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัย
 • TEAMWORK CAMP ความสำเร็จในการสร้างทีมที่ต้องการนั้น ศักยภาพความสามารถที่ทุกคนมีจะสามารถนำออกมาใช้อย่างถูกต้องได้อย่างไร การทำงานอย่างทุ่มเท เต็มกำลังความสามารถ การมีมนุษยสัมพันธ์กับทุกคนและรักซื่อสัตย์ต่อองค์กร ทีมงานที่มีคุณภาพ Teamwork Camp การอบรมที่เน้นการเรียนรู้โดยประสบการณ์ (Learning by experience) ในบรรยากาศที่แตกต่างจากเดิมท่ามกลางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนสร้างบรรยากาศอันดีต่อหลักสูตรการสร้างทีมงาน
 • TEAM DEVELOPMENT “Teamship skill” ทักษะพื้นฐานในการสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามทักษะเฉพาะวิชา (Technical skill sets) เพื่อสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร อย่างไรก็ตาม การให้ความสำคัญแก่ส่วนที่เป็นแกนหลักอันเป็นปัจจัยในการสร้างทีมย่อมจะนำไปสู่การพัฒนาให้ถึงจุดสูงสุด (Toward Peak Performance)
 • SELF DEVELOPMENT เรียนรู้จากความผิดพลาดและปัญหาที่เกิด (Learning from Mistakes and Problems) บุคลิกภาพในการทำงาน (Behavior) วัฒนธรรมขององค์กร (Group culture) ประสิทธิภาพในการประชุม (Effective meeting) หน้าต่างการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (Feedback)
 • CORPERATE TEAM BUILDING “Share Experience” การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สัมพันธ์ภาพในระหว่างบุคลากรในทีมงานเป็นบันได ขั้นเริ่มต้นที่จะพาทีมไปสู่จุดมุ่งหมาย (Team Goals) การสร้างความเชื่อมั่นอย่างรวดเร็ว (Trust) การสร้างสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการทำงานที่ดีในการทำงานจะเกิดความเคารพการยอมรับซึ่งกันและกัน นี่คือสิ่งที่อยากเห็นในการสร้างทีมและการทำงานเป็นทีม

ตัวอย่างหลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 • กิจกรรมแบบบูรณาการและพัฒนาระหว่างทีม
 • กิจกรรมด้านบวกระหว่างทีมงาน
 • การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการงาน
 • การพัฒนาทีมงานคุณภาพ
 • บริการเป็นเลิศด้วยความฉลาดทางอารมณ์ “บริการดีด้วยอีคิว”
 • การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ธรรมาภิบาลในการทำงาน
 • การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงบวก
 • การนำเสนอและการเป็นวิทยากรคุณภาพ
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพุทธจิตวิทยา
 • หลักสูตรทำงานอย่างมีความสุขและสนุกกับการทำงาน
 • หลักสูตรการบริหารความขัดแย้ง
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมสร้างพลังใจ
 • กิจกรรมแบบบูรณาการและพัฒนาระหว่างทีม

                 

ประวัติ อาจารย์วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์

โครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร,วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,อบรม,สัมมนา,พัฒนาบุคลิกภาพ,รับจัดอบรม,รับจัดอบรมรับประกันความพึงพอใจ,อ.แดง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,positive feeling

ประวัติ อาจารย์สุดเขต สกุลทอง

โครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร,วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,อบรม,สัมมนา,พัฒนาบุคลิกภาพ,รับจัดอบรม,รับจัดอบรมรับประกันความพึงพอใจ,อ.แดง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์,positive feeling


โครางการทัศนศึกษาระยะสั้น

เดอะเบสท์ จัดโครงการทัศนศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้กับกลุ่มผู้สนใจ เริ่มต้นโครงการด้วยระยะเวลาตั้งแต่ 1 อาทิตย์เป็นต้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษา เป็นการเปิดโลกทัศน์ในสังคมและวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน ผู้ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสามารถนำเอาสิ่งที่ได้พบเห็นมานำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาของตัวเองหรือในหน่วยงานของตนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 • Study Tour: Singapore/ Canada/ Australia/ Japan/ USA/New Zealand/ UK
 • โครงการทัศนศึกษาดูงานของหน่วยงานท้องถิ่น
 • โครงการทัศนศึกษาดูงานของอาจารย์ กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
 • โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ของนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 • ฯลฯ

Study Tour in Australia Study Tour in Australia Study Tour in Australia Study Tour in Australia Study Tour in Australia Study Tour in Australia

 

 

 

 

 

 • Advanced Search

Compare Listings