Your search results

เรียนต่อสเปน

เรียนต่อสเปน – Study in Spain


ระบบการศึกษา

การศึกษาในประเทศสเปนจะเป็นระบบการศึกษาที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล โดยรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ก็มีบางรัฐที่ผู้ปกครองอาจต้องชำระค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียนหรือค่ากิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรเพิ่มเติม ในปีค.ศ. 2015 มีการสำรวจจาก Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)/ Program for International Student Assessment (PISA) ว่าผลการศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์ การอ่านและวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในประเทศสเปนนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD การศึกษาของประเทศสเปนจัดอยู่ในลำดับที่ 30 จากทั้งหมด 70 ประเทศ

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรมและกีฬา (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte or MECD) เป็นผู้กำกับดูแลด้านการศึกษาในประเทศสเปน แต่ละแคว้นกว่า 17 แคว้นจะเป็นผู้กำหนดระบบการศึกษาในแคว้นของตนเองอีกครั้ง

การศึกษาศาสนาในประเทศสเปนสามารถศึกษาได้จากโรงเรียนของรัฐบาลซึ่งเป็นตัวเลือกให้กับนักเรียน โรงเรียนมักจะเป็นระบบเรียนร่วมและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษก็สามารถที่จะได้รับการบูรณาการเรียนกับนักเรียนปกติได้ นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถที่จะเรียนแบบ Home School ได้ด้วยแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นักในประเทศสเปน

การเลือกโรงเรียนในประเทศสเปน

การสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศสเปน โดยทั่วไปแล้วนักเรียนจะเลือกเรียนจากพื้นที่อยู่อาศัยของตน (ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) บางแคว้นในประเทศสเปนจะสอนนักเรียนเป็นภาษาอื่นตามถิ่นนอกจากภาษาหลักคือภาษาสเปน เช่น ในแคว้น Caralonia สอนเป็นภาษา Catalan แคว้น Galicia สอนเป็นภาษา Gallego แคว้น Valencia สอนเป็นภาษา Valencian และแคว้นปกครองตนเอง Basque Country สอนเป็นภาษา Basque นักเรียนในแคว้นเหล่านี้จึงสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาหลักซึ่งก็คือภาษาสเปนและภาษาท้องถิ่นของตน

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

โรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนนานาชาติในประเทศสเปน

นักเรียนส่วนใหญ่ในประเทศสเปนเรียนโรงเรียนรัฐบาลในท้องถิ่นของตนเพราะว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายในการศึกษา แต่ครอบครัวของชาวต่างชาติมักจะเลือกให้บุตรของตนเรียนในโรงเรียนนานาชาติเพื่อให้สามารถเรียนต่อได้อย่างไม่สะดุดจากการเรียนในโรงเรียนที่มีภาษาในการเรียนและระบบการศึกษาใกล้เคียงกับที่บุตรของตนเคยเรียน

การศึกษาภาคบังคับของประเทศสเปน

อ้างอิงจากกฎหมายพื้นฐานการศึกษา (Ley Orgánica de Educación or Fundamental Law of Education) ของประเทศสเปน การศึกษาภาคบังคับของสเปนกำหนดให้ผู้ที่มีอายุ 6 – 16 ปีต้องศึกษาในระดับการศึกษาประถมศึกษาอย่างน้อย 6 ปี และศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอย่างน้อย 4 ปีและเมื่อสำเร็จการศึกษาภาคบังคับจะได้รับใบรับรองการศึกษา (Certificate of Education) นักเรียนทุกคนจะได้รับการอบรมวิชาชีพในระดับมัธยมศึกษา

วันหยุดของโรงเรียนในประเทศสเปน

วันเปิดปิดภาคเรียนในประเทศสเปนแตกต่างกันในแต่ละแคว้น ระดับการเรียนและประเภทของโรงเรียน โดยส่วนใหญ่จะเปิดเรียนตั้งแต่กลางเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนมิถุนายน และจะมีสามเทอมต่อปี แต่ละเทอมจะเรียนอยู่ที่ประมาณ 11 สัปดาห์

ประเทศสเปนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีวันหยุดปิดภาคเรียนนานที่สุดในยุโรป เนื่องจากมีเทศกาลท้องถิ่นจำนวนมากนักเรียนและคุณครูจึงได้หยุดพักระหว่างปีการศึกษามาก โดยจะได้หยุดในช่วงคริสมาสต์ประมาณ 2 สัปดาห์ หยุดในช่วงวันอีสเตอร์อีก 2 สัปดาห์ และมีวันหยุดยาวช่วงหน้าร้อนประมาณ 10 – 11 สัปดาห์ นักเรียนที่เลื่อนจากระดับประถมศึกษาไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาจะได้หยุดเพิ่มอีกประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรืออาจรวมถึงทริปการเดินทางไปต่างประเทศเมื่อเรียนจบการศึกษา

เวลาเรียนของประเทศสเปน

ตารางเรียนของประเทศสเปนขึ้นอยู่กับโรงเรียนและเขตที่ตั้งของโรงเรียน โดยทั่วไปแล้วเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาจะเข้าเรียนจาก 09:00 – 12:00 น. และพักเที่ยงนานสูงสุดได้ถึง 3 ชั่วโมงก่อนจะกลับมาเรียนต่อที่โรงเรียนเวลา 15:00 – 17:00 น. ทั้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลจะดูแลนักเรียนตั้งแต่เข้าเรียนจนถึงกลับบ้าน (09:00 – 17:00 น.) ทางโรงเรียนมีอาหารกลางวันให้นักเรียน นักเรียนบางคนพกข้าวมาทานเองที่โรงเรียนหรือกลับบ้านไปทานข้าว สำหรับประเทศสเปนแล้วอาหารกลางวันถือเป็นอาหารมื้อหลัก

ในหลายเมืองอาจเรียนถึงแค่ 14:00 น. เท่านั้น เพราะมีช่วงพักระยะเวลาสั้นๆหรือไม่พักเลย บางโรงเรียนอาจเปิดสอนแค่ครึ่งวันในเดือนกันยายนและมิถุนายน โรงเรียนในเมืองใหญ่อาจมีกิจกรรมให้นักเรียนทำก่อนและหลังเลิกเรียนด้วย

เวลาเรียนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาดูจะนานกว่า บางโรงเรียนเริ่มเรียนตั้งแต่ 8:00 หรือ 8:30 น. และเลิกเรียนประมาณ 17:30 น. ในบางกรณีโรงเรียนมัธยมไม่ได้ดูแลนักเรียนในช่วงพักเที่ยงนักเรียนอาจต้องกลับบ้านในช่วงพักเที่ยงหรือมีผู้ปกครองมารับ นักเรียนโตจะมีการบ้านให้ทำแทบทุกวัน

การบ้านของนักเรียนถือว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่ในประเทศสเปน จากการศึกษาพบว่านักเรียนหนึ่งในห้าของประเทศสเปนใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งต่อวันในการทำการบ้าน จนผู้ปกครองต้องมีการนัดหยุดงานประท้วง (Homework Strike) ในปี ค.ศ. 2016 เพื่อต่อต้านโรงเรียนที่สั่งการบ้านในช่วงวันหยุดของนักเรียนซึ่งเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาดริด ที่กำหนดว่านักเรียนอายุ 5 ขวบหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ควรได้รับการบ้าน 10 นาทีต่อวันและเพิ่มขึ้นชั้นปีละ 10 นาทีเรื่อยๆได้เท่านั้น

โครงสร้างของระบบการศึกษาประเทศสเปน

การศึกษาในประเทศสเปนได้รับการแบ่งเป็น 4 ระดับ โดยสองระดับเป็นการศึกษาภาคบังคับดังนี้

 • อนุบาลหรือก่อนประถมศึกษา (educación infantil) – ให้เลือกเรียนได้
 • ประถมศึกษา (educación or escuela primaria) – การศึกษาภาคบังคับ
 • มัธยมศึกษา (educación secundaria obligatoria) – การศึกษาภาคบังคับ
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย (bachillerato) – ให้เลือกเรียนได้

การศึกษาระดับอนุบาลหรือก่อนประถมศึกษา (educación infantil)

การเรียนใน 6 ปีแรกของการศึกษาในประเทศสเปนถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดับ

ระดับแรกเรียกว่า “Nursery School (guarderia)” ที่นักเรียนอายุประมาณสามเดือนถึงสามปีสามารถเข้าเรียนได้ แต่จะไม่ได้รับการอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐบาล นักเรียนสามารถเข้าเรียนระดับอนุบาลได้ทั้งกับโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน แต่ผู้ปกครองจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับที่สองคือ “Preschool (escuela infantil)” นักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปีสามารถที่จะเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาได้ โดยส่วนใหญ่จะมีสอนที่โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน นักเรียนส่วนใหญ่จะเข้ารับการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาระยะเวลา 3 ปีและพัฒนาทักษะทางร่างกายและจิตใจของนักเรียน เมื่ออายุได้ 4 ปีนักเรียนจะเรียนรู้ที่จะอ่านและเขียนและเมื่อเรียนจบระดับก่อนประถมศึกษานักเรียนจะสามารถรู้จักกับตัวอักษรต่างๆได้ นักเรียนจะได้รับการเน้นพัฒนาให้รู้จักกับวัฒนธรรมในหลากหลายแง่มุม ทักษะที่ควรรู้เกี่ยวกับการจราจรและสิ่งแวดล้อม

การเรียนระดับอนุบาลและก่อนประถมศึกษาเป็นวิธีที่ง่ายและเหมาะสมมากสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนและศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสเปน

การศึกษาระดับประถมศึกษา (educación/escuela primaria)

การเรียนโรงเรียนประถมศึกษาจัดเป็นการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนเมื่ออายุได้ 6 ปีต้องเข้าเรียนในระดับนี้และเรียนจบเมื่ออายุได้ 12 ปี โดยจะแบ่งออกเป็น 3 รอบต่อ 2 ปีการศึกษา รวมทั้งหมด 6 ปีการศึกษา แบ่งออกได้ดังนี้

 • Primer ciclo – อายุประมาณ 6–8 ปี
 • Segundo ciclo – อายุประมาณ 8–10 ปี
 • Tercer ciclo – อายุประมาณ 10–12 ปี

นักเรียนจะได้เรียนภาษาและวรรณกรรมสเปน (หรือเรียนภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นในบางแคว้น) คณิตศาสตร์ ธรรมชาติและสังคมศาสตร์ (เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และชีววิทยา) ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ (หนึ่งภาษาหรือสองภาษาในระดับ Tercer ciclo) และพลศึกษา นักเรียนทุกคนจะมีเวลาอ่านหนังสือทุกวัน ในระดับ Tercer ciclo นักเรียนจะเรียน Educación para la Ciudadanía ซึ่งเป็นวิชาสังคมหรือคุณธรรมศึกษา และผู้ปกครองสามารถเลือกได้ว่าอยากให้นักเรียนศึกษาวิชาศาสนา (Catholic) ในโรงเรียนหรือไม่

ผู้ปกครองสามารถหารือกับครูได้เรื่องความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนและปัญหาต่างๆของนักเรียน เพราะนักเรียนที่มีศักยภาพแตกต่างกันจะได้เรียนรวมกัน นักเรียนจะได้รับการบ้านตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนจะต้องเข้าสอบเมื่อนักเรียนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คะแนนและเกรดของนักเรียน

 • insufficient (IN) – insufficient – ไม่เพียงพอ
 • suficiente (SU) – sufficient – เพียงพอ
 • bien (BI) – good – ดี
 • notable (NT) – very good – ดีมาก
 • sobresaliente (SB) – outstanding – เยี่ยมมาก

หากผลการเรียนของนักเรียนไม่ได้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจเมื่อเรียนจบในระดับที่หนึ่งหรือสามของชั้นประถม (First or Third Cycle) นักเรียนจะต้องซ้ำชั้นหนึ่งปีก่อนที่จะเริ่มเรียนในระดับถัดไป ถือเป็นเรื่องปกติที่นักเรียนจะเข้าเรียนในช่วงวันหยุด School holidays เพื่อตามให้ทันเพื่อน

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับ (Educación Secundaria Obligatoria)

หลังเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษานักเรียนจะต้องเรียนต่อการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษา นักเรียนอายุ 12 – 16 ปีจะเข้าศึกษาในระดับนี้ที่โรงเรียนรัฐบาล (Instituto de Educación Secundaria) โรงเรียนเอกชน (Colegio Privado) หรือสถาบันการศึกษาเอกชนที่รัฐบาลอุดหนุน (Colegio Concertado)

ระบบการศึกษาระดับมัธยมของประเทศสเปนจะคล้ายกับระบบโรงเรียนที่ครอบคลุมของอังกฤษ (British Comprehensive School System) การศึกษาตอนนี้ให้ความสำคัญกับงานโครงการและการประเมินอย่างต่อเนื่อง แต่โรงเรียนในประเทศสเปนจะเข้มงวดน้อยกว่าโรงเรียนอังกฤษ เช่น ครอบครัวจะได้รับการคาดหวังให้ช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียนและมีส่วนร่วมกับนักเรียน

การเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศสเปนถูกแบ่งออกเป็นสองระดับ สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 12 – 14 ปีและอายุ 14 – 16 ปี และในการศึกษาทั้งสองระดับจะมีวิชาบังคับและวิชาเสรีให้นักเรียนเรียน  โดยวิชาบังคับได้แก่วิชาภาษาและวรรณกรรมสเปน (ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นในบางแคว้น) คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและพลศึกษา วิชาเสรี ได้แก่ ดนตรี เทคโนโลยี ภาษาต่างชาติภาษาที่สอง สังคมและคุณธรรมศึกษา และเมื่อเรียนจบสองปีแล้ววิชาเรียนจะคล้ายกับวิชาหลัก นักเรียนจะต้องเลือกวิชาเสรีอื่น เช่น ธรรมชาติและสังคมศาสตร์ ดนตรี เทคโนโลยี พลาสติกและทัศนศิลป์ การศึกษาศาสตร์ เป็นต้น

นักเรียนจะได้รับการประเมินอย่างเป็นปกติและถ้านักเรียนมีคะแนนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้นักเรียนจะต้องซ้ำชั้น นักเรียนมัธยมไม่สามารถที่จะซ้ำชั้นมากกว่า 2 ครั้งได้

ถ้านักเรียนเรียนจบ 4 ปีและผ่านมาตรฐานที่กำหนดไว้ นักเรียนจะได้รับใบรับรอง Graduate of Secondary Education Certificate (Graduado en Educación Secundaria) และนักเรียนจะสามารถเลื่อนไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ที่เรียกว่า “bachillerato” ซึ่งนักเรียนจะสามารถเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อจากนี้ได้ นักเรียนที่เป็น Less academic students จะได้รับใบรับรอง School Certifiacte (certificado de escolaridad / escolarización)

การศึกษาภาคบังคับของประเทศสเปนจะจบในระดับนี้ และเมื่อนักเรียนอายุ 16 ปีนักเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนได้ว่าต้องการเรียนต่อ bachillerato หรือเรียนวิชาชีพระดับกลาง (formación profesional, or Ciclos Formativos) ซึ่งจะได้เรียนตรงในสายที่ตนเองสนใจเพื่อประกอบอาชีพหรือออกจากโรงเรียนเลย นักเรียนบางคนเรียนในโรงเรียนและฝึกงานวิชาชีพไปด้วยเพื่อให้ได้รับ Certificado de Técnico ซึ่งใช้ในการหางานได้หรือฝึกงานและเรียนต่อในระดับ Bachillerato

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือหรือวิชาชีพได้ โดยลงเรียนในสายดังต่อไปนี้

Bachillerato

เมื่อนักเรียนอายุ 16 ปี นักเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนต่อ 2 ปีเพื่อให้ได้ใบรับรอง Bachillerato Certificate ซึ่งเทียบเท่าได้กับการศึกษาระดับ A Level ของสหราชอาณาจักร โดยใบรับรองนี้ใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแต่นักเรียนยังจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยู่เช่นกัน (Prueba de Acceso a la Universidad หรือ ‘Selectividad’)

นักเรียนจะต้องเรียนวิชามากมายทั้ง ภาษาสเปน ภาษาต่างชาติ และประวัติศาสตร์ แต่นักเรียนจะต้องเลือกสาขาเฉพาะเรียนอยู่เช่นกัน สาขา ได้แก่ ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์หรือศิลปะ นักเรียนจะต้องศึกษา 9 วิชาและสอบวัดผลรายปีในแต่ละวิชาด้วย แต่ละวิชาจะมีคะแนนรวมสูงสุดถึง 10 คะแนน

เมื่อนักเรียนสอบผ่านระดับ Bacheillerato นักเรียนจะสามารถเข้าสอบเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า “Selectivo” ได้

การจะเข้าสอบ Selectivo ของรัฐบาลได้ นักเรียนจะต้องทดลองสอบ Bachillerato Examinations ประมาณ 7-8 ครั้งตลอด 3 วัน และนักเรียนจะได้ทราบคะแนนรวมที่มีคะแนนเต็มสูงสุด 10 คะแนน (ระบบ Bachillerato) ซึ่งจะนับรวมกับคะแนน Bachillerato เพื่อใช้ในการคิดคะแนนและเรียนต่อในมหาวิทยาลัย โดยจะนับคะแนนจากการสอบ Bachillerato จำนวน 60 เปอร์เซ็นต์และจะนับคะแนนจากการสอบ Selectivo ของนักเรียนอีก 40 เปอร์เซ็นต์ คะแนนรวมที่ออกมาทั้งหมดจะเป็นตัวกำหนดว่านักเรียนจะสามารถเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

Ciclos Formativos

การศึกษาวิชาชีพโดยสถาบันการศึกษาที่เรียกว่า “Institutos” นักเรียนจะได้ฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ เช่น การปั๊มน้ำ การทำงานไฟฟ้า การตัดผม เป็นต้น หลักสูตรวิชาชีพใช้เวลาเรียน 4 ปีและคุณวุฒิที่ได้จะได้รับการยอมรับในระดับสากลทั่วทั้งประเทศสเปน โดยการศึกษา Ciclos Formativos สามารถแบ่งออกได้เป็นสองอย่าง ดังนี้

 • Grado Medio ระยะเวลาเรียน 2 ปีและนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
 • Grado Superior ระยะเวลาเรียน 2 ปี และนักเรียนจะสามารถเรียนได้เมื่ออายุถึง 18 ปีแล้วเท่านั้น นักเรียนที่เรียนจบ Bachillerato สามารถเรียนต่อในระดับ Grado Superior โดยตรงได้และนักเรียนที่เรียนจบ Grado Superior สามารถเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้เลย

มหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยโพลิเทคนิค

นักเรียนที่เรียนจบ Bachillerato ด้วยคะแนนที่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดสามารถเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ โดยจะต้องเข้าสอบในเดือนมิถุนายน มีมหาวิทยาลัยรัฐทั่วทั้งประเทศสเปนที่สอนและออกปริญญาบัตร (Degree/Diplomaturas) คุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Qualifications/Licenciaturas) และการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

การให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาในโรงเรียนสเปน

บทเรียนต่างๆจะสอนเป็นภาษาสเปนหรืออาจสอนเป็นภาษาท้องถิ่นในบางแคว้น เช่น ภาษาคาตาลัน หรือ ภาษาบาสก์ โรงเรียนจะประเมินทักษะและศักยภาพของนักเรียนเป็นภาษาสเปน และถ้านักเรียนต้องการความช่วยเหลือทางด้านภาษาสเปนนักเรียนจะสามารถเรียนเสริมได้ โรงเรียนจะจัดให้นักเรียนเรียนในห้องเรียนซึ่งมีระดับศักยภาพตรงกับทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนักเรียนบางครั้งอาจเรียนกับนักเรียนที่อายุน้อยกว่าตนเองจนถึงเมื่อนักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาสเปนของตนเองทันนักเรียนในวัยเดียวกันได้แล้ว ยิ่งนักเรียนเริ่มเรียนภาษาเมื่ออายุยิ่งน้อย นักเรียนจะยิ่งเรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น หากนักเรียนไม่สามารถเรียนและพัฒนาภาษาจนถึงในระดับที่กำหนดได้ นักเรียนจะต้องเรียนซ้ำชั้น

โรงเรียนในบางพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติมาก นักเรียนอาจลงทะเบียนเรียน Intensive Language Course หรือเรียนโปรแกรม “Bridge” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนในช่วง 2 – 3 สัปดาห์แรกควบคู่ไปกับการเรียนหลักสูตรปกติได้ ถ้าโรงเรียนไม่ให้ความช่วยเหลือพิเศษด้านการเรียนเสริม นักเรียนอาจต้องเรียนเพิ่มกับติวเตอร์ส่วนตัวหรือไปเรียนเสริมกับทางสถาบันสอนภาษาในเมืองได้

เนื่องจากโครงการความร่วมมือทางการเรียนระหว่าง MECD และ British Council มีโรงเรียนอนุบาลของรัฐประมาณ 84 แห่งและโรงเรียนมัธยมอีกกว่า 43 แห่งในประเทศสเปนที่มีหลักสูตรการเรียนแบบบูรณาการ Spanish-British โดยนักเรียนสามารถเรียนได้ในระดับ educación infantil หรือ preschool เมื่อนักเรียนอายุประมาณ 4 ปีจนถึง 12 ปีของการเรียนระดับ Educación Secundaria Obligatoria

โรงเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในการศึกษาจะต้องเรียนกับโรงเรียนรัฐหลัก ซึ่งมีรายวิชาในโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนที่ให้ความช่วยเหบือพิเศษกับนักเรียนให้นักเรียนเรียน

การเรียน Homeschool ในประเทศสเปน

ไม่ค่อยมีนักเรียนจำนวนมากเท่าไหร่ที่เรียนแบบ Homeschool ในประเทศสเปน การเรียนแบบนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายสเปนและมีองค์กรชื่อ Association para le Libre Educacion (ALE) คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนแบบ Homeschool อยู่

ที่มา:

Expatica Website: https://www.expatica.com/es/education/children-education/education-in-spain-103110/

 สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 • Advanced Search

Compare Listings