KCG Group สถาบันชั้นนำด้านคอมพิวเตอร์จากประเทศญี่ปุ่น

กลุ่มสถาบันการศึกษาคอมพิวเตอร์แห่งแรกของญี่ปุ่น


KCG Group หมายถึง “Kyoto Computer Gakuin” (สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอร์เกียวโต) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาคอมพิวเตอร์แห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี ค.ศ.1963 จากเดิมเป็นผู้ให้บริการโดเมนอินเตอร์เน็ต www.kcg.edu KCG Group ประกอบด้วยสี่สถาบันการศึกษาคุณภาพระดับสากล ได้แก่ สถาบันการศึกษาคอมพิวเตอร์เกียวโต (KCG), มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสำหรับสารสนเทศโตเกียว (KCGI) ศูนย์ฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น เกียวโต (KJLTC) และบริษัท KCG Career จำกัด เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองทั้งเรื่องคุณภาพ สถานที่ บุคลากร ฯลฯ จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มอบให้เฉพาะสถาบันการศึกษาระดับสูงเท่านั้น

Website : www.kcg.ac.jp

สถานที่ตั้งของสถาบัน : 10-5 Nishikujo Teranomaecho, Minami Ward, Kyoto, Kyoto Prefecture 601-8407

จุดเด่นของสถาบัน

  • ประสบการณ์ที่เปิดสอนมามากกว่า 50 ปี
  • จัดหลักสูตรได้เหมาะสมกับการศึกษาต่อในระดับสูง
  • หลักสูตรเพื่อการหางานและศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
  • สอนโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสิ่งอำยวนความสะดวกที่มากมาย
  • ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต สถานที่ที่เหมาะกับการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

1 2 3 4เรียนต่อญี่ปุ่น kcg เรียนต่อญี่ปุ่น kcg เรียนต่อญี่ปุ่น kcg เรียนต่อญี่ปุ่น kcg เรียนต่อญี่ปุ่น kcg

Scroll to Top