University of Winsor มหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำของประเทศแคนาดา

University of Winsor


      University of Winsor เป็นมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำของประเทศแคนาดา ได้ถูกก่อตั้งในปี 1857 ในนาม Assumption College และ ได้ก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยวินเซอร์ในปี 1962 โดยยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางซึ่งมีโปรแกรมการเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่หลากหลาย สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองวินเซอร์ เพียง 3 ชั่วโมงจากเมืองโตรอนโต้ ติดกับแม่น้ำ Detriot River เพียงข้ามสะพาน Ambassador bridge ก็จะถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ถือว่าที่ตั้งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่สนใจที่จะศึกษา พร้อมหาประสบการณ์ในประเทศแคนาดา และ สหรัฐอเมริกา ด้วยจำนวนนักศึกษากว่า 16,500 คน ทำให้ University of Windsor เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่สุดในแคนาดา โดยมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ทันสมัยขนาด 125 เอเคอร์

จุดเด่นของสถาบัน

  • มีชื่อเสียงและคุณภาพการศึกษาดีเยี่ยม
  • เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่สุดในแคนาดา
  • มีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้วกว่า 122,000 คน
  • ได้สัมผัสทั้งประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา ซึ่งห่างเพียงไม่กี่นาที

website: www.uwindsor.ca

ที่ตั้งของสถาบัน:

University of Windsor International Admissions 401 Sunset Avenue Windsor Ontario, N9B 3P4

สาขาวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

Professional Programs

หลักสูตรอนุปริญญา

English Language Programs


ourlocation_006uowindsor1-5 windsor16klancer-field1

Scroll to Top