ALTEC College

22 เมษายน 2019 0 Webmaster Thebest


ALTEC College-Australia

เกี่ยวกับสถาบัน

ALTEC College ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2008 ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น และเมืองโฮบาร์ต ประเทศออสเตรเลีย เป็นสถาบันการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการสร้างบุคคลากรในสาขาการตลาด ภาคอาชีวศึกษาที่โดดเด่นมาก แห่งหนึ่ง มีการเปิดสอนหลักสูตรที่มุ่งเน้นในด้านอุตสาหกรรม ด้านสาขาธุรกิจการจัดการ การตลาด และ การบัญชี มีการมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมให้มีคุณภาพสูดสุดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้หลักสูตรที่ทันสมัยแบบการบูรณาการเพื่อสร้างบุคคลาการที่มีฝีมือและประสบการณ์ในสาขาอาชีพของตนเอง ALTEC College ประกอบด้วย 2 วิทยาเขต ได้แก่ เมืองเมลเบิร์น และเมืองโฮบาร์ต


จุดเด่นสถาบัน

 • มีอยู่ด้วยกัน 2 วิทยาเขต ได้แก่ เมลเบิร์นและโฮบาร์ต
 • เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความทันสมัยทั้งในด้านหลักสูตร และแนวคิดของผู้บริหาร
 • โดดเด่นในเรื่องของการตลาด และการบริหาร
 • หลักสูตรการสอนมุ่งเน้นไปในด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
 • มีการพัฒนาการการเรียนการสอนให้ทันสมัยอู่เสมอ
 • ทางสถาบันมีแนวคิดการสร้างบุคคลาการที่มีฝีมือ และประสบการร์ในอาชีพของตนเอง


 • หลักสูตร
 • ราคาและโปรโมชั่น
 • สถานที่ตั้ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
 • รูปภาพ
 • สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตรและการเรียนการสอน


หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Faculty of BUSINESS
  • BUSINESS
   • Certificate IV in Business
   • Diploma of Business
   • Advanced Diploma of Business
  • LEADERSHIP & MANAGEMENT
    • Diploma of Leadership & Management
    • Advanced Diploma of Leadership & Management
  • MARKETING & COMMUNICATIONS
    • Diploma of Marketing & Communication
    • Advanced Diploma of Marketing & Communication
 • Faculty of INFORMATION TECHNOLOGY
  • Certificate IV in Information Technology – Networking
  • Diploma of Information Technology – Networking
  • Advanced Diploma of Network Security
 • Faculty of ACCOUNTING
  • Certificate IV in Accounting & Bookkeeping
  • Diploma of Accounting
  • Advanced Diploma of Accounting
 • Faculty of COOKERY and HOSPITALITY
  • Certificate III in Commercial Cookery
  • Certificate IV in Commercial Cookery
  • Diploma of Hospitality Management

 

Pathways


Pathway Programs

 • Australian Institute of Higher Education
 • ELITE Education Institute
 • Ozford Institute of Higher Education
 • Southern Cross University
 • Stotts College
 • Study Group

242, Liverpool Street, Hobart, Tasmania, 7000, Australia.

ALTEC College, Bourke Street, Melbourne VIC, Australia


ALTEC College

ALTEC College, Bourke Street, Melbourne VIC, Australia

ALTEC College, Liverpool Street, Hobart TAS, Australia


ALTEC College

ALTEC College, Liverpool Street, Hobart TAS, Australia

ALTEC College, Bourke Street, Melbourne VIC, Australia

ALTEC College, Liverpool Street, Hobart TAS, Australia

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก


 • การบริการด้านกรศึกษาอาทิ การลงทะเบียนการศึกษา
 • การให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาภายใต้สถาบัน
 • การเรียนรู้แบบทางเลือกสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษ เช่น งานพิมพ์ที่ต้องการตัวอักษรขนาดใหญ่
 • มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
 • มีบริการห้องสมุดสำหรับศึกษาหาความรู้
 • ทางสถาบันให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อให้ทุก ๆ คนพอใจกับความเชื่อส่วนตัวของตนเอง
 • ทั้ง 2 วิทยาเขตตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่ล้อมไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ และห้างสรรพสินค้าในนักศึกษาได้เข้ามาใช้บริการ

 

ALTEC College ,เรียนภาษาออสเตรเลีย,เรียนต่อออสเตรเลีย,เรียนภาษา,วีซ่าออสเตรเลีย,ท่องเที่ยวออสเตรเลีย,เรียนภาษา ราคาถูก ออสเตรเลีย,เดอะเบสท์

ALTEC College ,เรียนภาษาออสเตรเลีย,เรียนต่อออสเตรเลีย,เรียนภาษา,วีซ่าออสเตรเลีย,ท่องเที่ยวออสเตรเลีย,เรียนภาษา ราคาถูก ออสเตรเลีย,เดอะเบสท์

ALTEC College ,เรียนภาษาออสเตรเลีย,เรียนต่อออสเตรเลีย,เรียนภาษา,วีซ่าออสเตรเลีย,ท่องเที่ยวออสเตรเลีย,เรียนภาษา ราคาถูก ออสเตรเลีย,เดอะเบสท์

ALTEC College ,เรียนภาษาออสเตรเลีย,เรียนต่อออสเตรเลีย,เรียนภาษา,วีซ่าออสเตรเลีย,ท่องเที่ยวออสเตรเลีย,เรียนภาษา ราคาถูก ออสเตรเลีย,เดอะเบสท์

ALTEC College ,เรียนภาษาออสเตรเลีย,เรียนต่อออสเตรเลีย,เรียนภาษา,วีซ่าออสเตรเลีย,ท่องเที่ยวออสเตรเลีย,เรียนภาษา ราคาถูก ออสเตรเลีย,เดอะเบสท์

ALTEC College ,เรียนภาษาออสเตรเลีย,เรียนต่อออสเตรเลีย,เรียนภาษา,วีซ่าออสเตรเลีย,ท่องเที่ยวออสเตรเลีย,เรียนภาษา ราคาถูก ออสเตรเลีย,เดอะเบสท์

ALTEC College ,เรียนภาษาออสเตรเลีย,เรียนต่อออสเตรเลีย,เรียนภาษา,วีซ่าออสเตรเลีย,ท่องเที่ยวออสเตรเลีย,เรียนภาษา ราคาถูก ออสเตรเลีย,เดอะเบสท์

  วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ?
  ปรึกษา "เดอะเบสท์" ได้เลย

  ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศจาก ศูนย์ฯ เดอะเบสท์
  ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว

  Scroll to Top