เรียนต่อออสเตรเลีย ANC - Australian National College เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย ANC – Australian National College สถาบันสอนภาษาและวิชาชีพที่มีชื่อเสียง เมืองเมลเบิร์น เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย Australian National College เรียนต่อต่างประเทศ


ANC – Australian National College เป็นสถาบันสอนภาษาและวิชาชีพที่มีชื่อเสียงผ่านการรับรองมาตรฐานจาก National VET Regulator (NVR) และ Registered Training Organisation (RTO) จุดมุ่งหมายหลักของสถาบันคือการศึกษาที่มีคุณภาพและการฝึกอบรมที่ช่วยตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ทำให้นักเรียนที่นี่ไม่เพียงแต่ได้รับการเรียนที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังได้รับประสบการณ์ในการฝึกและลงมือปฎิบัติจริง เพื่อให้มีความพร้อมต่อการทำงานในอนาคตสูงสุด ด้วยอาจารย์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ในห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย มีฝ่ายที่คอยดูแลและให้คำปรึกษา และ ANC ยังตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเมลเบิร์น ทำให้สะดวกสบายต่อการเดินทางและท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ เรียนต่อออสเตรเลีย ANC – Australian National College เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อออสเตรเลีย Australian National College เรียนต่อต่างประเทศ

  • หลักสูตรมีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐานมาตรฐานจาก NVR และ NVR
  • อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านที่สอนโดยเฉพาะ
  • อาคารและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยได้รับปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอด
  • ดูแลนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม
  • อยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น สะดวกสบายในการเดินทาง
  • การเรียนมีคุณภาพสูงแต่ราคาไม่แพง

Official Website: https://anc.vic.edu.au/

ติดต่อเดอะเบสท์

 

Scroll to Top