เรียนต่อออสเตรเลีย ANCE & ANIBT เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันวิชาชีพ Australian National Institute Of Business and Technology ANIBT เมืองเมลเบิร์น เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย ANCE & ANIBT เรียนต่อต่างประเทศ


Australian National Institute Of Business and Technology (ANIBT) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นสถาบันที่เปิดสอนในสายอาชีพโดยหลายหลักสูตรในหลายระดับ Certificate Diploma  Advanced Diploma และ Graduate Certificate ทางสถาบันสร้างความแตกต่างออกจากการศึกษาแบบเดิมๆ โดยจะเป็นการสอนในเชิงบูรณาการและการประยุกต์ใช้ ทางสถาบัน ANIBT ประกอบด้วย 2 วิทยาเขต ดังนี้ ได้แก่ Melbourne Campus และ Brunswick Campus เรียนต่อออสเตรเลีย ANCE & ANIBT เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อออสเตรเลีย ANCE & ANIBT เรียนต่อต่างประเทศ

  • ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น ประกอบด้วย 2 วิทยาเขต
  • มีนักเรียนทั้งในประเทศ และนักเรียนต่างชาติ มีความหลากหลายได้ภาษา
  • มีหลักสูตรการสอนหลายระดับ ได้แก่ Certificate Diploma  Advanced Diploma และ Graduate Certificate
  • การเรียนการสอนเน้นการสอนในเชิงบูรณาการและการประยุกต์ใช้
  • สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานได้จริง
  • สะดวกในการเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ และการบริโภคต่าง ๆ

Official Website: https://www.anibt.edu.au/

ติดต่อเดอะเบสท์

Scroll to Top