เรียนภาษาเมืองเมลเบิร์น กับสถาบันสอนภาษาคุณภาพสูง Universal English ประเทศ ออสเตเรลีย

25 ตุลาคม 2019 0 Webmaster Thebest


-

เกี่ยวกับสถาบัน

Universal English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย มีเทคโนโลยีตอบรับกับการเรียนการสอนได้อย่างลงตัว อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์และความสามารถ ทุกคนมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมากกว่าครึ่ง มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท อาจารย์ทุกคนเข้าใจในด้านการสอนภาษากับชาวต่างชาติเป็นอย่างดี และมีการพัฒนาทักษะการสอนใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองในโลกยุคปัจจุบัน

หลักสูตรของเรา สอดแทรกกิจกรรมเพื่อให้การเรียนในห้องเรียน ไม่น่าเบื่อจนเกินไป มีความสนุกสนาน และมีชีวิตชีวา แต่ทุกหลักสูตรก็เคร่งครัดในด้านการเรียนการสอนเช่นเดียวกัน เนื่องจากทางเราต้องการให้นักเรียนสนใจการเรียนภาษา และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมทัศนศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริง และได้สัมผัสกับภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนยังได้รับการประเมินทุกๆ 6 สัปดาห์ เพื่อวัดระดับการพัฒนา จุดแข็ง และจุดอ่อน ของนักเรียน เพื่อที่จะสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาได้อย่างตรงจุด


จุดเด่นสถาบัน

 • ได้รับการรับรองจาก CRICOS โดย ASQA
 • หลากหลายสัญชาติจากกว่า 62 ประเทศทั่วโลก
 • ห้องเรียนที่ทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีที่ตอบรับการการเรียนการสอนได้อย่างลงตัว
 • อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์และความสามารถ ทุกคนมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมากกว่าครึ่ง มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท
 • สอดแทรกกิจกรรมเพื่อให้การเรียนในห้องเรียน ไม่น่าเบื่อจนเกินไป มีความสนุกสนาน และมีชีวิตชีวา
 • มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริง
 • นักเรียนทุกคนยังได้รับการประเมินทุกๆ 6 สัปดาห์ เพื่อวัดระดับการพัฒนา จุดแข็ง และจุดอ่อน ของนักเรียน เพื่อที่จะสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาได้อย่างตรงจุด
 • โรงเรียนอยู่ในเมืองเมลเบิร์น เมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีเป็นอันดับ 2 ของโลก


 • หลักสูตร
 • ราคาและโปรโมชั่น
 • สถานที่ตั้ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
 • รูปภาพ
 • สอบถามเพิ่มเติม
 • General English – หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป สำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยปรับปรุงการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
 • Active Conversation In English (ACE) – หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ได้รับการออกแบบมาโดยเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนและกิจกรรมเข้ากันได้อย่างลงตัว สนุกสนาน ทำให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว และมั่นใจในทุกสถานการณ์
 • English For Academic Purposes (EAT)/IELTS Exam Preparation – หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อ จะเน้นทักษะทางวิชาการ การนำเสนอการ การเขียนรายงาน นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS สำหรับการเตรียมสอบ โดยจะเน้นการทำข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการคุ้นชินกับข้อสอบ

Universal English

มีตัวเลือกที่พักมากมายในเมลเบิร์น นักเรียนหลายคนเลือกที่จะพักในที่พักรวมกับนักเรียนคนอื่นๆ ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการหาเพื่อนและพัฒนาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกที่จะอาศัยอยู่กับ “โฮมสเตย์” ซึ่งเป็นครอบครัวท้องถิ่นออสเตรเลีย ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกหลายๆ อย่าง และยังได้ฝึกภาษาอังกฤษกับคนท้องถิ่นอีกด้วย

นักเรียนบางคนเลือกที่จะเช่าบ้านหรืออพาร์ทเมนต์ที่และตกแต่งด้วยตัวเอง และหาคนมาเช่าเพื่อหารค่าเช่า ซึ่งอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับใครที่วางแผนที่จะใช้ชีวิตในเมลเบิร์นเป็นเวลานานและซึ่งค่าใช้จ่ายครั้งแรกอาจจะมากกว่า แต่จะประหยัดกว่าในระยะยาว

Universal English

Universal English

Universal English

Universal English

Universal English

Universal English

Universal English

Universal English

Universal English

Universal English

  วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ?
  ปรึกษา "เดอะเบสท์" ได้เลย

  ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศจาก ศูนย์ฯ เดอะเบสท์
  ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว

  Scroll to Top