เรียนต่อวิชาชีพออสเตรเลีย กับสถาบัน The Centre of Excellence เมลเบิร์น แอดิเลด และ กีลอง

The Centre of Excellence สถาบันสอนภาษาและวิชาชีพคุณภาพสูงเมืองกีลอง เมลเบิร์น และแอดิเลด เปิดสอนหลักสูตรการฝึกอบรมและการศึกษาคุณภาพสูงในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และสาขาวิชาที่มีปัญหาการขาดแคลนทักษะ ผู้ฝึกสอนและผู้ประเมินที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของเราจะให้การสนับสนุน ความรู้ และทักษะอย่างเต็มที่แก่นักเรียน พร้อมสนับสนุนและท้าทายให้พวกเขาบรรลุผลสำเร็จอย่างดีที่สุด เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของเราที่เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจาก COE จะมีทักษะสูงเพียงพอที่จะได้งานทำหรือมีความสามารถและความรู้ในการเปิดธุรกิจของตนเองในสาขาการทำผมหรือความงามที่เลือกไว้ เป้าหมายเพื่อให้มีมาตรฐานคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ ครูผู้สอน มีประสบการณ์ มีแรงบันดาลใจ และกระตือรือร้น ที่มีความหลงใหลในการฝึกอบรม การสอน และการเรียนรู้ และการเอาใจใส่นักเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะบรรลุผลดีที่สุดด้วยการสนับสนุนและคำแนะนำในขณะที่ได้รับการฝึกอบรมและการศึกษาคุณภาพสูง

The Centre of Excellence มีผู้ฝึกสอนและผู้ประเมินที่มีคุณสมบัติสูง มีแรงจูงใจ และมีประสบการณ์ ซึ่งกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันความรู้และทักษะกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ และท้าทายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ทีมสนับสนุนนักเรียนมีแรงจูงใจอย่างมากและพร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่นักเรียนทุกคน เพื่อให้แน่ใจว่าวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฝึกอบรม การเรียนรู้ และการประเมินได้รับการจัดตั้งขึ้นและบำรุงรักษา

Scroll to Top