เรียนต่อนิวซีแลนด์ โรงเรียน Avonside Girls’ High School เมืองไครสต์เชิร์ช เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Avonside Girls’ High School


Avonside Girls’ High School (AGHS) ก่อตั้งขึ้นในปี 1928 โรงเรียนมีชื่อเสียงด้านบรรยากาศอันอบอุ่น เอาใจใส่ และเป็นมิตร รวมทั้งความแข็งแกร่งทางวิชาการ โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่คล้ายสวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำเอวอน (Avon River) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองไครสต์เชิร์ช อยู่ห่างจากใจกลางเมืองและย่านช็อปปิ้งเพียง 10 นาที มีรถประจำทางให้บริการผู้โดยสารที่โรงเรียนทุกวัน ทั้งขาไปและขากลับ สนามบินนานาชาติไครสต์เชิร์ช อยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 30 นาที เรียนต่อนิวซีแลนด์ Avonside Girls’ High School เรียนต่อต่างประเทศ

AGHS จัดที่นั่งไว้สำหรับนักเรียนนานาชาติจำนวน 30 คน ในจำนวน เพื่อศึกษาในระดับชั้นปีที่ 9 ถึง 13 ปัจจุบันมีนักเรียนนานาชาติอยู่น้อยกว่า 10 คนในจำนวนนักเรียน 800 กว่าคน ด้วยเหตุนี้ นักเรียนจึงได้เรียนในหลักสูตรที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของตน และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมของโรงเรียน ได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนนานาชาติเหล่านี้มาจากยุโรปและภูมิภาคอื่นทั่วเอเชีย

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อนิวซีแลนด์ Avonside Girls’ High School เรียนต่อต่างประเทศ

  • นักเรียนของ AGHS มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากมายและหลากหลายนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ ตัวอย่างเช่น วงออร์เคสตรา วงดนตรีแจ๊ส การร้องประสาน การแสดงละคร การเดินป่า การเต้นแอโรบิกส์ บาสเก็ตบอล รักบี้ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • AGHS จัดให้นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และในระดับชั้นปีที่ 13 นักเรียนสามารถเข้าเป็นสมาชิกของสภาต่างๆ ที่มีนักเรียนเป็นผู้นำได้ รวมทั้งสภานานาชาติด้วย
  • ด้านวิชาการเป็นเลิศและการช่วยให้นักเรียนก้าวไปสู่การเป็นผู้เรียนและนักคิดที่อิสระ มีความรอบรู้ และสร้างสรรค์ และมีสำนึกที่เข้มแข็งในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย นอกจากนี้ยังเน้นการเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ การมีระเบียบวินัยในตนเอง และความมีน้ำใจต่อผู้อื่น
  • ให้การต้อนรับนักเรียนนานาชาติอย่างดี
  • ยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ (COP) ในการให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนักศึกษานานาชาติ ซึ่งจัดทำและเผยแพร่โดยกระทรวงศึกษาธิการ

Official Website: https://hail.to/avonside-girls-international

ติดต่อเดอะเบสท์

Scroll to Top