เรียนต่ออังกฤษ BLS English เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน BLS English เมืองเบอร์รี่เซนต์เอ็ดมันด์ เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออังกฤษ BLS English เรียนต่อต่างประเทศ


BLS English สถาบันสอนภาษาอังกฤษเมือง เบอร์รี่เซนท์เอ็ดมันต์ ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อปี 1995 ต้อนรับนักเรียนจากทั่วโลก ทำให้บรรยากาศการเรียน เต็มไปด้วยนักเรียนที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ มากกว่า 90 เชื้อชาติ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย เพื่อให้นักเรียนได้มาพบปะกับเพื่อนต่างห้อง ฝึกใช้ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมา และเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย จะช่วยให้นักเรียนทุกคน เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เรียนต่ออังกฤษ BLS English เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่ออังกฤษ BLS English เรียนต่อต่างประเทศ

  • ได้ไปเรียนภาษากับเจ้าของภาษาจริง ๆ ที่ประเทศอังกฤษ
  • มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  • รองรับนักเรียนทุกวัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่
  • การเรียนการสอนเน้นการสร้างความหลงไหลในการเรียนทำให้นักเรียนเข้าใจง่าย
  • มีเพื่อนต่างชาติที่เราจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวติประจำวันได้
  • มีบุคคลากรผู้สอนที่มีคุณภาพ พร้อมให้ความรู้แก่นักเรียน
  • มีการดูแลนักเรียนต่างชาติในด้านที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

Official Website: https://www.burylanguageschool.co.uk/

ติดต่อเดอะเบสท์

Scroll to Top