เรียนต่ออเมริกา ELS English Language Centre เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออเมริกา ELS English Language Centre สถาบันสอนภาษา เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออเมริกา ELS English Language Centre


ELS English Language Centre และ ELS Educational Services ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Accrediting Council for Continuing Education & Training (ACCET) – หน่วยงานด้านการรับรองวิทยฐานะ ระดับประเทศที่กำหนดขึ้นโดย U.S. Secretary of Education โรงเรียนของ ELS ได้รับ อนุญาตให้เปิดสอนในหลักสูตรดังต่อไปนี้: หลักสูตรเข้มข้น หลักสูตรกึ่งเข้มข้น หลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบTOEFL® iBT หลักสูตรท่องเที่ยวสำารวจอเมริกา หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ หลักสูตร CELTA และหลักสูตรพิเศษ โรงเรียนแห่งนี้ได้รับอนุมัติ ภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางในการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ ศูนย์ภาษา เรียนต่ออเมริกา ELS English Language Centre เรียนต่อต่างประเทศ

ESL ของเราเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่สนใจจะศึกษาต่อในต่างประเทศเพื่อรับทุนการศึกษาและให้การสนับสนุนวีซ่าเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯแคนาดาออสเตรเลียจีนยุโรปและมาเลเซีย นักเรียนทุกคนจะได้รับหนังสือรับรองการรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยเพื่อยืนยันการรับเข้าเรียนเมื่อสำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาของเราเป็นหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่ออเมริกา ELS English Language Centre เรียนต่อต่างประเทศ

  • เป็นสถาบันสอนภาษาขนาดใหญ่ที่เปิดมานานกว่า 50 ปี
  • สถานที่ตั้งอยู่ในเมือง 40 แห่งในสหรัฐอเมริกา
  • Proven Success More than 1.2 million students have learned English with ELS from over 143 countries.
  • University Partnerships Our academic partnerships with over 650 universities offer unlimited opportunities for our students.
  • Innovative Programs From Vacation English to our Youth Programs, we continue to provide innovative English training solutions.
  • Empowering Curriculum We provide an English language experience that inspires and prepares students to achieve their dreams.

Official Website: https://www.els.edu/

ติดต่อเดอะเบสท์

Scroll to Top