เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาที่ดูไบ ES Dubai หลักสูตร 3 เดือน เพียง 3,080 USD ประมาณ 102,000 บาท รวมค่าวีซ่าและค่าที่พัก 2 สัปดาห์แรก

05 พฤศจิกายน 2021 0 Webmaster Thebest


-

เกี่ยวกับสถาบัน

ES Dubai ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดูไบเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมอาระเบียนเข้ากับความทันสมัยของศตวรรษที่ 21 เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษคุณภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English, หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ Business English, หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS Preparation และหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองของหน่วยงานระดับโลก ชั้นเรียนขนาดเล็ก อัตราส่วนนักเรียนต่อครูประมาณ 1:16 และมีนักเรียนจาก 65 สัญชาติทั่วโลก


จุดเด่นสถาบัน

 • ดูไบเป็นเมืองที่พูดภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ – ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับธุรกิจ การศึกษา การค้า และการท่องเที่ยวในดูไบ ซึ่งหมายความว่าคุณจะมีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนเสมอ!
 • เรียนภาษาที่ ES Dubai มีมาตรฐานและคุณภาพสูง โรงเรียนสอนภาษาที่ดูไบ เช่น ES Dubai ใช้เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดคือ CEFR หรือ Common European Framework of Reference for Languages ซึ่งเป็นกรอบอ้างอิงที่ใช้วัดทักษะทางภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก มีความเป็นสากลและมีมาตรฐานสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ ES Dubal มีคุณภาพสูง ใช้เกณฑ์การวัดระดับภาษาอังกฤษแบบ CEFR มีความเป็นสากลและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
 • ครูผู้สอนมีประสบการณ์ และอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย – ครูทุกคนที่สอน ES Dubai เป็นครูที่เป็นเจ้าของภาษา Native Speaker มีคุณสมบัติและประสบการณ์การสอนที่สูง ใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์การสอนที่ทันสมมัย
 • มีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ES Dubai มีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย เช่น ทริปท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมกับความสนุกสนาน โดยกิจกรรมจะมีให้เข้าร่วมตลอดทั้งหลักสูตร
 • มีนักเรียนมากกว่า 68 สัญชาติทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมให้มีความหลากหลาย และมีความเป็นสากล ทำให้นักเรียนยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • ติดตามความคืบหน้าและพัฒนาการ ทักษะภาษาอังกฤษจะได้รับการประเมินทุก 2 สัปดาห์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งผลการประเมินทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคล โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าอย่างละเอียด และผู้เรียนสามารถปรับปรุงจุดอ่อนได้อย่างตรงจุด
 • ช่วยวางแผนอนาคต หากต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หรืออื่นๆ ทางสถาบันพร้อมที่จะช่วยให้คำปรึกษาฟรี
 • บริการที่พักสำหรับนักเรียนโดยตรง Uninest Student Residences เป็นที่พักสำหรับนักเรียนที่ยอดเยี่ยม ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ห้องสำหรับอ่านหนังสือ ยิม สระว่ายน้ำ บริการซักรีด และพื้นที่ส่วนกลาง ที่นักเรียนสามารถพบปะพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
 • สายด่วนช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง บริการที่สร้างความมั่นใจให้กับคุณและครอบครัวของคุณ – สายด่วนฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงของเราให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน


 • หลักสูตร
 • ราคาและโปรโมชั่น
 • สถานที่ตั้ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
 • รูปภาพ
 • สอบถามเพิ่มเติม

GENERAL ENGLISH (ภาษาอังกฤษทั่วไป)

General Engllish หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เน้นทักษะ 4 ทักษะสำคัญ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน และเป็นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น เป็นหลักสูตรระดับเริ่มต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือมีพื้นฐานมาบ้างแล้ว อยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น

 • ระดับชั้นที่เปิดสอน: สมัครได้ทุกระดับ (A1 – C2)
 • วันเปิดเรียน: เริ่มเรียนทุกวันอาทิตย์
 • ระยะเวลาเรียน: สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 2 – 52 สัปดาห์
 • จำนวนบทเรียน: สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ 15 และ 30 บทเรียน
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้น: 10 คนต่อชั้นเรียน สูงสุด 18 คน
 • ครูผู้สอน: Native, Qualified Instructors
 • เวลาเรียน: สามารถเลือกได้ดังนี้ (สามารถปรับเปลี่ยนภายหลังได้)
  • 09.00 – 11.45 น. (พักเบรค 10.00-10.30)
  • 12.00 – 14.45 น. (พักเบรค 13.00-13.30)
  • 15.00 – 17.45 น. (พักเบรค 16.00-16.30)

IELTS PREPARATION

IELTS Preparation หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS พัฒนาทั้ง 4 องค์ประกอบของการสอบคือ Writing, Speaking, Listening และ Reading เรียนรู้เทคนิคและแนวทางสำหรับการสอบ ปรับปรุงการอ่านและการเขียนให้ตรงจุด และมีการจำลองการสอบจริง เพื่อจะได้ฝึกทักษะและทำเวลาให้ทันการสอบ

การสอบ IELTS (International English Language Testing System) เป็นการทดสอบสำหรับนักเรียนที่วางแผนเพื่อเตรียมตัวสำหรับหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อกำหนดในการเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั่วโลก

 • ระดับชั้นที่เปิดสอน: B1 Intermediate Level และ C1 Advanced Level
 • วันเปิดเรียน: กรุณาติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อเช็ควันเปิดเรียน
 • ระยะเวลาเรียน: สำหรับคอร์ส IELTs จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด สัปดาห์ ในการเรียนให้ครบทุกหัวข้อ
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้น: 10 คนต่อชั้นเรียน สูงสุด 18 คน
 • ครูผู้สอน: Native, Qualified Instructors
 • เวลาเรียน: สามารถเลือกได้ดังนี้ (สามารถปรับเปลี่ยนภายหลังได้)
  • 15.00 – 17.45 น. (พักเบรค 16.00-16.30)

ENGLISH FOR BUSINESS

English for Business หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดเชิงธุรกิจ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจและพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาในทางปฏิบัติ เป็นประโยชน์สำหรับทั้งการทำงานในธุรกิจและการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เรียนรู้จากประสบการณ์นักบริหารธุรกิจ พัฒนาทักษะการอ่านและใช้คำศัพท์ทางธุรกิจ การสัมภาษณ์กับนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญจะพัฒนาทักษะการฟัง เช่น การคาดคะเน การฟังข้อมูลเฉพาะ และการจดบันทึก

 • ระดับชั้นที่เปิดสอน: B2 Upper-Intermediate Level และ C1 Advanced Level
 • วันเปิดเรียน: เริ่มเรียนทุกวันอาทิตย์
 • ระยะเวลาเรียน: สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 2 – 52 สัปดาห์
 • จำนวนบทเรียน: สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ 15 และ 30 บทเรียน
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้น: 10 คนต่อชั้นเรียน สูงสุด 18 คน
 • ครูผู้สอน: Native, Qualified Instructors และมีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ
 • เวลาเรียน: สามารถเลือกได้ดังนี้ (สามารถปรับเปลี่ยนภายหลังได้)
  • 09.00 – 11.45 น. (พักเบรค 10.00-10.30)
  • 12.00 – 14.45 น. (พักเบรค 13.00-13.30)
  • 15.00 – 17.45 น. (พักเบรค 16.00-16.30)

ENGLISH SPEAKING CLASS

English Speaking Class หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรนี้คือเน้นให้มีความมั่นใจและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้ว และต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารพร้อมแก้ไขข้อผิดพลาดเรื่องการออกเสียง ช่วยให้มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษและมีความสามารถในการพูดสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้ ยังมีการนำความรู้ และทักษะในห้องเรียนมาใช้จริงในทางปฏิบัติอีกด้วย

 • ระดับชั้นที่เปิดสอน: สมัครได้ทุกระดับ (A1 – C2)
 • วันเปิดเรียน: เริ่มเรียนทุกวันอาทิตย์
 • ระยะเวลาเรียน: สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 2 – 52 สัปดาห์
 • จำนวนบทเรียน: สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ 15 และ 30 บทเรียน
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้น: 10 คนต่อชั้นเรียน สูงสุด 18 คน
 • ครูผู้สอน: Native, Qualified Instructors
 • เวลาเรียน: สามารถเลือกได้ดังนี้ (สามารถปรับเปลี่ยนภายหลังได้)
  • 09.00 – 11.45 น. (พักเบรค 10.00-10.30)
  • 12.00 – 14.45 น. (พักเบรค 13.00-13.30)
  • 15.00 – 17.45 น. (พักเบรค 16.00-16.30)

ENGLISH PRONUNCIATION CLASS

English Pronunciation Class หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษ เรียนรู้วิธีการออกเสียง การพูดผ่านชั้นเรียนที่มุ่งเน้นเรื่องการออกเสียงโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและสามารถสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว ยังมีวิดีโอเกม และกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียง เป็นบทเรียนเสริมให้ผู้เรียนด้วย

 • ระดับชั้นที่เปิดสอน: สมัครได้ทุกระดับ (A1 – C2)
 • วันเปิดเรียน: เริ่มเรียนทุกวันอาทิตย์
 • ระยะเวลาเรียน: สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 2 – 52 สัปดาห์
 • จำนวนบทเรียน: สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ 15 และ 30 บทเรียน
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้น: 10 คนต่อชั้นเรียน สูงสุด 18 คน
 • ครูผู้สอน: Native, Qualified Instructors
 • เวลาเรียน: สามารถเลือกได้ดังนี้ (สามารถปรับเปลี่ยนภายหลังได้)
  • 09.00 – 11.45 น. (พักเบรค 10.00-10.30)
  • 12.00 – 14.45 น. (พักเบรค 13.00-13.30)
  • 15.00 – 17.45 น. (พักเบรค 16.00-16.30)

 

หลักสูตรการเรียนการสอนที่ ES Dubai แบ่งออกเป็น 2 ความเข้มข้นคือ Semi-Intensive และ Intensive ค่าใช้จ่ายข้างต้น รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายที่รวมแล้ว

 • ค่าลงทะเบียน
 • ค่าธรรมเนียมการเรียน ตามระยะเวลาที่ได้ลงทะเบียนเรียน
 • ค่าจองที่พัก
 • ค่าที่พัก 2 สัปดาห์
 • ค่ารถไปรับที่สนามบิน
 • ค่าวีซ่านักเรียน 3 – 6 เดือน (สำหรับคอร์สเรียน 8-24 สัปดาห์)
 • ค่าวีซ่านักเรียน 1 ปี (สำหรับคอร์สเรียน 28-48 สัปดาห์)
Semi-Intensive 15 บทเรียน/สัปดาห์ Intensive 30 บทเรียน/สัปดาห์
วีซ่านักเรียน 3 – 6 เดือน
เรียน 4 สัปดาห์ US$ 1,848
(ประมาณ 61,900 บาท)
US$ 2,424
(ประมาณ 81,200 บาท)
เรียน 8 สัปดาห์ US$ 2,488
(ประมาณ 83,300 บาท)
US$ 3,658
(ประมาณ 122,500 บาท)
เรียน 12 สัปดาห์ US$ 3,080
(ประมาณ 103,200 บาท)
US$ 4,714
(ประมาณ 157,900 บาท)
เรียน 16 สัปดาห์ US$ 3,934
(ประมาณ 131,800 บาท)
US$ 5,968
(ประมาณ 199,900 บาท)
เรียน 20 สัปดาห์ US$ 4,430
(ประมาณ 148,400 บาท)
US$ 6,770
(ประมาณ 226,800 บาท)
เรียน 24 สัปดาห์ US$ 4,958
(ประมาณ 166,100 บาท)
US$ 7,458
(ประมาณ 249,800 บาท)
วีซ่านักเรียน 1 ปี
เรียน 28 สัปดาห์ US$ 5,884
(ประมาณ 197,100 บาท)
US$ 8,336
(ประมาณ 279,200 บาท)
เรียน 32 สัปดาห์ US$ 6,636
(ประมาณ 222,300 บาท)
US$ 9,506
(ประมาณ 318,400 บาท)
เรียน 36 สัปดาห์ US$ 7,248
(ประมาณ 242,800 บาท)
US$ 10,458
(ประมาณ 350,300 บาท)
เรียน 40 สัปดาห์ US$ 7,910
(ประมาณ 265,000 บาท)
US$ 11,160
(ประมาณ 373,900 บาท)
เรียน 44 สัปดาห์ US$ 8,522
(ประมาณ 285,500 บาท)
US$ 12,112
(ประมาณ 405,700 บาท)
เรียน 48 สัปดาห์ US$ 9,134
(ประมาณ 306,000 บาท)
US$ 13,064
(ประมาณ 437,600 บาท)

ที่ ES Dubai เข้าใจดีว่าที่พักมีความสำคัญมาก และทางสถาบันจะพยายามช่วยค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงบประมาณและสถานการณ์ส่วนบุคคล จึงได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการที่พักมืออาชีพเพื่อเสนอทางเลือกที่หลากหลายเพื่อจัดหาที่พักที่ตอบโจทย์กับผู้เรียน

UNINEST RESIDENCES

Uninest เป็นบริษัทจัดหาที่พักนักศึกษาอิสระที่ให้บริการที่พักที่ปลอดภัยและยืดหยุ่นสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในดูไบ ที่พักอยู่ห่างจาก Jumeirah Lake Towers เพียง 35 นาที ให้บริการห้องพักเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ ซึ่งตกแต่งอย่างครบครันด้วยตู้เสื้อผ้า เตียง และโต๊ะทำงานแบบบิวท์อิน เน้นที่การใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย สภาพแวดล้อมในการเรียน และพื้นที่ทางสังคมครบครัน และมีบริการรถรับส่งฟรีไปยัง ES Dubai ทุกวัน รวมทั้งบริการรับส่งฟรีไปยังสถานที่สำคัญในดูไบด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง ได้แก่:

 • เข้าฟิตเนสฟรี
 • ห้องอ่านหนังสือ คาเฟ่ และระเบียงดาดฟ้า
 • รปภ.24 ชม.พร้อมทีมนักศึกษาคอยช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
 • สระว่ายน้ำ
 • สถานที่ซักรีด
 • หอพักแยกชาย/หญิง

SHARED APARTMENTS

ในดูไบ มีตัวเลือกที่พักมากมาย และราคาขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง การแชร์อพาร์ตเมนต์กับนักเรียนคนอื่นเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการหาที่พักระยะยาวในราคาที่เอื้อมถึง สามารถจองห้องเดี่ยวหรือห้องเตียงแฝดในอพาร์ตเมนต์ที่ใช้ร่วมกันใน Jumeirah Lake Towers รวมถึงในพื้นที่ Dubai Marina ยอดนิยม ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนเพียงเล็กน้อยและใกล้กับชายหาด

บริการสนับสนุนนักเรียนต่างชาติยอดเยี่ยม

 • การประเมินทักษะภาษาอังกฤษก่อนเรียน ก่อนที่จะเข้าเรียนทุกกหลักสูตรของทาง EC Dubai ผู้เรียนจะต้องสอบวัดระดับก่อน ซึ่งสอบผ่านทางออนไลน์ เพื่อประเมินทักษะและความสามารถในการฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อใช้กำหนดแผนการเรียนของแต่ละคน
 • การประเมินทักษะการพูด เพื่อช่วยประเมินการออกเสียงให้มีความคล่องแคล่วและมีความเป็นธรรมชาติ
 • INDIVIDUAL STUDENT REPORTS (ISRs) รายงาน ISRs จะวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเมื่อสิ้นสุดระดับการศึกษาในแต่ละระดับ เพื่อรายงานให้ทราบถึงจุดอ่อน และความพร้อมที่จะสามารถเลื่อนระดับได้ นอกจากนี้ ยังประเมินถึงทัศนคติต่อการเรียน การเข้าชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอีกด้วย
 • ES Dubai วัดความก้าวหน้าของนักเรียนในสามวิธี ดังนี้:
  • BI-WEEKLY PROGRESS TESTS การทดสอบความก้าวหน้ารายสองสัปดาห์ แบบทดสอบความคืบหน้านี้ใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าประกอบด้วยการใช้ภาษา การใช้คำศัพท์ และบันทึกผลการทดสอบของนักเรียนพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมแก่นักเรียน
  • MID-TERM TEST การทดสอบกลางภาคใช้เพื่อกำหนดความก้าวหน้า เน้นไวยากรณ์ การใช้ภาษา คำศัพท์ การออกเสียง การอ่านและการเขียนโดยอิงจากเนื้อหาในหนังสือรายวิที่ได้เรียนไป อาจารย์ผู้สอนของเราบันทึกผลและจัดทำรายงานนักเรียนแต่ละคนก่อนสิ้นสุดสัปดาห์ทดสอบเพื่อมอบให้กับนักเรียน
  • END OF COURSE EXAM การสอบปลายภาคใช้เพื่อพิจารณาว่านักเรียนมีทักษะและความคล่องแคล่วในระดับปัจจุบันหรือไม่ เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้สอนว่านักเรียนพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับต่อไปหรือไม่ ข้อสอบเน้นไวยากรณ์ การใช้ภาษา คำศัพท์ การออกเสียง การอ่านและการเขียนตามเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือเรียน รายงานนักเรียนแต่ละคนจะเสร็จสมบูรณ์และมีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการโอนระดับหากประสบความสำเร็จ

  วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ?
  ปรึกษา "เดอะเบสท์" ได้เลย

  ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศจาก ศูนย์ฯ เดอะเบสท์
  ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว

  Scroll to Top