เรียนต่อด้านทำอาหาร Cookery และการโรงแรม Hospitality กับสถาบัน Evolution Hospitality Institute ประเทศออสเตรเลีย

09 กันยายน 2015 0 admin


Evolution Hospitality Institute-Australia

เกี่ยวกับสถาบัน

Evolution Hospitality Institute เป็นสถาบันเอกชน เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมทางด้านการบริหารการโรงแรมสำหรับนักศึกษาออสเตรเลียและนักศึกษานานาชาติ โดยมีหลักสูตรดังนี้ การทำครัวเบื้องต้น, การฝึกความชำนาญ, ประกาศนียบัตรขั้น 3 สาขาการบริการ (การปรุงอาหารเพื่อการค้า) และประกาศนียบัตรขั้น 3 สาขาการบริการ (การทำขนม) นอกจากนี้ สถาบันยังเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นสาขาทักษะการทำครัวเบื้องต้นและการจับมีด, เทคนิคเกี่ยวกับอาหารประเภทเนื้อ, การทำอาหารด้วยงบประมาณจำกัด, การจัดการอาหาร


จุดเด่นสถาบัน

 • จำนวนนักศึกษาในแต่ละห้องไม่มาก ทำให้อาจารย์ดูแลได้ทั่วถึง
 • ค่าเล่าเรียนไม่แพงมาก
 • จำนวนนักศึกษาไทยไม่มากเกินไป ทำให้มีโอกาสได้เรียนร่วมกับนักศึกษา ต่างชาติ
 • สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
 • ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพักนักเรียน ห้องสมุด ที่ทันสมัย
 • สถาบันมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
 • สถานที่ตั้งที่อยู่ย่านความเจริญ


 • หลักสูตร
 • ราคาและโปรโมชั่น
 • สถานที่ตั้ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
 • รูปภาพ
 • สอบถามเพิ่มเติม

EHI - Price List January 2017 (14th Nov 2016) Stand Alone courses-page-001

EHI - Price List January 2017 (14th Nov 2016)-page-001 EHI - Price List January 2017 (14th Nov 2016)-page-002 EHI - Price List January 2017 (14th Nov 2016)-page-003 EHI - Price List January 2017 (14th Nov 2016)-page-004

 

552, George Street, Sydney, New South Wales, 2000, Australia.

Evolution Hospitality Institute, George Street, Sydney NSW, Australia

 

Evolution Hospitality Institute

เรียนภาษาออสเตรเลีย e

vo เรียนภาษาออสเตรเลีย evo เรียนภาษาออสเตรเลีย evoPromotion

  วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ?
  ปรึกษา "เดอะเบสท์" ได้เลย

  ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศจาก ศูนย์ฯ เดอะเบสท์
  ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว

  Scroll to Top