Freshman Institute

06 ตุลาคม 2021 0 Webmaster Thebest


FH Aachen - Freshman Institute-Germany

เกี่ยวกับสถาบัน

Freshman Institute เริ่มเปิดทำการในปี 1998 เป็นส่วนหนึ่งของ FH Aachen – University of Applied Sciences ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี สถาบันมุ่งเน้นหลักสูตรด้านวิศวกรรม บริหารธุรกิจ การแพทย์ มนุษย์ศาสตร์ ตลอดจนถึงศิลปศาสตร์และการออกแบบ โดยผู้ที่เข้าศึกษาต่อที่ Freshman Institute จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการเรียน และอาชีพหลังเรียนจบจากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ยาวนาน และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่เรียน เพื่อเป็นสะพานเชื่อมเข้าสู่การเรียนในระดับปริญญาตรี ที่ประเทศเยอรมนี


จุดเด่นสถาบัน

 • มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้าในบรรดามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของเยอรมัน
 • สภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบัน Freshman Institute เอื้ออำนวยต่อการเรียน มีห้องปฏิบัติการ และห้องเรียนที่ทันสมัย อุปกรณ์ครบครัน มีศูนย์วิจัย Jülich Research Center ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 • ในแต่ละปี มีนักศึกษาต่างชาติทั่วโลกกว่า 400 คน เลือกเข้าร่วมหลักสูตร Freshman Program และประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนต่อในในประเทศเยอรมนี หรือสามารถเลือกเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย FH Aachen ได้
 • มีห้องพักเตียงคู่ ตกแต่งอย่างสวยงาม พร้อมเฟอร์นิเจอร์ และชุดเครื่องนอนครบครัน มีเตียง โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า พร้อมห้องครัว และห้องนั่งเล่นส่วนกลาง โดยนักเรียนจะได้พักกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกัน เพศเดียวกัน


 • หลักสูตร
 • ราคาและโปรโมชั่น
 • สถานที่ตั้ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
 • รูปภาพ
 • สอบถามเพิ่มเติม

หลักสูตร Freshman Program (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Studienkolleg) เปิดสอนที่ Freshman Institute ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย FH Aachen เป็นหลักสูตรที่วางรากฐานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (รวมถึงนักเรียนไทย) ที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนมัธยมปลาย หรือไม่ได้เรียนในระบบการศึกษาของเยอรมัน เนื่องจาก หลักสูตรมัธยมศึกษาของประเทศไทย ไม่เทียบเท่าประเทศเยอรมนี (Abitur) ดังนั้น หลักสูตร Freshman Program จึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวุฒิการศึกษามัธยมปลายประเทศไทย ให้เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษามัยมปลายประเทศเยอรมนี และมีคุณสมบัติสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี (University Qualification Exam)

หลักสูตร FRESHMAN PROGRAM แบ่งออกเป็น 3 TRACK ด้วยกันคือ

 1. German Track คือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด
 2. English Track คือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 3. English to German Track คือหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษก่อน และสำเร็จการศึกษาเป็นภาษาเยอรมัน

ระดับชั้น

ค่าใช้จ่าย

Freshman Program Year 1 €19,500 (ประมาณ 712,544 บาท)

หมายเหตุ: สำหรับการเข้าร่วมโครงการ Freshman Program หากชำระค่าธรรมเนียมโครงการแล้ว “ไม่จำเป็นต้องเปิด Blocked Account” เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายทุกอย่างได้ชำระล่วงหน้า

รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ค่าวีซ่า

 • Admission and embassy letter
 • Visa information
 • Residence ermit upon arrival in Germany
ค่าประกันสุขภาพ

 • Health insurance
 • Liability insurance
 • Travel health insurance
 • Accident insurance
ค่าเรียน

 • ค่าเรียนภาษา (German และ/หรือ English)
 • ค่าเรียนวิชาหาร Academic subjects
 • ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ Computer courses
 • ค่าฝึกงาน Internship*
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน
 • สอนสอบ Mid-Term และ Final Exam
 • ใบรับรองสำเร็จการศึกษา Certificates
 • Tutoring

หมายเหตุ: เฉพาะหลักสูตร English to German Track ที่เลือกเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีเท่านั้น

ค่าที่พัก

 • เตียงพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครัน
 • ห้องน้ำ
 • สาธารณูปโภค (ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า ฯลฯ)
 • ค่าอินเทอร์เน็ต Internet

หมายเหตุ: ที่พักไม่รวมอาหาร ผู้เรียนจะต้องเตรียมอาหารด้วยตัวเอง

ค่าบริการช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • บริการรับจากสนามบิน Düsseldorf เมื่อเดินทางมาถึงเยอรมนี
 • บริการช่วยแนะนำการเปิดบัญชีธนาคาร
 • การสนับสนุนส่วนบุคคลและด้านวิชาการ
 • คำแนะนำระหว่างขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี
ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก

 • เครื่องนอนและอุปกรณ์ทำความสะอาด
 • เครื่องคิดเลขพกพา
 • ขนมบริเวณส่วนกลางของหอพัก
 • บริการถ่ายเอกสารและพิมพ์
 • บริการฉุกเฉิน 24 ชม
 • แพทย์ในมหาวิทยาลัย
ค่าบัตรนักศึกษา Student ID

 • บริการขนส่งสาธารณะฟรีภายในรัฐ North-Rhine Westphalia (NRW)
 • ส่วนลดและกิจกรรมสำหรับนักเรียน
ค่ากิจกรรม สันทนาการ

 • ตัวอย่าง: บาสเก็ตบอล แบดมินตัน ปิงปอง บิลเลียด ฟุตบอล
 • ดนตรี
 • กิจกรรมทางวัฒนธรรม
Refund Policy

If a student cancels his or her enrollment before the program begins, the following conditions for refunding his or her payment apply:

 • Cancellation before 1 August of the planned academic year: 85% refund
 • Cancellation before 1 September of the planned academic year: 70% refund
 • Cancellation before 1 October of the planned academic year: 50% refund
 • Cancellation after 1 October: no refund
  • If the security deposit has been paid, it will be refunded in full.
  • If the student is refused a visa to Germany, the entire fees will be refunded, minus €500 administrative fee.  Confirmation from the German embassy stating that the visa application was rejected must be submitted.
  • All fee refunds are based upon the actual amount received by the Freshman program.  Any bank fees are the responsibility of the student.

85, Pater-Briers-Weg, Geilenkirchen, Nordrhein-Westfalen, 52511, Germany.

Freshman Institute Fachhochschule Aachen Campus Geilenkirchen, Pater-Briers-Weg, Geilenkirchen, Germany


Freshman Institute

Freshman Institute Fachhochschule Aachen Campus Geilenkirchen, Pater-Briers-Weg, Geilenkirchen, Germany

Freshman Institute Fachhochschule Aachen Campus Geilenkirchen, Pater-Briers-Weg, Geilenkirchen, Germany

ที่พักสำหรับนักศึกษาหลักสูตร FRESHMAN PROGRAM

ที่พักสำหรับนักศึกษาหลักสูตร Freshman Program ทางสถาบันจะจัดหาให้โดยค่าใช้จ่าย รวมในค่าใช้จ่ายข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาการพัก 1 ปีการศึกษา และไม่สามารถขอคืนเงินส่วนของค่าที่พัก โดยที่พักนักศึกษา มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม และเจ้าหน้าที่พร้อมต้อนสู่ประเทศเยอรมนี

 • ห้องพัก จะเป็นห้องแชร์กับเพื่อนในระดับชั้นเดียวกัน เพศเดียวกัน โดยจะแบ่งเป็นอะพาร์ทเม้น 1 อพาร์ทเม้นจะมีนักศึกษา 4 – 6 คน
 • ขนาดห้องนอนประมาณ 10-16 ตร.ม. มีพื้นที่ส่วนกลางให้นักศึกษาได้สนทนา พบปะ สังสรรค์ร่วมกัน
 • มีอุปกรณ์และเครื่องนอนครบครัน เช่น ผ้าปูที่นอน หมอน ผ่าห่ม โต๊ะโคมไฟ เก้าอี้ และตู้เสื้อผ้า
 • มีห้องครัวส่วนกลาง พร้อมเตาอบสำหรับประกอบอาหาร และตู้เย็น โดยนักศึกษาในอพาร์ทเม้นทั้งหมด จะต้องรับผิดชอบเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยขณะประกอบอาหาร
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิล (LAN) ให้บริการฟรีในแต่ละห้อง – ไม่มีอินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • มีห้องอ่านหนังสือและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาเช่นปิงปองและแบดมินตันให้บริการฟรีในมหาวิทยาลัย
 • มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญและเครื่องอบผ้า และชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด ภายในอาณาบริเวณที่พัก
 • มีโรงอาหารภายในวิทยาเขตคอยบริการวัน จ. – ศ. เวลา 10:00 – 17:00 น.

 

  วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ?
  ปรึกษา "เดอะเบสท์" ได้เลย

  ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศจาก ศูนย์ฯ เดอะเบสท์
  ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว

  Scroll to Top