เรียนต่อนิวซีแลนด์ Hillmorton High School เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ มัธยมปลายนิวซีแลนด์ กับโรงเรียน Hillmorton High School เมืองไครสต์เชิร์ช เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Hillmorton High School เรียนต่อต่างประเทศ


Hillmorton High School เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 นาที เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนในระดับ Year 7 – 13 สภาพแวดล้อมการเรียนเป็นเลิศ เอื้ออำนวย ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการศึกษาของนักเรียนทุกคน ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 730 คน ในจำนวนนี้ มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 20 – 25 คน ด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก เจ้าหน้าที่โรงเรียนจึงสามารถให้ความช่วยเหลือ และคอยสนับสนุนนักเรียนเป็นอย่างดี เรียนต่อนิวซีแลนด์ Hillmorton High School เรียนต่อต่างประเทศ

นอกจากนี้ นักเรียนที่มาเรียนโรงเรียน Hillmorton High School ยังมีส่วนในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ในตลอดปี จะมีกิจกรรมจิตอาสา และช่วยเหลือสังคมตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีจิตสำนึกต่อสังคม และฝึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อนิวซีแลนด์ Hillmorton High School เรียนต่อต่างประเทศ

  • มีหลักสูตร ESOL สำหรับนักเรียนนานาชาติ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ และรวดเร็ว
  • หลักสูตรผสมผสานกับการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
  • สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนครบครัน สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
  • ส่งเสริมให้นักเรียน คิด วิเคราะห์ และสร้างความเป็นผู้นำ ผ่านกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
  • ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบทางสังคม และรักการแบ่งปัน
  • บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายทั่วโรงเรียน
  • โดดเด่นในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พละศึกษา ภาษา และศิลปะ
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Official Website: https://www.hillmorton.school.nz/

ติดต่อเดอะเบสท์

 

Scroll to Top