Tokyo International University มอบทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น ลดค่าเรียนสูงสุด 100% ประจำปี 2020

12 กันยายน 2016 0 admin


TIU - Tokyo International University-Japan

เกี่ยวกับสถาบัน

Tokyo International University (TIU) มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1965 เป็นมหาวิทยาลัยสายศิลป์ที่ประกอบด้วย 5 คณะ 4 สาขาวิจัย ในจำนวนนักศึกษา 6,200 คน มีนักศึกษาชาวต่างชาติกว่า 650 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิลลาเม็ท (Willamette University) มหาวิทยาลัยพี่น้อง ในรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการจัดโปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปีอีกด้วย มหาวิทยาลัย Tokyo International University ได้เปิดหลักสูตร English Track Program ซึ่งสามารถได้รับปริญญาตรีจากการเรียนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โดยเปิด 2 สาขาวิชา ได้แก่ “Business Economic” และ “International Relations” ให้นักศึกษาสามารถเล่าเรียนไปพร้อมกับภาษาญี่ปุ่น หรือ Japan Studies เพื่อเปิดโอกาสก้าวไปสู่อนาคตที่หลายหลากได้มากขึ้น


จุดเด่นสถาบัน

 • เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น (จากนิตยาสาร Times Higher Education JP 2018)
 • ห้องเรียนทันสมัย เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน
 • สภาพแวดล้อมมีความหลากหลาย มีการผสมผสานความเป็นสากลเข้ากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก อาจารย์ผู้สอนสามารถให้คำปรึกษาได้แบบตัวต่อตัว
 • ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานในอนาคต
 • วุฒิการศึกษานานาชาติ ได้รับการยอมรับทั่วโลก
 • เดินทางสะดวกสบาย ด้วยระบบขนส่งอัจฉริยะ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในญี่ปุ่น


 • หลักสูตร
 • ราคาและโปรโมชั่น
 • สถานที่ตั้ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
 • รูปภาพ
 • สอบถามเพิ่มเติม

1. สาขา Business Economics

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นการศึกษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการทำงานในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศหรือนโยบายทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจระดับจุลภาค และมหาภาค เช่น การค้าระหว่างประเทศ การจัดสรรทรัพยากรที่ขาดแคลน การใช้เทคโนโลยีทีทันสมัยที่ช่วยเพิ่มผลผลิต และยอดขายให้ตรงตามเป้าหมาย ประกอบด้วย 6 โมดูลให้เลือกเรียน ดังนี้

2. สาขา International Relations

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน รวมถึงการใช้อำนาจในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในอาชีพบริษัทข้ามชาติ หรือองค์กรระหว่างประเทศ โดยแบ่งหลักสูตรย่อยออกเป็น 5 หลักสูตรย่อย ได้แก่

 • Global Governance – เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสังคมและสิ่งที่ทำให้พวกเขาทำงานอย่างมีเหตุผล
 • International Security – เรียนรู้เกี่ยวกับสังคม และความปลอดภัยในระดับนานาชาติ
 • International Political Economy – มุ่งเน้นไปที่กฎเกณฑ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ พื้นฐานกฎหมายและค่านิยมที่ช่วยในการพัฒนาสังคม
 • Culture and Society – เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีพัฒนาภูมิหลังและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของสังคม
 • Regional Studies – การศึกษาระดับภูมิภาคและนโยบายต่างประเทศ รวมถึงประเด็นสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมในสหประชาชาติ

3. สาขา Digital Business & Innovation

หลักสูตร ที่เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ของธุรกิจ โดยจะแบ่งออกเป็น 6 โมดูลหลัก ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญของธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ โดยทุกโมดูล จะมีความสำพันธ์กัน

 • Global Business Management – เรียนรู้การบริหารธุรกิจพื้นฐาน เข้าใจหลักการบริหาร และความสำคัญในการประสบความสำเร็จ
 • Entrepreneurship & Innovation – เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
 • Digital Strategies and IT – เรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น IoT, AI
 • Analytics and AI – เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์
 • Digital Finance & Fintech – เรียนรู้เกี่ยวกับการเงินในรูปแบบดิจิทัล
 • Digital Marketing – เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดแบบดิจิทัล การตลาดแบบออนไลน์

โดยสามารถเลือกได้ 2 สาขาวิชา ตอนสมัครเรียน เช่น เลือกสาขาวิชาแรกคือ Business Economics สาขาวิชาที่สองจะเป็น International Relations เหตุผลที่ต้องเลือกเนื่องจาก ในกรณีที่ไม่สามารถรับเข้าเรียนในสาขาวิชาดังกล่าวได้ ทางมหาวิทยาลัย จะพิจารณาตัวเลือกที่สองหากระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร

TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY มอบทุนการศึกษาในหลักสูตร ENGLISH TRACK PROGRAM (E-TRACK) สูงสุด 100%

TIU ยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติอีกด้วย โดยมูลค่าทุนการศึกษา จะมอบเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 30 – 100% ให้ทุกปี ซึ่ง จะพิจารณาจากเรียงความ และผลคะแนนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ จะพิจารณาจากเอกสารเพิ่มเติม กรณีที่ผู้สมัครสองคน ได้คะแนนเท่ากัน โดยเอกสารที่สามารถยื่นเพิ่มเติมได้เช่น ใบประกาศนียบัตรด้านการเรียน การอบรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือหลักฐานที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่นๆ และนอกจากทุนของมหาวิทยาลัย TIU แล้ว ยังสามารถขอทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น JASSO ได้ด้วย ซึ่งมีมูลค่า 30,000 – 48,000 เยน ต่อเดือน เพื่อแบ่งเบาค่าครองชีพบางส่วนของนักศึกษา

ตารางสรุปค่าใช้จ่าย พร้อมทุนการศึกษาตั้งแต่ 30% – 100% 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายเมื่อได้ทุน 30%

TIU Bachelor Degree E-1.jpg

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายเมื่อได้ทุน 50%

TIU Bachelor Degree E-2.jpg

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายเมื่อได้ทุน 80%

TIU Bachelor Degree E-3.jpg

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายเมื่อได้ทุน 100%

TIU Bachelor Degree E-4.jpg

หมายเหตุ: ตารางข้างต้น เป็นการคำนวนจากสกุลเงินเยน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน และผู้ปกครองที่ต้องการทราบค่าใช้จ่ายโดยประมาณ หากน้องๆ หรือผู้ปกครองท่านใด ต้องการทราบค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินเยน กรุณาสอบถามทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้รวม

 • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 300,000 เยน ต่อปี (ประมาณ 85,000 บาท)
 • ค่าหอพัก เดือนละประมาณ 50,000 เยน (ประมาณ 15,000 บาท) ขึ้นอยู่กับห้องพักที่เลือก
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ประมาณ 8,000 – 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับสายการบินและช่วงเวลา
 • ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (สำเนา / ปริ้นท์ / สแกนเป็นสี)
 2. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวก (ยกเว้นผู้ที่สวมผ้าคลุมหัวด้วยเหตุผลทางศาสนา หรือทางการแพทย์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถมองเห็นใบหน้าชัดเจนมากที่สุด) คลิ๊กเพื่อดูข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่ายเพื่อใช้ในการสมัครทุน
 3. ใบแสดงผลการศึกษา Transcript และ ใบสำเร็จการศึกษาหรือใบคาดว่าจะจบ (ตัวจริง)
 4. ผลภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 5. เรียงความ สำหรับสมัครเรียน (Statement of Purpose) โดยเขียนสั้นๆ ประมาณ 450 คำ (ไม่ควรเกิน 600 คำ) ให้ครอบคลุม 3 ประเด็นหลักดังนี้
  • ประวัติส่วนตัว
  • ทำไมถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัย TIU
  • การศึกษาที่ TIU จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในอนาคตได้อย่างไร
 6. เรียงความ สำหรับขอทุน (Statement of Purpose) โดยเขียนสั้นๆ ไม่เกิน 100 คำ
 7. จดหมายแนะนำ (Letter of Recommendation) เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น คลิ๊ก เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Letter of Recommendation

เอกสารเพิ่มเติม

 1. เอกสารที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ หรือได้รับรางวัลต่างๆ เช่น ด้านกีฬา การเรียน การเข้าอบรม เป็นต้น ในกรณีได้รับทุนจากหน่วยงานอื่นให้แจ้งพร้อมแนบเอกสารที่ได้รับทุนในการสมัครด้วย

Untitled-1-3.jpgกำหนดการรับสมัครเรียน

การเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 เริ่มเรียนเมษายน 2564

1.2

ช่วงที่ 2 เริ่มเรียนกันยายน 2564

2

สมัครด่วน!! เพราะจำนวนนักศึกษาในแต่ละปี มีที่นั่งจำนวนจำกัด

จำนวนนักศึกษาหลักสูตร E-Track ที่รับสมัครปี 2564
หลักสูตร ภาคการศึกษา
ฤดูใบไม้ผลิ / เมษายน ฤดูใบไม้ร่วง / กันยายน
Business Economics 45 คน 85 คน
International Relations 35 คน 85 คน
Digital Business & Innovation 30 คน 60 คน

 


ขั้นตอนการสมัครเรียนแบ่งเป็น 3 STEP ง่ายๆ ดังนี้

STEP 1 ก่อนเปิดรับสมัคร

 1. ส่งเอกสารทั้งฉบับจริง และ สำเนามาให้ทางเดอะเบสท์ หลังจากที่ทางเดอะเบสท์ได้รับเอกสารและตรวจเช็คเรียบร้อย จะนำส่งให้กับมหาวิทยาลัย TIU (สามารถส่งส่งให้ก่อนเปิดรับสมัครได้เลย)

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

The Best Language & Education Centre : Chiang Mai Office (โครงการ ศุภาลัย มอนเต้ บิซ)

 • 44/44 โครงการศุภาลัย มอนเต้ บิซ หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่ – เชียงราย ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
 • เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ 09.00 -19.00 น. 
 • Tel : 052-081 882, 090-327 3558 
 • Email : contact@thebest-edu.com

STEP 2 ระหว่างเปิดรับสมัคร

 1. ให้ลงทะเบียนสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ให้เรียบร้อย : www.tiu.ac.jp/apply/bachelor
 2. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน 5,000 เยน ซึ่งสามารถทำเรื่องชำระเงินได้ 2 ช่องทางดังนี้
  • ชำระผ่านบัตรเครดิต
  • ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ
  • เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สแกนสำเนาใบสลิปโอนเงิน และอัพโหลดใบเสร็จผ่านหน้าลงทะเบียนเพื่อดำเนินขั้นตอนต่อไป

Bank Details

 • Bank name: Mizuho Bank, Ltd.
 • Branch: Kawagoe Branch
 • Account number: 1282121
 • Account type: Savings account (futsū kōza 普通口座)
 • SWIFT code: MHCBJPJT
 • Account name: Tokyo International University
 • Bank address: 2-1-8 Shintomi-cho, Kawagoe, Saitama 350-0043 Japan

การโอนเงินผ่านธนาคารไปยังประเทศญี่ปุ่น ไม่จำเป็นต้องใช้รหัส IBAN

STEP 3 หลังจากสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว

 1. ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการสมัครเรียน พร้อมทุนการศึกษา (กรณีได้รับทุนการศึกษา) โดยจะประกาศในวันที่ตามตารางข้างต้น หลังจากนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกอย่าง เช่น ค่าเทอม ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าที่พัก (ถ้าต้องการ)
 2. ทางเดอะเบสท์จะสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย พร้อมกับค่าทำวีซ่า แปลงค่าเงินเป็นเรทเงินไทย (บาท) ณ ช่วงเวลาที่นักเรียนพร้อมโอนเงิน
 3. หลังจากโอนเงินสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัย จะส่งเอกสารตอบรับเข้าเรียนผ่านทางระบบขนส่งเอกชนโดยเร็วที่สุด
 4. เมื่อได้รับเอกสารตอบรับเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ทางเดอะเบสท์ จะวางแผนเกี่ยวกับการทำวีซ่านักเรียนในขั้นตอนต่อไป

คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำวีซ่านักเรียน ประเทศญี่ปุ่น

Kawagoe, Saitama, 350-1197, Japan.

Tokyo International University, 1 Chome-13-1 Matobakita, Kawagoe, Saitama, Japan


Tokyo International University, 1 Chome-13-1 Matobakita, Kawagoe, Saitama, Japan

มหาวิทยาลัย TIU เต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยทุกห้อง ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาทุกคน มีห้องสำหรับประชุม สัมมนา และมีพื้นที่เงียบสงบ สำหรับอ่านหนังสือ พักผ่อนหย่อนใจ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย WiFi ฟรี ทั่วมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังมีโรงอาหารสองแห่ง ที่ราคาไม่แพง

หอพักมหาวิทยาลัย TIU

เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย มหาวิทยาลัย TIU จึงมีหอพักในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่มาเรียนในปีแรก โดยมี 2 ประเภท คือ เตียงเดี่ยว และเตียงคู่ สำหรับ นักศึกษาที่เลือกเตียงคู่ จะต้องแชร์ห้องกับนักเรียนต่างชาติ โดยการสุ่มเลือก และมีค่าใช้จ่ายไม่สูง

ENGLISH PLAZA

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเอนกประสงค์ ให้ปบรรยากาศที่เป็นกันเอง สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านภาษาอังกฤษ

JAPANESE PLAZA

เป็นสถานที่ฝึกภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้พบกะเพื่อนร่วมชั้น และอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ให้ได้ใชภาษาญี่ปุ่น รวมถึงไวยกรณ์ และการพูดอย่างไม่เป็นทางการ

TIU Bachelor Degree E-5.jpg

0d758fb3c7902b50b0217b961437778c0c933d9.jpg

  วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ?
  ปรึกษา "เดอะเบสท์" ได้เลย

  ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศจาก ศูนย์ฯ เดอะเบสท์
  ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว

  Scroll to Top