เรียนต่อแคนาดา Kaplan International English เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อแคนาดา สถาบันสอนภาษาที่แคนาดากับสถาบัน Kaplan International English เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อแคนาดา Kaplan International English เรียนต่อต่างประเทศ


Kaplan International English (Canada) โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Kaplan International English ด้วยประสบการณ์กว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 40 แห่งทั่วโลก Kaplan International English เป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการในการศึกษาภาษาอังกฤษ และ โปรแกรมการศึกษาในต่างประเทศอื่นๆ Kaplan International English หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทำหน้าที่ในการให้ความรู้ในการเรียนการสอนให้นักเรียนของเรามีโอกาสและมีความสำเร็จในการเรียน โดยที่ Kaplan International English มีระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม จุดมุ่งหมายของเราถูกกำหนดเพื่อความสนุกสนานในการเรียนและมีการเรียนสอนที่มีคุณภาพสูงสอนที่สนุกสนาน เรียนต่อแคนาดา Kaplan International English เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อแคนาดา Kaplan International English เรียนต่อต่างประเทศ

  • Kaplan International English มีประสบการณ์การดูแลนักเรียนมากกว่า 75 ปี
  • Kaplan International English ได้รับการรับรองจากสถาบบันชั้นนำของรัฐบาลและเอกชน
  • โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศและมีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับ World Class
  • หลักสูตรและการบริการต่างๆของเราได้รับการเฝ้าติดตามผลและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
  • อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและมีระดับ เช่น Electronic Whiteboard และ E-Learning Library เป็นต้น
  • บริการครบวงจรเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศ

Official Website: https://www.kaplaninternational.com/th

ติดต่อเดอะเบสท์

Scroll to Top