เรียนบริหาร การจัดการกับมหาวิทยาลัยคุณภาพสูง Kozminski University ประเทศโปแลนด์

04 กันยายน 2018 0 Webmaster Thebest


Kozminski University-Poland

เกี่ยวกับสถาบัน

Kozminski University ก่อตั้งในปี 1993 ณ กรุงวอร์ซอ โดยศาสตราจารย์ Andrzej K. Kozminski ในปี 2009 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในโปแลนด์ จากนิตยาสาร Financial Times ดำเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาโปลิช และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท MBA และปริญญาเอก เป็นเลิศด้านการเงิน การบิหาร และการจัดการ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Kozminski University ยังเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจแห่งแรกในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Kozminski University ยังเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในโปแลนด์ ที่ได้รับการรับรองที่ได้รับการรับรองโดยคุณภาพจาก Triple  Crown ซึ่งเป็นการรับรองจากหน่วยงานด้านธุรกิจ 3 หน่วยงานที่มีชื่อเสียง คือ AACSB, EQUIS และ AMBA และ CEEMAN นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเป็นสมาชิกของ ELFA (European Law Comprehensive Association) และ EUA (European University Association)

มหาวิทยาลัย Kozminski University มีพื้นที่รวม 20,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ Praga North ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงวอร์ซอ มีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวน 6 ห้อง ห้องเรียนรวม 26 ห้อง และห้องเรียนปฏิบัติการจำนวน 24 ห้อง มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ครบครัน และมีห้องสัมมนาส่วนตัว หรือห้องประชุมขนาดเล็กจำนวน 5 ห้อง นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย จำนวน 6 ห้อง และที่ทำการไปรษณีย์ 5 แห่ง

FINANCIAL TIMES RANKING

 • หลักสูตร Executive MBA ของมหาวิทยาลัย Kozminski University ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1 ในโปแลนด์ และอยู่ในอันดับที่ 61 ของโลก จากการจัดอันดับของ Financial Times 2019
 • หลักสูตร Master Programs in Finance ของมหาวิทยาลัย Kozminski University ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 17 ของโลก จากการจัดอันดับของ Financial Times 2009-2019
 • หลักสูตร Master Programs in Management ของมหาวิทยาลัย Kozminski University ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 42 ของโลก จากการจัดอันดับของ Financial Times 2009 – 2020
 • มหาวิทยาลัย Kozminski University ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 48 มหาวิทยาลัยธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ Financial times 2010 – 2020

ACCREDITATIONS AND QUALITY 

มหาวิทยาลัย Kozminski University ได้รับการรับรองคุณภาพจาก Triple  Crown ซึ่งเป็นการรับรองจากหน่วยงานด้านธุรกิจ 3 หน่วยงานที่มีชื่อเสียง คือ AACSB, EQUIS และ AMBA ปัจจุบัน มีสถาบันเพียง 99 แห่งทั่วโลกเท่านั้นที่ได้ตำแหน่ง Triple Crown (น้อยกว่า 1% ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด) ซึ่ง ในบรรดามหาวิทยาลัยในโปแลนด์ มีเพียงมหาวิทยาลัย Kozminski University เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่ได้รับการยอมรับจาก Triple Crown รับประกันได้ว่าหลักสูตรที่เรียนที่ Kozminski University มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และช่วยให้มั่นใจได้ว่าประกาศนียบัตรของ Kozminski University เป็นที่ยอมรับในโลกธุรกิจ

TRIPLE CROWN ประกอบด้วย

 • AACSB ย่อมาจาก The Association to Advance Collegiate Schools of Business เป็นหน่วยงานรับรองระบบโรงเรียนธุรกิจที่เก่ารแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และปัจจุบัน มีโรงเรียนธุรกิจเพียง 874 แห่ง จาก 13,600 แห่งของโลก เท่านั้น ที่ได้รับการรับรองจาก AACSB ไม่ถึง 6%
 • EQUIS  เป็นหน่วยงานที่ประเมินคุณภาพการบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบัน ตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ ปัจจุบัน มีสถาบันประมาณ 183 ทั่งโลก ที่ได้รับการยอมรับจาก EQUIS
 • AMBA ย่อมาจาก The Association of MBAs เป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานของหลักสูตร MBA โดยประเมินจากปัจจัยต่างๆ เช่น หลักสูตรการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก ความสามารถและประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน และความสำเร็จของผู้ศึกษา ซึ่งมีสถาบัน เพียง 264 แห่ง หรือ 2% เท่านั้น ที่ได้รับการรับรองจาก AMBA จากสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร MBA ทั่วโลก

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Kozminski University ยังได้รับการรับรองจาก CEEMAN ย่อมาจาก Central and East European Management Association ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำยุโรปกลาง และยุโรปตะวันออก


จุดเด่นสถาบัน

 • อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอกชนที่นายจ้างยอมรับ จากการจัดอันดับของ “Wprost”
 • โปรแกรมปรับปรุงและปรับให้เข้ากับความต้องการของยุคสมัย
 • ในปี 2020 มหาวิทยาลัย Kozminski University ถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยด้านธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์อยู่ในอันดับ 1 ของโปแลนด์
 • ในปี 2015 มหาวิทยาลัย Kozminski University ได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ ESCP
 • หลักสูตรการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษในทุกระดับ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท MBA และ ปริญญาเอก
 • อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติจากกว่า 75 ประเทศ มีประสบการณ์จริง มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับจากวงการธุรกิจ
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่กับพันธมิตรมากกว่า 200 รายใน 6 ทวีปทั่วโลก
 • มีการฝึกงานระหว่างเรียน ทั้งบริษัทในโปแลนด์ และบริษัทในต่างประเทศ


 • หลักสูตร
 • ราคาและโปรโมชั่น
 • สถานที่ตั้ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
 • รูปภาพ
 • สอบถามเพิ่มเติม

BACHELOR IN MANAGEMENT หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตร Bachelor in Management ของมหาวิทยาลัย Kozminski University แตกต่าง และโดดเด่นจากมหาวิทยาลัยทั่วไปคือ เป็นหลักสูตรการจัดการเชิงลึก เน้นการมีส่วนร่วม สร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับทำงานในสายงานธุรกิจทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับบริษัทชั้นนำทั้งในโปแลนด์ และต่างประเทศมากกว่า 200 แห่ง  และแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชา คือ

BACHELOR IN MANAGEMENT PROGRAM (MANAGEMENT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) หลักสูตร 3 ปี

ลักสูตรการจัดการ สาขาปัญญาประดิษฐ์ Bachelor in Management Program (Management and Artificial Intelligence) เป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นเรื่อยๆ ผสมผสานความรู้ด้านการจัดการ เข้ากับการเขียนโปรแกรม การเรียนการสอนเน้นการใช้เครื่องมือสำหรับการจัดเก็บข้อมูลในปริมาณมาก (Big Data) การนำโมดูลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในทางธุรกิจ

BACHELOR IN FINANCE AND ACCOUNTING หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตรบัญชีและการเงิน Bachelor in Finance and Accounting เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างมาก ด้รับการออกแบบโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Goldman Sachs, BNP Paribas Securities Services และ S&P Global และ Crisil GR&A ได้รับความรู้เชิงลึกในด้านการเงินขององค์กรตลาดทุน การรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์การลงทุน ได้รับการรับรองและการยอมรับในระดับสากลโดยสมาคมวิชาชีพที่มีชื่อเสียงที่สุด (ACCA, CIMA เป็นต้น)

ในช่วงปีที่ 2 และปีที่ 3 จะเข้าร่วมโครงการฝึกงานเพิ่มเติม เพื่อฝึกฝนความรู้และทักษะที่ได้รับ ผ่านการฝึกอบรมในที่ทำงาน สำนักงานอาชีพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสภาโครงการ เช่น Goldman Sachs, BNP Paribas Securities Services, Citi และมั่นใจได้ว่าความรู้ที่ได้มานั้นตรงตามทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน

MASTER IN MANAGEMENT (FULL-TIME/PART-TIME) หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการ Master in Management ของมหาวิทยาลัย Kozminski University มีความโดดเด่นมาก มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการทำงานยุคอุตสาหกรรม 4.0 อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ และได้รับการยอมรับในตำแหน่งที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตร Master in Finance and Accounting ของมหาวิทยาลัย Kozminski University ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก จากการจัดอันดับ Global Masters in Finance จัดพิมพ์โดย Financial Times ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเดียว ที่ได้รับการจัดอันดับในยุโรปกลาง และยุโรปตะวันออก ซึ่ง การจัดอันดับนี้ มีผลต่ออิทธิพลในการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาอีกด้วย

หลักสูตรปริญญาโทด้านการเงินและการบัญชี ได้รับการออกแบบโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงาน – ตัวแทนของ บริษัท และสถาบันการเงิน มอบความรู้เฉพาะทางเชิงลึกและพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อน ผ่านการรวมข้อมูลทางการเงินและการบัญชีกับความรู้จากพื้นที่อื่น ๆ

นอกจกานี้มหาวิทยาลัย Kozminski University เป็นพันธมิตรกับ CAIA Association ซึ่งเป็นเครือข่ายทั่วโลกที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทางเลือกมากกว่า 9,000 รายซึ่งตั้งอยู่ในกว่า 90 ประเทศ นักศึกษาของเราสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ CAIA ได้อีกด้วย

MASTER IN BIG DATA SCIENCE หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตร Master in Big Data เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือกับอุตสาหกรรมจากบริษัทระดับโลก หลักสูตรจะเน้นการจัดการของมูลขนาดใหญ่ Big Data สำหรับธุรกิจทางการเงิน รวมถึงทักษะทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ ตีความทางการเงิน รวมถึงการประมวลผลแบบคลาวด์

นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้ร่วมเวิร์กชอปพิเศษของ Microsoft ด้วย ซึ่งเมื่อสอบผ่านใบรับรอง จะได้ Microsoft certificate ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสในการทำงานในอนาคตอีกด้วย

MASTER IN COMPLIANCE & CRIME PREVENTION IN BUSINESS หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตร Master in Compliance & Crime Prevention in Business เป็นหลักสูตรที่ควบคุม ดูแล และป้องกันอาชญากรรมทางธุรกิจ ซึ่งได้รับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ Citi Bank Europe PLC มีคุณภาพสูง และมีมาตรฐานสากล ผู้สำเร็จการศึกษาของโปรแกรมจะได้รับทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิผลในฐานะผู้จัดการในด้านการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

MASTER IN APPLIED GLOBAL ECONOMICS หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตร Master in Applied Global Economics ที่มหาวิทยาลัย Kozminski University ผสมผสานความรู้เชิงทฤษฎี และทักษะทางวิชาชีพในทางปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นกล่องเครื่องมือสำหรับนักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่และบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ ให้มุมมองที่กว้างอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก

EXECUTIVE MBA หลักสูตร 1 ปี

หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัย Kozminski University ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับนักศึกษานานาชาติ เน้นทักษะการบริหารเชิงลึก และก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง ตามบทเรียนจากการต่อต้านความอ่อนแอ “Antifragility” โดย Nassim Nicholas Taleb และสามารถเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่สร้างผลกระทบอย่างร้ายแรง หรือ “Black Swan” เช่น วิกฤตต้มยำกุ้ง วิกฤตฟองสบู่ วิกฤตซับไพรม์

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Kozminski University พร้อมราคา และค่าใช้จ่าย

57, Jagiellońska, Warszawa, Mazowieckie, 03-301, Poland.

Kozminski University, Jagiellońska, Warsaw, Poland

สิ่งอำนวยความสะดวก

Kozminski University ตั้งอยู่ที่กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่กว้างขวาง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาคารเรียนที่ทันสมัย มีห้องเรียนทั้งหมด 26 ห้องเรียน ทุกห้องเรียน ติดตั้งอุปกรณ์ IT  ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการอีก 24 ห้อง ห้องสัมมนา และห้องประชุมขนาดเล็กอีก 5 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ ห้องออกกำลังกาย ร้านหนังสือ ไปรษณีย์ โรงอาหาร สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียน ที่ตั้งเข้าถึงง่ายด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ไกลจากกรุงวอร์ซอ

มหาวิทยาลัย Kozminski University มีโรงอาหารทั้งหมด 4 แห่ง คอยบริการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ มีร้านถ่ายเอกสาร 2 แห่ง ร้านกาแฟ 5 แห่ง ATM และไปรษณีย์ 2 แห่ง ที่จอดรถ 470 คัน สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์

ห้องสมุด

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย Kozminski University เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกซ์ขนาด 2 ชั้น ใช้ IT เข้ามาช่วยในการจัดเก็บ และค้นหาหนังสืออยากมีประสิทธิภาพ ในระยะเวลาอันสั้น มีสื่อสิ่งพิมพ์ และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สืบค้นมากมาย มีคอมพิวเตอร์บริการกว่า 40 เครื่อง และห้องมัลติมีเดียที่ทันสมัย

สิ่งอำนวยความสะดวกด้าน IT

 • นักเรียนทุกคนสามารถเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ห้องพร้อมพีซี 235 เครื่องซึ่งจะเปลี่ยนทุกสี่ปี
 • นักเรียนทุกคนจะมีระบบ Email ส่วนตัว ที่สามารถใช้บริการนักศึกษาได้ เช่น หรือ สิทธิ์ ซื้อสินค้าราคานักศึกษา
 • นักเรียนทุกคน สามารถใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมลิขสิทธิ์ ต่างๆ ได้ เช่น Symfonia, Lex Polonica, Statstica 6, Market Place, 3D Studio Max, Adobe, Correl Draw, Microsoft Office 360

ศูนย์กีฬา

มหาวิทยาลัย Kozminski University ให้ความสำคัญกับสุขภาพ สุขอาณามัยของนักศึกษาทุกคน โดย มีสนามกีฬาขนาดใหญ่ 1 แห่ง เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรม และออกกำลังกายร่วมกัน และมีโรงยิม 2 แห่ง สระว่ายน้ำ 1 แห่ง สนามบาสเกตบอล และสนามวอลเล่บอลอีก 1 แห่ง นอกจากนี้ยังจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภท

Kozminski University เรียนการจัดการ เรียนบัญชีการเงิน เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ เรียนปริญญาโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ วีซ่านักเรียนโปแลนด์

Kozminski University เรียนการจัดการ เรียนบัญชีการเงิน เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ เรียนปริญญาโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ วีซ่านักเรียนโปแลนด์

Kozminski University เรียนการจัดการ เรียนบัญชีการเงิน เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ เรียนปริญญาโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ วีซ่านักเรียนโปแลนด์

Kozminski University เรียนการจัดการ เรียนบัญชีการเงิน เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ เรียนปริญญาโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ วีซ่านักเรียนโปแลนด์

Kozminski University เรียนการจัดการ เรียนบัญชีการเงิน เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ เรียนปริญญาโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ วีซ่านักเรียนโปแลนด์

Kozminski University เรียนการจัดการ เรียนบัญชีการเงิน เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ เรียนปริญญาโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ วีซ่านักเรียนโปแลนด์

Kozminski University เรียนการจัดการ เรียนบัญชีการเงิน เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ เรียนปริญญาโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ วีซ่านักเรียนโปแลนด์

Kozminski University เรียนการจัดการ เรียนบัญชีการเงิน เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ เรียนปริญญาโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ วีซ่านักเรียนโปแลนด์

Kozminski University เรียนการจัดการ เรียนบัญชีการเงิน เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ เรียนปริญญาโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ วีซ่านักเรียนโปแลนด์

Kozminski University เรียนการจัดการ เรียนบัญชีการเงิน เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ เรียนปริญญาโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ วีซ่านักเรียนโปแลนด์

  วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ?
  ปรึกษา "เดอะเบสท์" ได้เลย

  ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศจาก ศูนย์ฯ เดอะเบสท์
  ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว

  Scroll to Top