NCG New College Group in Ireland เรียนภาษา เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่ออังกฤษ แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล ดับลิน ไอร์แลนด์ Manchester Liverpool Dublin Ireland UK เดอะเบสท์

โปรโมชั่นลด 25% เรียนภาษากับสถาบัน NCG New College Group in Ireland ไอร์แลนด์

NCG New College Group in Ireland เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ตั้งอยู่ในเมืองที่สวยงามในอังกฤษ ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล และยังมีวิทยาเขตในประเทศไอร์แลนด์อีกด้วย เป้าหมายของเราคือ ให้นักเรียนทุกคนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคล ของแต่ละหลักสูตร และทางสถาบันมีเครื่องมือติดตามการเรียนการสอน การส่งงาน และการบันทึกต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิค เพื่อติดตามความก้าวหน้าว่านักเรียนมีผลการเรียนในระดับไหน ควรปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้าง นอกจากนี้ จะมีการประเมินกับครูผู้สอนอีกด้วย 

ทางสถาบัน ต้องการให้ผู้เรียนทุกคน รู้สึกว่าเป็นส่วนสหนึ่งของครอบครัว NCG และเรามีกลุ่ม NCG New College เพื่อให้นักเรียนทุกคน ต่างห้อง ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกัน ทำความรู้จักกับเพื่อนต่างห้อง และช่วยเหลือกันตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาเป็นครอบครัวของเรา เราจะคอยช่วยเหลือทุกอย่าง ทำให้คุณสนุกสนาน และได้รับความทรงจำดีๆ จากการเรียนที่ New College Group

Scroll to Top