Nicolaus Copernicus University in Torun

15 กรกฎาคม 2021 0 Editor The Best


Nicolaus Copernicus University in Torun-Poland

เกี่ยวกับสถาบัน

Nicolaus Copernicus University in Torun ก่อตั้งขึ้นในปี 1945 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงกว่า ประกอบด้วย 16 คณะ (รวมถึงคณะสายการแพทย์ 3 คณะที่ Collegium Medicum UMK ในเมือง Bydgoszcz)  และเปิดวิชาการสอนต่างๆมากกว่า 100 สาขาวิชา มีนักศึกษาเกือบ 21,500 คน  และมีพนักงานมากกว่า 4,000 คน ทั้ง 2 วิทยาเขต Toruń และ Bydgoszcz โดยมากกว่าครึ่งเป็นเหล่าคณาจารย์ที่สอนวิชาต่างๆให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ Nicolaus Copernicus University ยังได้ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 5 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโปแลนด์และถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยในโลก


จุดเด่นสถาบัน

 • มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยอันล้ำสมัย เช่น the National Laboratory of Atomic, Molecular and Optical Physics (FAMO), the Center for Quantum Optics and the Interdisciplinary Center for Modern Technologies
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนที่ทันสมัย เช่น Collegium Humanisticum ,ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งใหม่, ศูนย์ดาราศาสตร์ เป็นต้น
 • ได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์และรางวัลจากผลงานวิจัยเป็นจำนวนมา และเป็นหนึ่งใน 10 มหาวิทยาลัยของโปแลนด์ ที่ได้รับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
 • มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในระดับนานาชาติ
 • เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งแรกของยุโรปที่ได้เป็นสมาชิกของ Young Universities for the Future of Europe alliance (YUFE) เพื่อจัดการศึกษารูปแบบใหม่ของระดับอุดมศึกษาที่มีส่วนร่วมของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ พลเมือง และธุรกิจ
 • ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีการสะสมหนังสือ วารสาร และหนังสือพิเศษเกือบ 3 ล้านเล่ม
 • เป็นหนึ่งใน 5 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโปแลนด์และถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยในโลก


 • หลักสูตร
 • ราคาและโปรโมชั่น
 • สถานที่ตั้ง
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
 • รูปภาพ
 • สอบถามเพิ่มเติม

11, Jurija Gagarina, Toruń, Kujawsko-Pomorskie, 87-100, Poland.

Nicolaus Copernicus University in Toruń, Jurija Gagarina, Torun, Poland


Nicolaus Copernicus University in Torun

Nicolaus Copernicus University in Toruń, Jurija Gagarina, Torun, Poland

Nicolaus Copernicus University in Toruń, Jurija Gagarina, Torun, Poland

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คนDr Marcin Drewekไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และผู้คนกำลังยิ้มอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และผู้คนกำลังยิ้มParticipants of "Zerówka" course next to Nicolaus Copernicus monument in Toruń

 

 

 

  วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ?
  ปรึกษา "เดอะเบสท์" ได้เลย

  ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศจาก ศูนย์ฯ เดอะเบสท์
  ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว

  Scroll to Top