เรียนต่อนิวซีแลนด์ Papanui High School เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ โรงเรียน Papanui High School โรงเรียนมัธยมปลายคุณภาพสูง เมืองไครสต์เชิร์ช เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Papanui High School เรียนต่อต่างประเทศ


Papanui High School โรงเรียนมัธยมปลายประจำเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โดดเด่นในด้านการเรียนการสอนประยุกต์ ที่สามารถปรับตัวเข้ากับกิจวัตรประจำวันของนักเรียนได้ สอนให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกทำ สร้างความคิดสร้างสรรค์แบบบูรณาการ นอกจากนี้ โรงเรียนยังโดดเด่นในด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีวิชาเลือกที่หลากหลาย ที่นักเรียนสามารถปรับได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ESOL ที่เข้มข้น สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรียนต่อนิวซีแลนด์ Papanui High School เรียนต่อต่างประเทศ

นักเรียนจากทั่วโลก เลือกเรียนที่โรงเรียน Papanui High School ดังนั้น นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว นักเรียนทุกคนยังได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนหรือ Outdoor Learning ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการทั้งดนตรี กีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ นักเรียนยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอื่นๆ ในระดับสากลอีกด้วย

Papanui High School ได้รับชื่อเสียงในด้านการดูแลนักเรียนต่างชาติ มายาวนานกว่า 28 ปี นักเรียนต่างชาติทุกคน จะได้พักกับโฮมสเตย์ที่มีคุณภาพ และเป็นหนึ่งเดียวกันกับโรงเรียน โดยโรงเรียนจะประสานงานกับทางเจ้าของโฮมสเตย์และผู้ปกครองตลอดเวลา รวมถึงรายงานผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนด้วย ดังนั้น ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ในประสบการณ์และคุณภาพของโรงเรียน

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อนิวซีแลนด์ Papanui High School เรียนต่อต่างประเทศ

  • ตั้งอยู่ในเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่มีความเงียบสงบ อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ เหมาะกับการเรียน มีประชากรเพียง 350,000 คน
  • มีหลักสูตรที่หลากหลาย รองรับระบบ NCEA
  • มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความแตกต่างและโดดเด่นในด้านการเรียนการสอน
  • นักเรียนสามารถปรับแผนการเรียนเองได้ตามความถนัด และวัตถุประสงค์ส่วนตัว
  • นักเรียนต่างชาติ มีหลักสูตร ESOL บรรจุไว้ในหลักสูตร ซึ่งนักเรียนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ สามารถเรียนได้อย่างสบายใจ
  • มีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมายให้เลือกเรียนตามความชอบ
  • ประสบการณ์ ดูแลนักเรียนต่างชาติยาวนานกว่า 28 ปี การันตีด้านคุณภาพและความปลอดภัย

Official Website: https://www.papanui.school.nz/

ติดต่อเดอะเบสท์

Scroll to Top