เรียนต่อโปแลนด์ SWPS เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อโปแลดน์ SWPS University of Social Sciences and Humanities เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อโปแลนด์ SWPS เรียนต่อต่างประเทศ


SWPS University of Social Sciences and Humanities เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศโปแลนด์ มีความโดดเด่นในด้านหลักสูตรจิตวิทยา และภาษาศาสตร์ ก่อตั้งในปี 1996 โดยศาสตราจารย์ผู้ทีชื่อเสียงในดานจิตวิทยา และนักวิชาการที่มีประสบการณ์มากกว่า 300 ท่าน ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 17,000 คน ที่ลงทะเบียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เรียนต่อโปแลนด์ SWPS เรียนต่อต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย SWPS University มีทั้งหมด 4 วิทยาเขต คือ Warsaw, Wrocław, Poznań และ Katowice โดยในบทความนี้ เดอะเบสท์จะแนะนำให้รู้จักเฉพาะวิทยาเขต Warsaw เนื่องจากเป็นวิทยาเขตที่นักศึกษาเลือกเรียนที่สุด หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยมีนักศึกษาต่างชาติกว่า 1,300 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อโปแลนด์ SWPS เรียนต่อต่างประเทศ

  • มหาวิทยาลัย SWPS University ก่อตั้งโดยนักจิตวิทยาชาวโปแลนด์ที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ และมีวิสัยทัศน์
  • อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยนานาชาติในโปแลนด์ในหมวด International Outlook
  • อันดับ 4 ของมหาวิทยาลัยในโปแลนด์ในหมวด HEIs (หมวดหมู่ที่เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับจิตวิทยา กฏหมาย วรรณคดี และอักษรศาสตร์)
  • Top 400 ของโลกที่โดดเด่นด้านจิตวิทยา จากการจัดอันดับของ Times Higher Education 2021
  • ได้รับคะแนนสูงสุด โดยคณะกรรมการรับรอง Polish Accreditation Committee
  • ผสมผสานจิตวิทยาเข้ากับหลักสูตรของทุกสาขาวิชาที่สอน เป็นแนวทางการศึกษาช่วยให้เข้าใจพฤติกรรม อารมณ์ และแรงจูงใจของมนุษย์
  • มีบริการช่วยเหลือนักศึกษาชาวต่างชาติ อำนวยความสะดวกด้านวิชาการและการใช้ชีวิต เพื่อให้นักศึกษาทุกคนรู้สึกคุ้นเคยกับประเทศโปแลนด์เหมือนอยู่บ้านเกิดไม่ว่าจะเดินทางมาไกลแค่ไหนก็ตาม

Official Website: https://english.swps.pl/

ติดต่อเดอะเบสท์

Scroll to Top