เรียนต่อออสเตรเลีย SBTA&SELA เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย สอนหลักสูตรวิชาชีพ SBTA&SELA เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย SBTA&SELA เรียนต่อต่างประเทศ


SBTA&SELA สถาบันสอนภาษาและหลักสูตรวิชาชีพตั้งอยู่กลางเมือง Sydney ในย่านไชน่าทาวน์ ประเทศออสเตรเลีย ที่มีการคมนามคมที่สะดวก และที่สำคัญทางสถาบันยังมีหลักสูตรที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ เปิดสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในเรื่องการศึกษาโดยองค์กรต่างๆ หลักสูตรที่หลากหลายตอบทุกความต้องการของนักเรียน อาคารเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีที่ทันสมัย ครบครัน ประกอบกับครูผู้สอนผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทุ่มเทและกระตือรือร้นในการสอน และเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่เอาใจใส่ คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง เหตุผลเหล่านี้เท่าให้สถาบัน SBTA เป็นสถาบันที่ดีเยี่ยมอีกแห่งหนึ่งใน Sydney เรียนต่อออสเตรเลีย SBTA&SELA เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อออสเตรเลีย SBTA&SELA เรียนต่อต่างประเทศ

  • ด้วยการสอนมากว่า 30 ปีนักเรียนจะมั่นใจได้ว่าได้รับหลักสูตรการสอนที่ดีเยี่ยม
  • เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ (VET) ที่ได้รับความนิยมของตลาดแรงงานทั้ง Business, Hospitality และ Tourism
  • หลักสูตรที่เปิดสอนผ่านมาตรฐานของ Registered Training Organisation (RTO)
  • หลักสูตรมีคุณภาพและทันสมัยทันต่อความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
  • ครูผู้สอนมีคววามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทุ่มเทและกระตือรือร้นในการสอน
  • อาคารเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวก ทันสมัย ครบครัน มีที่ฝึกงานโดยเฉพาะสำหรับนักเรียน Hospitality พร้อมทั้ง internet café และห้องครัว
  • ตั้งอยู่ใจกลาง Sydney ใกล้กับ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ธนาคาร มหาวิทยาลัย และ Darling Harbour และอยู่ใกล้กับ สถานีรถไฟ รถเมล์ รถราง เดินทางสะดวกมาก
  • มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

Official Website: https://www.sbta.com.au/

ติดต่อเดอะเบสท์

 

Scroll to Top