เรียนต่อนิวซีแลนด์ Shirley Boys' High School เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ มัธยมปลาย นิวซีแลนด์ กับโรงเรียน Shirley Boys’ High School โรงเรียนชายล้วน เมืองไครสต์เชิร์ช เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Shirley Boys’ High School เรียนต่อต่างประเทศ


Shirley Boys’ High School เป็นโรงเรียนชายล้วนขนาดใหญ่ ประจำเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่อยากส่งบุตรชาย ไปเรียนในโรงเรียนสภาพแวดล้อมที่เป็นชายล้วน เพื่อมอบโอกาส และประสบการณ์ใหม่ๆ สร้างความมั่นใจ และฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นชายล้วน ทางโรงเรียนจึงมีกิจกรรมและหลักสูตรที่ตอบสนอง และเหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น ชั้นด้านวิชากร การกีฬา และวัฒนธรรม เรียนต่อนิวซีแลนด์ Shirley Boys’ High School เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อนิวซีแลนด์ Shirley Boys’ High School เรียนต่อต่างประเทศ

  • โครงสร้างหลักสูตรแข็งแกร่ง ครูผู้สอนมีประสบการณ์สูง
  • โดดเด่นด้านวิชาการ และมีหลักสูตรที่หลากหลาย
  • มีห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย รวมถึงสตูดิโอและโรงละคร
  • มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ESOL
  • สนับสนุนนักเรียนในด้านกีฬา มากกว่า 30 ประเภท ที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้
  • ระบบการจัดการดูแลนักเรียนที่ทันสมัยโดยอิงตามหลักปฏิบัติในการดูแลนักเรียนต่างชาติ

Official Website: https://shirley.school.nz/

ติดต่อเดอะเบสท์

Scroll to Top