เรียนต่อสิงคโปร์ St. Francis Methodist School เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อสิงคโปร์ กับสถาบัน St. Francis Methodist School เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อสิงคโปร์ St. Francis Methodist School เรียนต่อต่างประเทศ


St. Francis Methodist School ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 นับเป็นโรงเรียนแรกที่ได้รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพในส่วนขององค์กรการศึกษาภาคเอกชนของประเทศสิงคโปร์ มีจำนวนนักเรียนกว่า 700 คน เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนสิงคโปร์และนักเรียนต่างชาติกว่า 20 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม ประเทศไทย อินโดนีเซีย พม่า และ เกาหลี เป็นต้น เรียนต่อสิงคโปร์ St. Francis Methodist School เรียนต่อต่างประเทศ

โรงเรียน SFMS ได้จดทะเบียนถูกต้องกับกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์ โดยบรรจุหลักสูตรการศึกษาอันเลื่องชื่อของสิงคโปร์ (GCSE/IGCSE O Level) ที่เต็มไปด้วยการผสมผสาน ความยืดหยุ่น การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  อีกทั้งโรงเรียนยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา เปิดหลักสูตร AUSMAT และ BTEC Higher National Diploma in Business เพื่อเป็นประตูและเส้นทางลัดสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศต่อไป 

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อสิงคโปร์ St. Francis Methodist School เรียนต่อต่างประเทศ

  • โรงเรียนมัธยมเอกชนที่ดังที่สุด ในสิงคโปร์ เรียนร่วมกับนักเรียนสิงคโปร์ ผลการเรียนดีเด่น
  • มีทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับสูง
  • มีคอร์สภาษาอังกฤษ 6 เดือน ก่อนเข้าเรียนจริง
  • ดูแความปลอดภัย อย่างเข้มงวดโรงเรียนตั้งมากว่า 50 ปี เป็นที่ยอมรับของนักเรียนไทยมายาวนาน
  • มีหลักสูตรมากมายให้เลือก สอนถึงระดับ Diploma
  • Possibilities to Realities Where no one is left behind

Official Website: https://www.sfms.edu.sg/

ติดต่อเดอะเบสท์

Scroll to Top