เรียนต่อออสเตรเลีย Swanston Institute เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบัน Swanston Institute เมืองเมลเบิร์น เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย Swanston Institute เรียนต่อต่างประเทศ


Swanston Institute เป็นสถาบันผู้ให้บริการฝึกอบรมที่ลงทะเบียนโดยมอบความรู้ ทักษะ และการเตรียมความพร้อมในโลกอนาคตให้กับนักเรียนชาวออสเตรเลียและนักเรียนต่างชาติด้วยแนวทางที่เป็นนวัตกรรม โดยเปิดสอนหลักสูตรที่ล้ำสมัยพร้อมการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งนำไปสู่ผลงานจริงและการศึกษาต่อเส้นทางในโลกที่เชื่อมต่อกัน มีวิทยาเขตหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจหลักของเมืองเมลเบิร์น เรียนต่อออสเตรเลีย Swanston Institute เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อออสเตรเลีย Swanston Institute เรียนต่อต่างประเทศ

 • สถาบันตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย
 • เปิดสอนหลักสูตรพัฒนาความรู้ ทักษะ และความพร้อมในโลกอนาคต
 • มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย
 • มีทีมงานผู้ฝึกอบรมและผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติเฉพาะ
 • มีการฝึกอบรมและการประเมินคุณภาพ ให้การสนับสนุนนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตทั้งการเรียนต่อและการทำงาน
 • ครูผู้สอนมีทักษะและประสบการณ์สูง
 • ชั้นเรียนมีส่วนร่วมกับนักเรียนเพื่อยกระดับประสบการณ์การศึกษา
 • สนับสนุนผู้สำเร็จการศึกษาในวิชาชีพที่เลือกและกระตุ้นความมีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจ
 • มีทีมงานและผู้ฝึกอบรมและประเมินที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณสัมบัติเฉพาะ
 • มีสภาพเเวดล้อมที่ปลอดภัย เท่าเทียมกัน และส่งเสริมความมั่นใจและประสิทธิผล
 • สนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ภาษา การรู้หนังสือ การเรียนรู้และการประเมิน
 • การจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่น และการส่งมอบการฝึกอบรมและการประเมิน
 • รับประกันผลลัพธ์และประโยชน์สูงสุดจากหลักสูตรที่คุณกำลังลงทะเบียนเรียนตามที่คุณกำหนด วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ความใฝ่ฝันในอาชีพ และระดับทักษะ

Official Website: https://swanston.edu.au/

ติดต่อเดอะเบสท์

 

 

Scroll to Top