Sydney Global Collage

เรียนต่อออสเตรเลีย กับสถาบัน Sydney Global Collage เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ เมืองซิดนีย์

Sydney Global Collage ตั้งอยู่ในใจกลาง North Sydney เปิดสอนหลักสูตร Diploma of Leadership & Management สำหรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศและมอบการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยมโดยเน้นที่การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในอาชีพที่เลือก เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมและมีคุณภาพ รับประกันว่าจะได้รับประสบการณ์ตลอดชีวิต

จุดเด่นสถาบัน Sydney Global College

  • เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพที่โดดเด่น
  • สนับสนุนด้านวิชาการเพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุด
  • มีทรัพยากรส่วนตัว การเข้าถึงคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนรู้บนเว็บ
  • ให้คำปรึกษาทางวิชาการรายบุคคลตามความจำเป็น
  • มีวัฒนธรรมที่เคารพการเปิดกว้างและวัฒนธรรมในที่ทำงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วม มีส่วนร่วม และก้าวหน้า
  • มุ่งมั่นที่จะสร้างความเท่าเทียม จริยธรรม นวัตกรรมและความเป็นเลิศ

Sydney Global Collage เปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้าง

Scroll to Top