เรียนต่อฟิลิปปินส์

เรียนต่อฟิลิปปินส์ IDEA EDUCATION เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อฟิลิปปินส์ สถาบัน IDEA EDUCATION เรียนภาษาอังกฤษ ที่ เมืองเซบู เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อฟิลิปปินส์ IDEA EDUCATION IDEA Education สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ในเมือง Cebu ประเทศฟิลิปปินส์ สถาบันตั้งอยู่ในกลางเมือง ที่มี cafe ร้านอาหารร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อภายในอาคารและรอบๆ การเดินทางสะดวกสบาย หลักสูตรการเรียนการสอนยืดหยุ่น โดยแบ่งตามทักษะของผู้เรียน อายุ และวัตถุประสงค์ สอนโดยครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ ในคลาสเรียนขนาดเล็กที่จำกัดจำนวนนักเรียนอย่างมาก 10 คน และในวันหยุดสุดสัปดาห์นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย สถานที่เรียนอยู่ภายใน GAGFA IT TOWER ห้องเรียนดีไซน์ทันสมัย มีพื้นที่ …

เรียนต่อฟิลิปปินส์ สถาบัน IDEA EDUCATION เรียนภาษาอังกฤษ ที่ เมืองเซบู เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »

SMEAG Global Education

เรียนต่อฟิลิฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษ ที่เซบู กับสถาบัน SMEAG Global Education เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อฟิลิฟิลิปปินส์ SMEAG Global Education เรียนต่อต่างประเทศ SMEAG Global Education สถาบันสอนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ดีที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยประสบการณ์ ของสถาบัน SMEAG สถาบันการศึกษาระดับสากล จึงไม่เพียงแต่จะพัฒนากระบวนการสอนใหมีความโดดเด่นเท่านั้น แต่ยังพัฒนาหลักสูตร เพื่อที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังฤษของผู้เรียนอีกด้วย  เพื่อพวกเขาจะได้รับความรู้อย่างดีที่สุด ตลอดระยะเวลาที่เรียนและอาศัยอยู่ที่นี่ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างที่ได้ …

เรียนต่อฟิลิฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษ ที่เซบู กับสถาบัน SMEAG Global Education เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »

เรียนภาษาพร้อมท่องเที่ยวที่ฟิลิปปินส์ กับสถาบัน QQEnglish

QQEnglish เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ตั้งอยู่ในเมือง Cebu ประเทศฟิลิปปินส์ มี 2 วิทยาเขตด้วยกันคือ I.T.Park ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และวิทยาเขต Seafront ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่ติดชายทะเลในเมือง Mactan การเรียนการสอนของ QQEnglish มุ่งเน้นการพัฒนา 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนทุกท่านมีประสบการณ์สูง และได้มาตรฐานระดับสากล สถานที่ตั้ง Location Cebu IT. Park Campus – วิทยาเขตใจกลางเมือง ตั้งอยู่ IT.Park ที่ทันสมัย อยู่บนตึก Skyri …

เรียนภาษาพร้อมท่องเที่ยวที่ฟิลิปปินส์ กับสถาบัน QQEnglish Read More »

3D Academy

เรียนภาษากับสถาบัน 3D Academy สถาบันชื่อดังของประเทศฟิลิปปินส์

3D Academy ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2002 ตั้งอยู่ในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลของประเทศ มีการรับนักเรียนเข้ามาศึกษาในสถาบันมาแล้วถึง 7,000 คน ชื่อสถาบัน 3D Academy มาจากจุดประสงค์ที่ว่า “เราจะพัฒนาบุคคลากรแบบ 3D นั่นก็คือ Discover Do และ Develop” เพื่อให้นักเรียนสามารถ ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเอง และทำมันให้สำเร็จ สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด นั่นเอง ทางสถาบันของเรามุ่งเน้นการแข่งขันระดับโลก และมุ่งมันที่จะเป็นสถาบันสอนภาษ …

เรียนภาษากับสถาบัน 3D Academy สถาบันชื่อดังของประเทศฟิลิปปินส์ Read More »

Scroll to Top