เรียนอนุปริญญา

เรียนต่อออสเตรเลีย TAFE Queensland เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนวิชาชีพ TAFE Queensland บริสเบน โกลด์โคสต์ เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย TAFE Queensland TAFE Queensland เป็สถาบันวิชาชีพรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำรัฐควีนส์แลนด์ โดดเด่นด้วยการเรียนแบบเน้นปฏิบัติจริง และสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมืออาชีพ เปิดสอนหลักสูตรวิาชีพตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับปริญญาตรี โดยมีวิทยาเขตมากกว่า 50 วิทยาเขตทั่วรัฐควีนส์แลนด์ เป้าหมายของสถาบัน TAFE Queensland คือ การสร้างผู้นำทางด้านการศึกษาวิชาชีพ และการฝึกอบรม ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับความสำเร็จ หลักสูตรของสถาบัน TAFE Queensland ทุกหลักสูตร ได้รับการออกแบบ และปรับปรุงตล …

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนวิชาชีพ TAFE Queensland บริสเบน โกลด์โคสต์ เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »

เรียนต่อออสเตรเลีย The Hotel School เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย สอนการโรงแรมกับ The Hotel School สถาบันผู้นำหลักในอุตสาหกรรมการโรงแรม เดอะเบสท์ เรียนเดอะเบสท์

เรียนต่อออสเตรเลีย The Hotel School เรียนต่อต่างประเทศ The Hotel School สถาบันการศึกษาที่ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Southern Cross University และสถาบัน Mulpha Australia The Hotel School เป็นความร่วมมือด้าซึ่งเป็นผู้นำหลักในอุตสาหกรรมการโรงแรม หลักสูตรที่มุ่งเน้นไปที่ทักษะการปฏิบัติงานของโรงแรมการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมและทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก เรียนต่อออสเตรเลีย The Hotel School เรียนต่อต่างประเทศ นอกจากนี้ …

เรียนต่อออสเตรเลีย สอนการโรงแรมกับ The Hotel School สถาบันผู้นำหลักในอุตสาหกรรมการโรงแรม เดอะเบสท์ เรียนเดอะเบสท์ Read More »

เรียนต่อออสเตรเลีย Academy of Information Technology เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย Academy of Information Technology (AIT) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ เรียนหลักสูตรด้านเทคโนโลยี เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย Academy of Information Technology เรียนต่อต่างประเทศ Academy of Information Technology (AIT) เปิดสอนหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาในท้องถิ่นและทั่วประเทศ รวมถึงนักศึกษานานาชาติ สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ AIT เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศยนียบัตรและระดับอนุปริญญาสาขาธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพิมพ์ภาพและศิลปะกราฟฟิก, การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียและซอฟแวร์ ทางสถาบันให้บริการห้องคอมพิวเตอร์แล็บ ห้องสมุดและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่ช่วยส่งเสริมการเร …

เรียนต่อออสเตรเลีย Academy of Information Technology (AIT) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ เรียนหลักสูตรด้านเทคโนโลยี เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »

Portland State University รัฐออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

Portland State University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งนี้เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกในวิทยาลัยและคณะต่างๆ มากกว่า 120 หลักสูตร ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนกว่า 28,000 คน โดยเป็นนักศึกษานานาชาติจำนวน 1,750 คน ซึ่งมาจากกว่า 93 ประเทศทั่วโลก ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน มีความสะอาด ปลอดภัย และด้วยความเป็นชุมชนเมืองจึงทำให้นักศึกษามีโอกาศในการเรียนรู้ที่สูง เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ต้องการของนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดในภูมิภาค

Scroll to Top