MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider
Tokyo International University มอบทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น ลดค่าเรียนสูงสุด 100% ประจำปี 2018

12 กันยายน 2016 0 thebest edu

Tokyo International University


Tokyo International University (TIU) มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1965 เป็นมหาวิทยาลัยสายศิลป์ที่ประกอบด้วย 5 คณะ 4 สาขาวิจัย ในจำนวนนักศึกษา 6,200 คน มีนักศึกษาชาวต่างชาติกว่า 650 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิลลาเม็ท (Willamette University) มหาวิทยาลัยพี่น้อง ในรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการจัดโปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปีอีกด้วย มหาวิทยาลัย Tokyo International University ได้เปิดหลักสูตร English Track Program ซึ่งสามารถได้รับปริญญาตรีจากการเรียนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โดยเปิด 2 สาขาวิชา ได้แก่ “Business Economic” และ “International Relations” ให้นักศึกษาสามารถเล่าเรียนไปพร้อมกับภาษาญี่ปุ่น หรือ Japan Studies เพื่อเปิดโอกาสก้าวไปสู่อนาคตที่หลายหลากได้มากขึ้น

Websitewww.tiu.ac.jp

Tokyo International University ยินดีมอบทุนการศึกษาในหลักสูตร English Track Program (E-Track) ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ  

โดยมูลค่าทุนการศึกษา จะมอบเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 30 – 100% ในทุกเทอม โดย E-Track เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โดยอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ อีกทั้งนักศึกษายังจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นโดยตรง

Tokyo International University

รายละเอียดการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ทุนการศึกษานี้ไม่รวมค่าสมัครและค่าบำรุงมหาวิทยาลัย Tokyo International University)

 • ทุน 30% ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาปีละ 88,485 บาท เหลือค่าใช้จ่ายในปีแรก  397,351 บาท ปีต่อไปปีละ 310,565 บาท
 • ทุน 50% ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาปีละ 147,475 บาท เหลือค่าใช้จ่ายในปีแรก 338,325 บาท ปีต่อไปปีละ 251,575 บาท
 • ทุน 80% ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาปีละ 235,960 บาท เหลือค่าใช้จ่ายในปีแรก 249,840 บาท ปีต่อไปปีละ 163,090 บาท
 • ทุน 100% ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาปีละ 294,950 บาท เหลือค่าใช้จ่ายในปีแรก (ค่าสมัครและค่าบำรุงมหาวิทยาลัย) 190,850 บาท ปีต่อไปปีละ 104,100 บาท

* คำนวนจากค่าเงิน 100 เยน = 34.7 บาท

สาขาที่เปิดสอน 

 1. Business Economics  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 2. International Relations ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ในกรณียังไม่จบ ให้ใช้ใบคาดว่าจะจบจากโรงเรียนแทน)
 2. ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีก่อนวันเริ่มเรียน
 3. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป (ต้องเป็น TOEIC Listening and Reading Test Official Score Report เท่านั้น) หรือ TOEFL iBT 61 คะแนนขึ้นไป หรือ Academic IELTS 5.5 คะแนนขึ้นไป

ระยะเวลาการเปิดรับสมัครและประกาศผล 

การเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ 1. เมษายน 2562 และ 2. กันยายน 2562

1. เมษายน 2562

 • เปิดรับสมัครรอบที่ 1 วันที่ 4 กรกฎาคม – 18 กรกฎาคม 2561 และประกาศผลวันที่ 10 สิงหาคม 2561
 • เปิดรับสมัครรอบที่ 2 วันที่ 12 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561 และประกาศผลวันที่ 26 ตุลาคม 2561
 • เปิดรับสมัครรอบที่ 3 วันที่ 7 พฤศจิกายน – 28 พฤศจิกายน 2561 และประกาศผลวันที่ 21 ธันวาคม 2561

2. กันยายน 2562

 • เปิดรับสมัครรอบที่ 1 วันที่ 7 พฤศจิกายน – 28 พฤศจิกายน 2561 และประกาศผลวันที่ 21 ธันวาคม 2561
 • เปิดรับสมัครรอบที่ 2 วันที่ 9 มกราคม – 23 มกราคม 2562 และประกาศผลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • เปิดรับสมัครรอบที่ 3 วันที่ 20 ก.พ. – 13 มี.ค. 2562 และประกาศผลวันที่ 5 เมษายน 2562
 • เปิดรับสมัครรอบที่ 4 วันที่ 3 เมษายน – 24 เมษายน 2562 และประกาศผลวันที่ 18 พ.ค. 2562

Part I เอกสารที่ใช้ยื่นในการกรอกใบสมัครออนไลน์

 1. SOP – Statement of Purpose เรียงความประมาณ 500 คำแต่ต้องไม่เกิน 600 คำโดยในเนื้อหาให้อ้างอิงถึง
 • 1) A brief personal background
 • 2) Why you chose Tokyo International University and your major
 • 3) How studying at Tokyo International University will contribute to your future goals
 1. รูปถ่ายอัพโหลด 1 รูป ต้องเป็นรูปที่ถ่ายภายใน 3 เดือน ภาพเหนืออก เห็นหน้าชัดเจน และไม่มีพื้นหลัง
 2. กรอกข้อมูล เกี่ยวกับการขอทุนในฟอร์มสมัคร Tuition Reduction Scholarship Application
 3. ค่าสมัคร 5,450 เยน

Part II ยื่นเอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นใบสมัคร

 1. ใบแสดงผลการศึกษา Transcript และ ใบสำเร็จการศึกษาหรือใบคาดว่าจะจบ (ตัวจริง)
 2. จดหมายแนะนำ (Letter of Recommendation) เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง (สำเนา / ปริ้นท์ / สแกนเป็นสี)
 4. เอกสารที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ หรือได้รับรางวัลต่างๆ เช่น ด้านกีฬา การเรียน การเข้าอบรม เป็นต้น ในกรณีได้รับทุนจากหน่วยงานอื่นให้แจ้งพร้อมแนบเอกสารที่ได้รับทุนในการสมัครด้วย
 5. ใบ Application Documents Checklist ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Part III เงื่อนไขคะแนนภาษาอังกฤษที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

1490697614165

ตัวอย่างผลสอบ TOEIC Listening and Reading Test Official Score Report

 

วิธีการสมัครออนไลน์

 1. ลิ้งค์สมัคร https://tiu.applyjapan.com/
 2. เลือกสมัครทุน ตามระยะเวลาที่ต้องการเริ่มเข้าเรียน
  • Spring 2017 = เริ่มเรียนในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (เดือนเมษายน)
  • Fall 2017 = เริ่มเรียนในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน)
 3. เลือกหัวข้อ Register เพื่อทําการลงทะเบียนการสมัครทุน
 4. กรอกอีเมลในการสมัคร โดยในทั้ง 2 ช่องต้องเป็นอีเมลเดัยวกัน
 5. เมื่อกรอกอีเมลแล้วให้เข้าไปเช็คกล่องจดหมายตามอีเมลที่ไดล้งทะเบียน ทางระบบจะส่ง ลิงค์ไปให ้เพื่อยืนยันการลงทะเบียนและให้อัพเดท Password
 6. กรอกอีเมลที่ใช้สมัครและ Password ที่ไดจ้ากขัน้ตอนในข้อที่ 3 เลือก Next
 7. เมื่อสามารถ login ได้สำเร็จจะเขา้สู่ หน้า 6 ขั้นตอนของการสมัครออนไลน์ ให้กรอกข้อมูล ในข้อ 1-5 ตามปกติ
 8. ในขั้นตอนที่ 6 ผู้ยื่นทุนต้องกรอกในขั้นตอนนี้ทุกข้อ

ดาวน์โหลดวิธีการสมัครออนไลน์อย่างละเอียดคลิ๊กเลย

* เมื่อดำเนินการสมัครทางออนไลน์เสร็จสิ้นแล้ว ให้แสกนเอกสารทั้งหมด (ยกเว้น Letter of Recommendation) ส่งมาที่ contact@thebest-edu.com เพื่อให้ทางเดอะเบสท์ตรวจสอบและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม)