MENU

จัดค่ายสอนภาษา English Camp

08 พฤศจิกายน 2014 0 admin

บริการจัดค่ายสอนภาษา ค่ายอบรม


ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เราเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ เรามีบริการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp เพื่อมุ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centered) เนื่องจากการได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน จะทำให้เกิดการจดจำได้ดีกว่า และ นำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นที่แตกต่างกันด้วยตนเอง ได้ด้วยความตื่นเต้น อยากเรียนรู้ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

เราพร้อมจัดค่ายภาษาสำหรับทุกเพศทุกวัย และทุกที่ในประเทศไทย ด้วยทีมงานวิทยากรและผู้จัดที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพ

ดูตัวอย่างวีดีโอกิจกรรมค่าย

yt


CITY DAY CAMP

ค่ายกลางวัน แบบเช้ามาเย็นกลับ มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น ทักษะการใช้ชีวิตในเมือง (CLS) ธรรมชาติศึกษา(NWL) เกมส์ กีฬา ศิลปะ ภาษา ทัศนศึกษา เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 4-12 ปี ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานและวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์

RESIDENT CAMP

ค่ายค้างคืนนอกสถานที่ สัมผัสธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Nature wild life) ทักษะการใช้ชีวิตกลางแจ้ง (Outdoor loving skills) นอนเต็นท์ ทำอาหาร ดูนก ดูดาว และกิจกรรมแคมป์ไฟ เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 10-15 ปี ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานและวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์

ENGLISH CAMP

ค่ายภาษาอังกฤษ ที่เน้นการเรียนรู้แบบ Activity Base โดยวิทยากรต่างประเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและการเรียน

CAMP อื่นๆที่น่าสนใจ

Caravan Camp คาราวานแคมป์ Family camp ค่ายครอบครัว Adventure camp ค่ายผจญภัย เหมาะสำหรับหน่วยงานที่เน้นการสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน ค่ายทักษะชีวิต (Life Living skill) ผู้นำเยาวชนต้านภัยยาเสพย์ติด เทคนิคและวิธีการนำกิจกรรม การบริหารจัดการค่ายพักแรม WALK RALLY, CAR RALLY BIKE RALLY งาน FUN FAIR กิจกรรมนอกสถานที่ WORK CAMP, STUDY TRIP กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

 

ค่ายภาษาวิทยาลัยการอาชีพปัว001 ค่ายภาษาวิทยาลัยการอาชีพปัว002 ค่ายภาษาวิทยาลัยการอาชีพปัว024 ค่ายภาษา English Day Camp วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 001 English Day Camp วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 030 English Day Camp วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 032
จัดค่ายสอนภาษา,เรียนภาษาแม่โจ้,เรียนต่อต่างประเทศ,เรียนภาษาต่างประเทศ,เรียนภาษาออสเตรเลีย,เรียนภาษาประเทศอังกฤษ,ข้อมูลต่างปค่ายภาษา English Day Camp วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 002ระเทศ,วีซ่านักเรียน,เรียนเมืองนอก

Blog Feed