MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Perfect Language & Education

คอร์สเรียนที่ใช่สำหรับคุณ

previous arrow
next arrow
Slider
เรียน ป.เอก นิวซีแลนด์แค่ ปีละ 1.7 แสน!! University of Auckland

10 เมษายน 2017 0 admin

University of Auckland


University of Auckland ก่อตั้งเมื่อปี พ. ศ. 2426 และได้เติบโตขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการวิจัยในด้านความเป็นเลิศด้านการสอนการวิจัยและการบริการแก่ชุมชนในท้องถิ่นและระดับนานาชาติ เรามีนักศึกษามากกว่า 40,000 คนซึ่ง 11,000 คนเป็นนักศึกษาปริญญาโทและ 6,000 คนในระดับนานาชาติ โครงการวิจัยของเราครอบคลุมทั่วทุกสาขาวิชาและเราเป็นผู้นำระดับโลกในด้านต่างๆเช่นการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งการถ่ายทอดพลังงานแบบไร้สายและสรีรวิทยาการคำนวณ

ขณะที่เรามองไปในอนาคตสิ่งหนึ่งคือบางอย่าง – ความรู้จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญและจะเป็นที่ต้องการอย่างมากภายในประเทศนิวซีแลนด์และทั่วโลก ความท้าทายของเราคือการช่วยในการสร้างความคิดที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมคนในการทำงานในสาขาที่จะได้รับความสำคัญทั้งความรู้เฉพาะด้านและความสามารถในการวิจัยสื่อสารและแก้ไขปัญหา เพื่อตอบสนองความท้าทายเหล่านี้เราจำเป็นต้องสร้างพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นพร้อมกับธุรกิจรัฐบาลและสถาบันการวิจัยอื่น ๆ เป็นเรื่องสำคัญที่เราให้ความสนใจกับชุมชนที่น่าสนใจในนิวซีแลนด์และในระดับสากล สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจถึงความเกี่ยวข้องที่กำลังเกิดขึ้นในหลักสูตรการศึกษาของเราและความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของเราอย่างต่อเนื่อง

สถานที่ตั้ง : The University of Auckland Private Bag 92019 Auckland 1142 New Zealand

Websitewww.auckland.ac.nz

ระดับ Undergraduate ดาวโหลดโบรชัวร์

ระดับ Postgraduate ดาวโหลดโบรชัวร์

จุดเด่นของสถาบัน

 • เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศนิวซีแลนด์
 • อยู่ในอันดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำจาก 50
 • 16 คณะที่ติดอันดับ 50 อันดับแรกของโลก
  • Archaeology (อันดับที่ 16 ใน 50 แรกของโลก)
  • Education (อันดับที่ 20 ใน 50 แรกของโลก)
  • English Language and Literature (อันดับที่ 29 ใน 50 แรกของโลก)
  • Psychology (อันดับที่ 33 ใน 50 แรกของโลก)
  • Anatomy & Physiology (อันดับที่ 34 ใน 50 แรกของโลก)
  • Geography (อันดับที่ 34 ใน 50 แรกของโลก)
  • Law (อันดับที่ 36 ใน 50 แรกของโลก)
  • Accounting & Finance (อันดับที่ 37 ใน 50 แรกของโลก)
  • Engineering – Civil and Structural (อันดับที่ 38 ใน 50 แรกของโลก)
  • Modern Languages (อันดับที่ 42 ใน 50 แรกของโลก)
  • Anthropology (อันดับที่ 44 ใน 50 แรกของโลก)
  • Social Policy (อันดับที่ 45 ใน 50 แรกของโลก)
  • Statistics (อันดับที่ 49 ใน 50 แรกของโลก)
  • Linguistics (อันดับที่ 50 ใน 50 แรกของโลก)
  • Nursing (อันดับที่ 50 ใน 50 แรกของโลก)
  • Sociology (อันดับที่ 50 ใน 50 แรกของโลก)
 • มีอันดับการจ้างงานสูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์
 • Most innovative university in New Zealand and Australia
 • อยู่ในอันดับ Top 200 ของนิตยาสาร Times Higher Education

หลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอน

“Special Promotion สำหรับ นักศึกษา ป.เอก”

 • นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนด้านล่างแล้วมีค่าบริการนักศึกษาอยู่ที่ $6.38 ต่อหน่วยกิตโดยประมาณที่ $765.60 สำหรับการศึกษาแบบเต็มเวลา (120 หน่วยกิต)
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาภายในประเทศUniversity of Auckland
 • ค่าทำเนียมสำหรับนักศึกษาต่างชาติUniversity of Auckland
 • หากต้องการมีสิทธิ์จ่ายค่าธรรมเนียมเท่ากับนักศึกษาภายในประเทศ ต้องพำนักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ตลอดระยะเวลาหลักสูตรปริญญาเอก อาจทำการวิจัยในต่างประเทศในระหว่างหลักสูตรปริญญาเอกของคุณเพื่อทำกิจกรรมสะสมไม่เกิน 12 เดือน
 • ในฐานะนักเรียนต่างชาติคุณจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพและการเดินทาง 
 • หากคุณเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกนานาชาติคนใหม่คุณจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนรายปีเหมือนกันในฐานะนักศึกษาปริญญาเอกชาวนิวซีแลนด์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอกปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ  $6,832.80 ต่อปี
 • ในฐานะที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกคุณมีสิทธิทำงาน ไม่จำกัด ภายใต้เงื่อนไขของวีซ่านักเรียน
 • เมื่อจบปริญญาเอกคุณสามารถยื่นขอวีซ่าทำงานได้ 12 เดือน เพื่อให้คุณสามารถค้นหางานได้ หากคุณสามารถหางานที่เหมาะสมในสาขาที่คุณเลือกได้คุณสามารถขอวีซ่าทำงานได้สองปีหลังการทำงาน

  University of AucklandUniversity of Auckland University of Auckland University of Auckland