Your search results

เรียนต่อเยอรมัน University of Europe for Applied Sciences (UE) เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อเยอรมัน University of Europe for Applied Sciences


University of Applied Sciences Europe (UE) ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมัน มีวิทยาเขตหลักและสำนักงานใหญ่ใน Iserlohn และอีกสองวิทยาเขตอยู่ที่  Berlin และ Hamburg หลักสูตรการเรียนการสอนเน้นสาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายทั้งในด้านธุรกิจ กีฬา สื่อมวลชน ศิลปะ และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากรัฐบาลเยอรมันนี ว่ามีมาตราฐานและช่วยส่งเสริมการคิดและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในสายอาชีพต่อไปในอนาคต เรียนต่อเยอรมัน University of Europe for Applied Sciences เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อเยอรมัน University of Europe for Applied Sciences เรียนต่อต่างประเทศ

 • Top 10 มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านหลักสูตรบริหารธุรกิจ จากการจัดอันดับของ U-Miltirank, by CHE, ranks
 • เป็นสมาชิกของ AACSB Business Education Alliance เป็นหน่วยงานรับรองระบบโรงเรียนธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และปัจจุบัน มีโรงเรียนธุรกิจเพียง 874 แห่ง จาก 13,600 แห่งของโลก เท่านั้น ที่ได้รับการรับรองจาก AACSB ไม่ถึง 6%
 • มี 3 วิทยาเขต ให้เลือกเรียน วิทยาเขตหลักและสำนักงานใหญ่อยู่ใน Iserlohn และอีกสองวิทยาเขตอยู่ที่  Berlin และ Hamburg
 • เปิดสอนหลักสูตรคุณภาพสูง ระดับปริญญาตรี Bachelor Degree, ปริญญาโท Master Degree รวมถึงปริญญาตรีสองหลักสูตร Double Degree
 • ได้รับการรับรองจากสภาวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งเยอรมนี และหลักสูตรต่างๆ ได้รับการรับรองโดย FIBAA และ Central Evaluation and Accreditation Agency (ZevA)
 • ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในอนาคต มุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาและการฝึกอบรมที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของเราสำหรับงานในยุคดิจิทัล นำเสนอแนวทางใหม่ในการสอนและการวิจัยที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของ Job Market 4.0
 • ส่งเสริมการคิดและการแสดงความคิดเห็นได้อย่างยิ่งอิสระ จัดหาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจ และทักษะทางสังคมผ่านแนวคิดการสอนที่ทันสมัยในโปรแกรมการศึกษาที่ยืดหยุ่น
 • การศึกษาเชิงปฏิบัติและเชิงนวัตกรรม  รับประสบการณ์จริงโอบรับสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 • สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เตรียมพร้อมที่จะสร้างตัวเองให้ประสบความสำเร็จในตลาดงานดิจิทัลแห่งอนาคต และเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและในอาชีพของตนได้ทุกที่ในโลก

ได้รับการรับรองจากหน่วยงานการศึกษาระดับนานาชาติ

University of Europe for Applied Sciences (UE) ได้รับการรับรองจากวุฒิสภาพของกรุงเบอร์ลิน Berlin’s Senate และได้รับการรับรองจากสภาวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตณ์แห่งเยอรมนี German Council of Science and Humanities นอกจากนี้ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ได้รับการรับรองโดย Central Evaluation and Accreditation Agency (ZEvA) ของประเทศเยอรมนี

 • Accredited by Berlin’s Senate – การรับรองนี้จะตรวจสอบุณภาพสถาบันเพื่อทบทวนหลักสูตร ระเยีบการสอน แนวคิด ตลอดจนงานวิจัย โครงการสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 • Institutional Accreditation – การรับรองนี้ จะตรวจสอบเกี่ยวกับเนื้อหาการสอน การพัฒนาโครงสร้างของมหาวิทยาลัย การพัฒนาอาจารย์พนักงาน และนักวิชาการ รวมถึงการวิจัย
 • Programme Accreditation – แต่ละโปรแกรมการศึกษา จะได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานพิเศษ ที่จะตรวจสอบเนื้อหา และคุณภาพตามอนุสัญญาลิสบอน Lisbon Coonvention
 • Central Evaluation and Accreditation Agency (ZEvA) – ทุกโปรแกรมของ UE ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย ZEvA

UE มีส่วนร่วมกับธุรกิจชั้นนำที่เป็นพันธรมิตรมากมาย

University of Europe for Applied Sciences (UE) มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำอย่างใกล้ชิด ทั้งในการฝึกงาน และการทำงานหลังเรียนจบ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีงาน Job Fair ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสพูดคุยเชิงลึกกับบริษัทชั้นนำในเยอรมนี เพื่อเปิดโอกาสในการหางานต่างประเทศ และในขณะเดียวกัน บริษัทชั้นนำก็ได้มีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเข้าทำงานต่ออีกด้วย

Official Website: https://www.ue-germany.com/

ติดต่อเดอะเบสท์

 • Advanced Search

Compare Listings