MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider
เรียนปริญญาตรีที่ใจกลางของยุโรป กับมหาวิทยาลัย University of Social Sciences กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์

01 ธันวาคม 2017 0 admin
University of Social Sciences

University of Social Sciences


University of Social Sciences เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงแก่นักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีโท เอก ในโปแลนด์และในสาขาของมหาวิทยาลัยในกรุงลอนดอน นอกจากนั้นยังรวมถึงการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยคลาร์ก เป้าหมายของคือเพื่อให้นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะการปฏิบัติที่จำเป็นในตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ดังนั้นโปรแกรมทั้งหมดของเราจึงได้รับการพัฒนาโดยร่วมมือกับ บริษัท คู่ค้าและสถาบันต่างๆ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในโครงการฝึกงานและโครงการต่างๆ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริง

จุดเด่นของสถาบัน

 • เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศโปแลนด์ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์รองรับ
 • ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี – ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2537
 • นักศึกษากว่า 15,000 คนและบัณฑิต 45,000 คน
 • โปรแกรมการศึกษาที่สะท้อนถึงความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • สาขาวิชาที่ทันสมัย: การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, การท่องเที่ยวนานาชาติและการจัดการการบริการและอื่น ๆ อีกมากมาย
 • นักเรียนไม่ได้เพียงแค่เรียนรู้ทฤษฎีของวิชาที่แตกต่างกัน แต่ยังใช้ทฤษฎีนี้ในสภาพแวดล้อมการทำงานในระหว่างโครงการที่จัดขึ้นในความร่วมมือกับ บริษัท
 • เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเจ้าหน้าที่จากโปแลนด์และตจ่างประเทศ
 • มาตรฐานการศึกษาระดับสูงในประเทศโปแลนด์ และในลอนดอน
 • มีหอพักมหาวิทยาลัย ในราคาที่ไม่แพง
 • เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหภาพยุโรป
 • มีศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงหางานพาร์ททาม และที่พัก
 • มีกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น กีฬา ศึกษาวัฒนธรรมชาวโปแลนด์ เป็นต้น

Website:http://www.en.san.edu.pl/

 

สถานที่ตั้ง


Location: 9 Sienkiewicza St. 90-113 Łódź, Poland

หลักสูตรและการเรียนการสอน


หลักสูตรที่เปิดสอน

Pathway


ค่าธรรมเนียมการศึกษา


Promotion & Scholarships


สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก


รูปภาพ


University of Social Sciences เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ แนะแนวศึกษาต่อประเทศโปแลนด์ ยุโรป เรียนต่อยุโรป ท่องเที่ยวยุโรป เรียนยุโรปราคาถูก University of Social Sciences เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ แนะแนวศึกษาต่อประเทศโปแลนด์ ยุโรป เรียนต่อยุโรป ท่องเที่ยวยุโรป เรียนยุโรปราคาถูก

University of Social Sciences เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ แนะแนวศึกษาต่อประเทศโปแลนด์ ยุโรป เรียนต่อยุโรป ท่องเที่ยวยุโรป เรียนยุโรปราคาถูก University of Social Sciences เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ แนะแนวศึกษาต่อประเทศโปแลนด์ ยุโรป เรียนต่อยุโรป ท่องเที่ยวยุโรป เรียนยุโรปราคาถูก University of Social Sciences เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ แนะแนวศึกษาต่อประเทศโปแลนด์ ยุโรป เรียนต่อยุโรป ท่องเที่ยวยุโรป เรียนยุโรปราคาถูก University of Social Sciences เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ แนะแนวศึกษาต่อประเทศโปแลนด์ ยุโรป เรียนต่อยุโรป ท่องเที่ยวยุโรป เรียนยุโรปราคาถูก University of Social Sciences เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ แนะแนวศึกษาต่อประเทศโปแลนด์ ยุโรป เรียนต่อยุโรป ท่องเที่ยวยุโรป เรียนยุโรปราคาถูก University of Social Sciences เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ แนะแนวศึกษาต่อประเทศโปแลนด์ ยุโรป เรียนต่อยุโรป ท่องเที่ยวยุโรป เรียนยุโรปราคาถูก University of Social Sciences เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ แนะแนวศึกษาต่อประเทศโปแลนด์ ยุโรป เรียนต่อยุโรป ท่องเที่ยวยุโรป เรียนยุโรปราคาถูก University of Social Sciences เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ แนะแนวศึกษาต่อประเทศโปแลนด์ ยุโรป เรียนต่อยุโรป ท่องเที่ยวยุโรป เรียนยุโรปราคาถูก University of Social Sciences เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ แนะแนวศึกษาต่อประเทศโปแลนด์ ยุโรป เรียนต่อยุโรป ท่องเที่ยวยุโรป เรียนยุโรปราคาถูก University of Social Sciences เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ แนะแนวศึกษาต่อประเทศโปแลนด์ ยุโรป เรียนต่อยุโรป ท่องเที่ยวยุโรป เรียนยุโรปราคาถูก University of Social Sciences เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ แนะแนวศึกษาต่อประเทศโปแลนด์ ยุโรป เรียนต่อยุโรป ท่องเที่ยวยุโรป เรียนยุโรปราคาถูก University of Social Sciences เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโปแลนด์ โปแลนด์ ท่องเที่ยวโปแลนด์ แนะแนวศึกษาต่อประเทศโปแลนด์ ยุโรป เรียนต่อยุโรป ท่องเที่ยวยุโรป เรียนยุโรปราคาถูก University of Social Sciences