MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider
เรียนระดับมหาวิทยาลัยที่แคนาดากับ University of Toronto

02 ตุลาคม 2017 0 admin
University of Toronto

University of Toronto


Universityf of Toronto เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้มข้นด้านการวิจัยระดับแนวหน้าแห่งหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือ University of Toronto ได้รับการจัดอันดับที่ 20 จากหนังสือ Times Higher Education 2014 World University Rankings U of T มีโปรแกรมระดับปริญญาตรีกว่า 700 โปรแกรม และมีโปรแกรมระดับปริญญาโทและเอก 222 โปรแกรม ในสาขาหลากหลายจากมนุษยศาสตร์จนถึงศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีชมรมนักศึกษากว่า 800 ชมรมและรับนักศึกษากว่า 160 ประเทศทั่วโลก

จัดตั้งโดย จอห์น สแทรชาน เพื่อให้เป็นคิงส์คอลเลจโดยได้รับพระบรมราชานุญาตเมื่อ พ.ศ. 2370 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยโทรอนโต เมื่อ พ.ศ. 2392 หลังจากการตัดความสัมพันธ์กับนิกายอังกฤษ (Church of Enland – นิกายที่ไม่นับถือพระสันตปาปา) เพื่อเป็นสถาบันนอกศาสนจักร ในปี พ.ศ. 2396 ได้จัดตั้งยูนิเวอร์ซิตีคอลเลจขึ้นเป็นวิทยาลัยในสังกัด และในเวลาต่อมามีทรินีตีคอลเลจ มหาวิทยาลัยวิกตอเรียและวิทยาลัยเซนจ์มิเชล เข้ามาร่วมสังกัดด้วย

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยวารสารนิวสวีคอินเทอเนชันแนล เมื่อ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยโทรอนโตได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 1 ในแคนาดา และลำดับ 18 ของโลก อันดับที่ 5 ของมหาวทยาลัยนอกสหรัฐฯ การจัดอับดับอื่นๆ ให้มหาวิทยาลัยโทรอนโตอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยนี้ได้ทำให้เกิดเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ หลอดลมเทียม การปลูกถ่ายปอดซีกเดียว การปลูกถ่ายเส้นประสาท ตับอ่นเทียม เลเซอร์เคมี ชุดบินอวกาศ กล้องจุลทัศน์อีเล็กตรอนที่ใช้งานได้เครื่องแรก การโคลน ที-เซลล์ ครั้งแรกและการสะกัดอินซูลิน

Websitewww.future.utoronto.ca

สถานที่ตั้ง

Location

 • University of Toronto วิทยาเขต Mississauga Rm. 1270, Innovation Complex 3359 Mississauga Road Mississauga, ON L5L 1C6 905.828.5400
 • Nona Macdonald Visitors Centre 25 King’s College Circle, Toronto, ON M5S 1A1 416.978.5000
 • University of Toronto วิทยาเขต Scarborough 1265 Military Trail (Ground Floor, Arts & Administration Building, Room AA 128) Toronto, ON M1C 1A4 416.287.7529

จุดเด่นของสถาบัน

 • มหาวิทยาลัยโทรอนโต มีหลักสูตรปริญญาเอก 75 หลักสูตร คณะวิชาเปิดสอนวิชาชีพ 14 คณะ มีนักศึกษานานาชาติ 6,000 คน เท่ากัยร้อยละ 9 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด และเป็นร้อยละ 13 ของจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑฺตศึกษา
 • ปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลอยู่ในสังกัดจำนวน 8 คน ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับชาติมากกว่า 1 ใน 4 ของรางวัลทั้งหมดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แม้จำนวนรวมศาสตราจารย์จะมีเพียงร้อยละ 7 ของประเทศแคนาดา
 • มหาวิทยาลัยโทรอนโตตีพิมพ์ผลงานวิจัยมากกว่ามหาวิทยาลัยใดๆ ใน อเมริการเหนือ ยกเว้นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
 • ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยโทรอนโตเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาห้องสมุดวิชาการและใหญ่รองจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยเยล โดยมีหนังสือแบบรูปเล่ม 10 ล้านเล่ม ในรูปย่อไมโครฟิล์มหรืออีเล็กทรอนิกส์ 5.3 ล้านเล่ม และมีที่สะสมไว้อีก 1.8 ล้านรายการ หอสมุดโรบาร์ท สูง 14 ชั้น เป็นห้องสมุดหลักด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในอาคารหลังนี้ยังมี “ห้องสมุดหนังสือหายากทอมัส ฟิชเชอร์” มี ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์เกอร์สไตน์ ซึ่งถือเป็นเรือธงของหอสมุดนี้ที่สนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • มหาวิทยาลัยมีระบบกรุอินเทอร์เน็ตที่สามารถดิจิไทซ์หนังสือในห้องสมุดออนไลน์ได้

หลักสูตรและการเรียนการสอน

คณะที่เปิดสอน

 • Applied Science and Engineering
 • Architecture, Landscape, and Design
 • Arts and Science
 • Continuing Studies
 • Dentistry
 • Education
 • Forestry
 • Graduate Studies
 • Information
 • Kinesiology and Physical Education
 • Law
 • Management
 • Medicine
 • Music
 • Nursing
 • Pharmacy
 • Public Health
 • Social Work

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

 • จบม.6 และมีผลการเรียนดีเยี่ยม (3.00 ขึ้นไป) โดยต้องมีผลการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ต้องการจะเรียน
 • มีผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยคะแนนดี (ผลสอบ O-NET, GAT, PAT ในรายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาที่ต้องการเรียนต่อ)
 • มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 100 คะแนนขึ้นไป โดยส่วนการเขียนต้องมี 22 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป โดยไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 6.0
 • บางสาขาอาจต้องการพอร์ตฟอลิโอหรือการออดิชั่น เช่นสาขาด้านสถาปนิกหรือด้านดนตรี
 • บางสาขาอาจขอให้ลงเรียนวิชาปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนหลักสูตรปริญญาตรี
 • มีหนังสือแนะนำ
 • เขียนเรียงความเข้าศึกษาต่อ
 • ค่าสมัคร 180 เหรียญแคนาดา

Pathway

ราคา

Promotion & Scholarships

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก


อัลบั้ม


University of Toronto University of Toronto University of Toronto University of Toronto University of Toronto University of Toronto University of Toronto