MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider
สถาบันสอนภาษาคุณภาพสูงในเมืองซิดนีย์ UTS Insearch

19 กุมภาพันธ์ 2018 0 admin
UTS Insearch

UTS Insearch 


UTS Insearch ตั้งอยู่ที่เฮมาร์เก็ต รัฐนิวเซาท์เวลส์ เป็นสถาบันระดับ premiumในการเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยUniversity of Technology Sydney (UTS) เป็นสถาบันที่อยู่ในระดับ TOP 50 ของโลกที่มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและให้บริการด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ (UTS) ที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองว่าเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนมี การจัดการศึกษาในชั้นเรียนขนาดเล็กที่สามารถเพิ่มผลการเรียนรู้ของนักเรียนและเข้าถึง World Class  เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้มากที่สุด และมีจำนวนนักเรียนที่ประสบความสำเร็จแต่ละปีมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ในหลักสูตร diploma graduates  สามารถเข้าเรียนในปีที่ 2ต่อในสถาบันUniversity of Technology Sydney (UTS)  มีการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและเพลิดเพลินในการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โดยการนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ มีห้องสมุดระดับโลกและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้บริการตลอด24 ชั่วโมง  มีการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ในสถาบันสำหรับนักเรียนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันคือการส่งต่อนักเรียนเพื่อเข้าสู่สถาบันUniversity of Technology Sydney (UTS)เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนักเรียนสามาถเข้าเรียนในสถาบันUTSในปีที่ 2 ได้เลย

สถานที่ตั้ง


สถานที่ตั้ง UTS Insearch

 • UTS INSEARCH Campus: 187 Thomas Street,Haymarket, NSW 2000, Australia.
 • Head Office: Level 9,187 Thomas Street, Haymarket, NSW 2000, Australia.
 • Postal Address: PO Box K1085,Haymarket, NSW 1240, Australia.

Website: http://www.insearch.edu.au/

จุดเด่นของสถาบัน

 • UTS INSEARCH ตั้งอยู่กลางเมืองซิดนีย์ การเดินทางจึงสะดวกสบาย
 • UTS’s main campusใช้เวลาเดินเพียงห้านาทีจากสถานีรถไฟกลาง – Sydney’s major train และสถานีรถบัส
 • สนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ  มีห้องสำหรับศาสนิกชนใดก็ได้มาทำละหมาด / สวดมนต์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านอาชีพ สุขภาพและ สถานกีฬาและอุปกรณ์กีฬา การติวความรู้กับกลุ่มเพื่อนๆระบบเพื่อนช่วยเพื่อน
 • การบริการหาที่พัก การให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านการประกอบอาชีพของนักเรียน โดยมีโปรแกรมออกแบบเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถที่จะได้รับการจ้างงาน
 •  สถาบันมีการconnection โดยมีโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าร่วมกันของUTS
 • สถาบันที่นักเรียนประสบความสำเร็จแต่ละปีมากกว่า 90เปอร์เซ็นต์ในหลักสูตร diploma graduates  สามารถเข้าเรียนในปีที่ 2ต่อในสถาบันUniversity of Technology Sydney (UTS)
 • สภาพแวดล้อมที่ สนับสนุนการเรียนรู้ในด้านวัฒนธรรม มีการจัดชั้นเรียนขนาดเล็กโดยใกล้ชิดกันครูผู้สอน และสามารถให้คำปรึกษากับนักเรียน    มีการประชุมวิชาการประจำสัปดาห์ในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียนรู้และการฝึกทักษะความรู้ความสามารถทางการศึกษา
 • สถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกและทันสมัย โดยนำไอทีเข้ามาช่วยในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกและเพลิดเพลินในการเรียนรู้สำหรับนักเรียน มีห้องสมุดระดับโลกและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่เปิดตลอด24 ชั่วโมง
 • นักเรียนต้องปรับปรุงและพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย
 • ช่วยเหลือนักเรียนในด้านการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมของออสเตรเลีย
 • ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มผลการเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้อย้างเต็มประสิทธิภาพ
 • เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา สามารถเข้าไปเรียนต่อในสถาบันUniversity of Technology Sydney (UTS)
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักเรียนสามารถภายในประเทศมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียม (ดังนั้นนักเรียนที่ลงเรียนในขณะนี้และสามารถชำระเงินในภายหลัง)
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนักเรียนสามาถเข้าเรียนในสถาบันUTSในปีที่ 2 ได้เลย

หลักสูตรและการเรียนการสอน


หลักสูตรที่เปิดสอน

Pathway


Pathway

 • University of Technology Sydney (UTS)
 • Wollongong University College

ราคา


Promotion & Scholarships


สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก


อัลบั้ม


UTS Insearch UTS InsearchUTS InsearchUTS Insearch UTS InsearchUTS Insearch UTS InsearchUTS Insearch UTS Insearch