Your search results

เรียนต่อนิวซีแลนด์ คอร์สภาษาคุณภาพสูงกับ Waikato Institute Of Education เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Waikato Institute เรียนต่อต่างประเทศ


Waikato Institute of Education (WIE) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศนิวซีแลนด์ที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนาน WIE ตั้งอยู่ในแหล่งที่สวยงามภายในเมืองฮามิลตัน ซึ่งฮามิลตันเป็นเมืองที่อยู่ใกล้โอ๊คแลนด์ และเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีจำนวนประชากรประมาณ 130,000 คน WIE จึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนคลาย และเมืองฮามิลตันยังเป็นแหล่งศุนย์กลางในการเดินทางไปยัง ชายหาด ทะเลสาบ ภูเขา แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และแหล่งกิจกรรมต่างๆ เรียนต่อนิวซีแลนด์ Waikato Institute เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อนิวซีแลนด์ Waikato Institute เรียนต่อต่างประเทศ

  • มีคอร์สภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ซึ่งสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความกระตือรือล้นในการสอน
  •  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย โดยมีทั้งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษมาตรฐานที่ประกอบไปด้วย 6 ระดับชั้นการเรียน
  • ทุกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของเราได้ผ่านการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ NZQA  (New Zealand Qualification Authority)
  • พนักงานที่ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมให้ความช่วยเหลือ และเป็นมืออาชีพ โดย เราต้องการทำให้คุณเป็นคนพิเศษตั้งแต่วันแรกที่มาถึง
  • พนักงานที่ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมให้ความช่วยเหลือ และเป็นมืออาชีพ โดย เราต้องการทำให้คุณเป็นคนพิเศษตั้งแต่วันแรกที่มาถึง
  • โปรแกรมการสอนติวเตอร์ตัวต่อตัวสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม

Official Website: http://www.wie.ac.nz/

ติดต่อเดอะเบสท์

  • Advanced Search

Compare Listings