Your search results

ค่ายอบรมภาษาและพัฒนาบุคลิกภาพ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Posted by admin on November 26, 2015
0

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ร่วมกับ เดอะเบสท์ จัดค่ายอบรมภาษาและพัฒนาบุคลิกภาพ


เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดโครงการกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและกิจกรรมอบรมภาวะการเป็นผู้นำ ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรพหุภาษา  (Multilingual Program) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนรวมกว่า 180 คน โดยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ต่างได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพร้อมกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการความสำเร็จในด้านการเรียนและการทำงานในอนาคต พร้อมกับการเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนในการไปทัศนะศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ซูอควาเรียม และพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ บ้านกลางดอย รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โดยการจัดค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดโครงการค่ายและกิจกรรมอบรม โดยทีมงานวิทยากรเจ้าของภาษาและทีมงานผู้มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถจัดรูปแบบค่ายได้ตามทุกความต้องการ สำหรับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจในการจัดกิจกรรมค่าย รวมถึงการสอบถามข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศฟรี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ


_MG_8239

_MG_8311

_MG_8312

_MG_8314

_MG_8315

_MG_8316

_MG_8846

_MG_8526

_MG_8328

_MG_8445

_MG_8585

DSCF1807

_MG_8892

DSCF1884จัดค่ายภาษา จัดค่ายภาษา จัดค่ายภาษา จัดค่ายภาษา จัดค่ายภาษา

  • Advanced Search

Compare Listings