Your search results

คอร์สใหม่ TOEIC หลักสูตรเข้มข้น สอบผ่านฉลุย เดือนพฤษภาคมนี้

คอร์สใหม่ TOEIC เดือนพฤษภาคมนี้


เดอะเบสท์เปิดคอร์สใหม่ ในเดือนพฤษภาคมนี้  คอร์ส TOEIC

หลักสูตรเข้มข้นเรียน 50 ชม. เน้นติวสอบและทำความเข้าใจ พร้อมจับจุดเทคนิคต่างๆ ให้สอบผ่านฉลุย โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมากด้วยความสามารถ

ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามต้องการ

เหมาะสำหรับทุกท่านที่มีความตั้งใจสอบเพื่อการทำงาน การเรียนต่อต่างประเทศ  ฯลฯ

“ภาษาอังกฤษ อย่ารอช้า เรียนรู้ก่อน มีโอกาสก่อน”


โปรโมชั้นเพิ่มเติมสุดพิเศษ ที่ทุกท่านสามารถเลือกได้ (เลือกได้ 1 อย่าง)

  • มา 4 จ่ายแค่ 3
  • เรียนภาษา เดือนละ 2,000 บาท 

“ราคาที่ใครๆ ก็เรียนได้”

  • Advanced Search

Compare Listings