MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider
  • เลือกประเทศ

  • เลือกเมือง

  • เลือกหลักสูตร

คอร์สใหม่ TOEIC หลักสูตรเข้มข้น สอบผ่านฉลุย เดือนพฤษภาคมนี้

06 พฤษภาคม 2016 0 admin

คอร์สใหม่ TOEIC เดือนพฤษภาคมนี้


เดอะเบสท์เปิดคอร์สใหม่ ในเดือนพฤษภาคมนี้  คอร์ส TOEIC

หลักสูตรเข้มข้นเรียน 50 ชม. เน้นติวสอบและทำความเข้าใจ พร้อมจับจุดเทคนิคต่างๆ ให้สอบผ่านฉลุย โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมากด้วยความสามารถ

ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามต้องการ

เหมาะสำหรับทุกท่านที่มีความตั้งใจสอบเพื่อการทำงาน การเรียนต่อต่างประเทศ  ฯลฯ

“ภาษาอังกฤษ อย่ารอช้า เรียนรู้ก่อน มีโอกาสก่อน”


โปรโมชั้นเพิ่มเติมสุดพิเศษ ที่ทุกท่านสามารถเลือกได้ (เลือกได้ 1 อย่าง)

  • มา 4 จ่ายแค่ 3
  • เรียนภาษา เดือนละ 2,000 บาท 

“ราคาที่ใครๆ ก็เรียนได้”