โฮบาร์ต

ALTEC College

ALTEC College ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2008 ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น และเมืองโฮบาร์ต ประเทศออสเตรเลีย เป็นสถาบันการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการสร้างบุคคลากรในสาขาการตลาด ภาคอาชีวศึกษาที่โดดเด่นมาก แห่งหนึ่ง มีการเปิดสอนหลักสูตรที่มุ่งเน้นในด้านอุตสาหกรรม ด้านสาขาธุรกิจการจัดการ การตลาด และ การบัญชี มีการมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมให้มีคุณภาพสูดสุดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้หลักสูตรที่ทันสมัยแบบการบูรณาการเพื่อสร้างบุคคลาการที่มีฝีมือและประสบการณ์ในสาขาอาชีพของตนเอง ALTEC College ประกอบด้วย 2 วิ …

ALTEC College Read More »

เรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน Tasmanian College of English ประเทศออสเตียเรีย

Tasmanian College of English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองระดับประเทศและเป็นสมาชิกของ IALC (สมาคมระหว่างประเทศของวิทยาลัยภาษา) เป็นผู้บุกเบิกการแนะนำหลักสูตรเฉพาะทางหลายแห่งในออสเตรเลียเช่นภาษาอังกฤษและอาสาสมัครภาษาอังกฤษและ Demi-Pair และภาษาอังกฤษและประสบการณ์การทำงาน ได้รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์สอบ TOEIC ที่ได้รับอนุญาตในโฮบาร์ตอีกด้วย วิทยาลัยภาษาอังกฤษแทสเมเนียเป็นวิทยาลัยอิสระขนาดเล็กถึงขนาดกลางซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับบริการที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ด้วยควา …

เรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน Tasmanian College of English ประเทศออสเตียเรีย Read More »

Scroll to Top