เรียนต่อมาเลเซีย Taylor's University เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อมาเลเซีย ระดับมหาวิทยาลัยที่มาเลเซีย Taylor’s University เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อมาเลเซีย Taylor’s University เรียนต่อต่างประเทศ Taylor’s University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านคุณภาพการศึกษาของประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนมายาวนานกว่า 45 ปี 70% ของนักศึกษาที่จบไปจากที่นี้มีงานทำทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษาในแต่ละปีจะมีนักศึกษาประเทศต่าง ๆ มาศึกษาต่อที่นี้ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา ยุโรป เกาหลีและไทย Taylor’s University มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยมาก รวมถึงหอพัก ห้างสรรพสินค้า สวนสนุกและโรงพยาบาล ต่างอยู่รวมกันง่ายต่อการเดินทาง ซึ่งสาหรั …

เรียนต่อมาเลเซีย ระดับมหาวิทยาลัยที่มาเลเซีย Taylor’s University เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »