เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite

เรียนต่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ DC Institute เมืองดูไบ เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ


DC Institute เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งอยู่ที่ Office#3008, Concord Tower Dubai Media City สถาบันมีประสบการณ์รวมกันกว่า 20 ปี แต่ละคลาสมีใช้เวลา 2 ชั่วโมง โดยมีการพักครึ่ง 30 นาที มีการประเมินผลทุกวันศุกร์เช่นเดียวกับการสอบกลางภาคและปลายภาคหลังจาก 6 และ 12 สัปดาห์ตามลำดับ หลักสูตรของสถาบันมีรากฐานร่วมกัน แต่ห้องเรียน ครู และนักเรียนทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราเชื่ออย่างแท้จริงว่าวิสัยทัศน์นี้ปลูกฝังสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่น่าทึ่งซึ่งมีการแบ่งปันความคิดระหว่างบุคคลจากภูมิหลังและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย

จุดเด่นของสถาบัน DC institute

  • หลักสูตรการเรียนเข้มข้น คุณภาพหลักสูตรเทียบเท่าระดับ Cambridge
  • มีนักศึกษาหลากหลายที่มากกว่า 40 สัญชาติ
  • เรียนกับอาจารย์ผู้สอนท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
  • ห้องเรียนขนาดเล็ก ครูดูแลได้อย่างทั่วถึง
  • มีหลักสูตรสำหรับเด็ก

Official Website: https://www.thedcinstitute.com/

ติดต่อเดอะเบสท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

General English

ระยะเวลาเรียน: 12 สัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์)

ระดับ: A1-C2 (Beginner to Advanced)

เวลาเรียนต่อครั้ง: 2 ชั่วโมง

ช่วงเวลา: 8:45 AM หรือ 12 PM

Evening Classes

ระยะเวลาเรียน: 12 สัปดาห์

ระดับ: A1-C2 (Beginner to Advanced)

วันที่เรียน: จันทร์, พุธ, ศุกร์

เวลาเรียนต่อครั้ง: 1 ชั่วโมง 30 นาที (7:00-8:30 PM)

Summer Camps

ระยะเวลาเรียน: 1-2 สัปดาห์

ระดับ: A1-C2 (Beginner to Advanced)

วันเรียน: จันทร์-ศุกร์

English for Kids

ระยะเวลาเรียน: 12 สัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์)

ระดับ: A1-C2 (Beginner to Advanced)

เวลาเรียนต่อครั้ง: 2 ชั่วโมง

ช่วงเวลา: 8:45 AM หรือ 12 PM

Business English

ระยะเวลาเรียน: 12 สัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์)

ระดับ: Upper Int & Advanced

เวลาเรียนต่อครั้ง: 2 ชั่วโมง

IELTS Prep

ระยะเวลาเรียน: 12 สัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์)

ระดับ: Upper Int & Advanced

เวลาเรียนต่อครั้ง: 2 ชั่วโมง

ราคาและโปรโมชั่น

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

VIDEO

video image

ที่อยู่สถาบัน

Address: Concord Tower - Al Sufouh - Al Sufouh 2 - Dubai -
Country: United Arab Emirates
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals
  • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest