Your search results

Overview

 • Updated On:
 • August 26, 2022

รายละเอียดสถาบัน

เรียนต่อสเปน EU Business School Barcelona เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ


EU Business School สถาบันสอนการบริหารธุรกิจแห่งยุโรป ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 เปิดสอนหลักสูตรการบริหารธุรกิจ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ทุกแขนง ครอบคลุมทั้ง การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การเงิน การตลาด การจัดการ ธุรกิจดิจิตอล และธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจุบัน เปิดสอนทั้งหมด 4 วิทยาเขตด้วยกันคือ บาร์เซโลนา เจนีวา มอนโทรซ์ มิวนิก รวมถึงเรียนในระบบออนไลน์ด้วย

ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็ก ทำให้นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีคุณภาพ และอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์ ทางด้านการบริหารธุรกิจระดับโลก โปรแกรมของทาง EU Business School เปิดรับนักศึกษาที่สนใจก้าวสู่โลกธุรกิจระหว่างประเทศ ผ่านหลักสูตรที่ตอบโจทย์และทันสมัย และสอนเป็นภาษาอังกฤษ

EU Business School Barcelona มีวิทยาเขตสองแห่งซึ่งอยู่ใกล้กัน และอยู่ใจกลางเมือง ตัวอาคารได้รับการออกแบบสไตล์โมเดิร์น 10 ชั่น 39 ห้องเรียน รองรับนักเรียนนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมกว่า 1,400 คน สภาพแวดล้อมเหมาะสำหรับการเรียนและการพักผ่อน ทั้งสองวิทยาเขต มีห้องอ่านหนังสือที่กว้างขวาง รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง ที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้แล้วเปลี่ยนแนวคิด และวัฒนธรรม

ภายนอกสถาบัน เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถมองเห็น Avinguda Diagonal ซึ่งเป็นหนึ่งในถนนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองได้ เดินทางด้วยรถบัสสายหลัก รถราง และรถไฟใต้ดิน มีคาเฟ่มากมายในพื้นที่เพื่อการพักผ่อนในระหว่างการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

EU Business School Barcelona เปิดสอนหลักสูตรในระดับชั้นปริญญาตรี Bachelor Degree ปริญญาโท Master Degree และหลักสูตร MBA คุณภาพสูง โดดเด่นด้านการบริหารธุรกิจทุกแขนง ดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และหลักสูตรปรับพื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ สำหรับผู้ที่เรียนจบไม่ตรงสาย หรือยังไม่มีประสบการณ์การทำงานสำหรับเรียนต่อหลักสูตร MBA

หลักสูตรระดับปริญญาตรี BACHELOR DEGREE

BACHELOR OF ARTS หลักสูตร 3 ปี (7 เทอม)

Bachelor of Arts หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต Bachelor of Arts ของ EU Business School Barcelona เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษณะในโลกยุคศตวรรษที่ 21 มีการนำนวัตกรรมและดิจิตอเข้ามาเกี่ยวข้อง สร้างรากฐานทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด และอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

BACHELOR OF ARTS (HONS) IN BUSINESS MANAGEMENT หลักสูตร 3 ปี (6 เทอม)

Bachelor of Arts (Hons) in ฺBusiness Management หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ ในพื้นฐานของแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพการเป็นผู้นำทางธุรกิจ โปรแกรมครอบคลุมความสามารถที่สำคัญตั้งแต่การเงินและการตลาดไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล และ การกำหนดแนวทางของธุรกิจ โดยมี 5 สาขาวิชาเอก (Majors) ให้เลือกเรียน ดังนี้


หลักสูตรปริญญาโท  MASTER DEGREE

MASTER’S DEGREE หลักสูตร 1 ปี (3 เทอม)

หลักสูตรปริญญาโท ของ EU Business School Barcelona ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน ได้ก้าวสู่โลกธุรกิจเฉพาะด้าน ผ่านแนวคิดการบริหารแบบเชิงลึก และยืดหยุ่น เพื่อตอบรับกับการเปล่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทันสมัย เป็นสื่อในการเรียนการสอน ครอบคลุมทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับธุรกิจ ตั้งแต่การวางแผน การจัดการ การเงิน การตลาด เป็นต้น


หลักสูตรปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

MBA หลักสูตร 1 ปี (3 เทอม)

Master of Business Administration (MBA) หลักสูตร 1 ปี หลักสูตร MBA ของ EU Business School มีความแข็งแกร่ง เหมาะสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง ที่วางแผน อยากเติบโตในสายงานด้านธุรกิจ พัฒนาตัวเองให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้จัดการ และผู้บริหารธุรกิจระดับองค์กร และระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้เลือกเรียนในหัวข้อที่น่าสนใจ โดยมีหัวข้อให้เลือกดังนี้

EU BUSINESS SCHOOL  มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ  มูลค่าสูงสุด 30%

ทางสถาบัน EU Business School ยังมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่มีผลการเรียนโดดเด่น โดยมูลค่าทุนการศึกษาสูงสุด 30% และมอบให้ทุกปีการศึกษาตลอดจนสำเร็จการศึกษา เมื่อนักศึกษารักษาผลการเรียนให้อยู่ในคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

 • มูลค่าทุนการศึกษา: 30% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ให้ทุกปีตลอดระยะเวลาศึกษา)
 • ระดับชั้นการศึกษา: ปริญญาตรี ปริญญาโท และ MBA

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน

 1. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ GPA 3.5 ขึ้นไป (คิดคะแนนจาก 4.0)
 2. คะแนนภาษาอังกฤษ
  • ระดับปริญญาตรี จะต้องมีคะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 90 คะแนน หรือ IELTS 6.5
  • ระดับปริญญาโท จะต้องมีคะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 95 คะแนน หรือ IELTS 7.0
 3. เรียงความ 500 ถึง 1,000 คำ โดยให้เลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ดังนี้
  • What are the top three competitive advantages students obtain with an international education and how does it affect their long-term achievements?
  • In terms of your career goals, where are you today and where do you see yourself in five years’ time? What competitive tools would you use to get there?
  • How have Facebook, Instagram and other social networks influenced the way companies to market their products and services around the world? Do you believe this trend is positive?
 4. สัมภาษณ์ผ่านทาง Skype

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. ทุนการศึกษาจะถูกประเมินอีกครั้งในแต่ละภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องรักษาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 3.5 ในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาในเทอมต่อไป
 2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องร่วมงานกับ EU Business School ในการประชาสัมพันธ์ โฆษณา และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. หากนักศึกษาย้ายวิทยาเขต จะยังคงได้รับทุนการศึกษา และยังคงคุณสมบัติตามเกณฑ์ คือรักษาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 3.5

กำหนดการณ์รับสมัครเรียน และสมัครทุน

ระดับปริญญาตรี (BACHELOR’S PROGRAMS)

October Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 31 มิ.ย. 2021 วันเปิดเรียน: ต.ค. 2021
February Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 30 ก.ย. 2021 วันเปิดเรียน: ก.พ. 2022
June Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 31 ม.ค. 2022 วันเปิดเรียน: มิ.ย. 2022
August Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 31 มี.ค. 2022 วันเปิดเรียน: ส.ค. 2022

ระดับปริญญาโท และ MBA (MASTER’S & MBA PROGRAMS)

June Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 31 มิ.ย. 2021 วันเปิดเรียน: ต.ค. 2021
August Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 30 ก.ย. 2021 วันเปิดเรียน: ก.พ. 2022
October Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 31 ม.ค. 2022 วันเปิดเรียน: มิ.ย. 2022

ถ้าผลคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ สามารถเข้าเรียนหลักสูตร ENGLISH FOUNDATION PROGRAM ก่อนได้

หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ English Foundation Program ระยะเวลาเรียน 13 สัปดาห์ หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ กรณีที่ผู้สมัครคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กำหนด

 • ค่าใช้จ่าย: 4,900 EUR (ประมาณ 191,100 บาท)

คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

 1. หลักฐานการสอบระดับภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • คะแนน TOEFL 60 (Internet Based) 173 (Computer Based)
  • IELTS 5.0
  • CAE B1 ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 154
  • PTE 36
 2. เดอะเบสท์แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือนก่อนที่จะเปิดเรียน เพื่อเตรียมตัวในเรื่องของ การสมัครเรียน เตรียมเอกสาร และ ยื่นวีซ่า
 3. นักเรียนสามารถยื่นสมัครเรียนไปก่อนแล้วค่อยยื่นผลคะแนนภาษาภายหลังได้ หรือในกรณีที่ไม่มีผลภาษา สามารถร้องขอเพื่อทดสอบระดับภาษากับทางสถาบันก่อนได้

วุฒิการศึกษาได้รับการรับบรองจากกลุ่มโรงเรียนธุรกิจของสหภาพยุโรป

 • ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) สภารับรองสำหรับโรงเรียนธุรกิจ เป็นองค์กรรับรองวิทยฐานะการศึกษาด้านธุรกิจระดับโลกและเป็นองค์กรแรกที่ให้การรับรองในทุกระดับของหลักสูตรการศึกษาทางธุรกิจระดับวิทยาลัยตั้งแต่ระดับอนุปริญญาจนถึงปริญญาเอก
 • IACBE (International Accreditation Council for Business Education) สภาการรับรองระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาธุรกิจ เป็นหน่วยงานที่รับรองวิชาชีพด้านการศึกษา การจัดการในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ ความเป็นเลิศในการสอนและการเรียนรู้
 • CEEMAN IQA เป็นสมาคมพัฒนาการจัดการระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในปี 1993 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการเติบโตในการพัฒนาคุณภาพการจัดการในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ตอนนี้มันเป็นเครือข่ายทั่วโลกของสถ และเอเชีย
 • CHEA (The Council for Higher Education Accreditation) เป็นองค์กรที่ตรวจสอบคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและโปรแกรม ในสหรัฐอเมริกา การรับรองเป็นวิธีการที่สำคัญที่นักเรียนครอบครัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและสื่อมวลชนรู้ว่าสถาบันหรือโปรแกรมให้การศึกษาที่มีคุณภาพ
 • eduQua ระบบวัด และตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาในเครือข่ายประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งระบบนี้จะทำการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของวิทยาลัยและสถานการศึกษาต่างๆใน ประเทศสวิตเซอร์แลนด

วุฒิการศึกษาได้รับการรับบรองจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก

 • The University of Derby – หลักสูตร BA (Hons) in Business Management ทุกสาขาวิชา ซึ่งเปิดสอนในวิทยาเขต บาร์เซโลนา และมิวนิค ได้รับการรับรองโดยรัฐจากมหาวิทยาลัยดาร์บีในสหราชอาณาจักร
 • The University of Roehampton – หลักสูตร BSc (Hons) in International Business ซึ่งเปิดสอนในวิทยาเขตเจนีวา มอนโทรซ์ และมิวนิค และหลักสูตร MSc in International Management และ MBA ซึ่งเปิดสอนในวิทยาเขตเจนีวา มอนโทรซ์ มิวนิค และบาร์เซโลนา ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย The University of Roehampton ในสหราชอาณาจักร
 • Universidad Católica San Antonio de Murcia – หลักสูตรปริญญาตรี, ปริญญาโทและ MBA ซึ่งเปิดสอนในบาร์เซโลนา เจนีวา มองโทรซ์ และวิทยาเขตออนไลน์ของเราได้รับการยอมรับจากรัฐ (título propio) และได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย UCAM ในประเทศสเปน
 • CMI – หลักสูตร BA (Hons) ซึ่งเปิดสอนในวิทยาเขตบาร์เซโลนา และมิวนิค ได้รับการรับรองโดย Chartered Management Institute (CMI) ซึ่งช่วยให้นักศึกษามีโอกาสได้รับวุฒิการศึกษาพิเศษ ประกาศนียบัตร CMI ด้านการจัดการและความเป็นผู้นำ

ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารท้องถิ่น และนานาชาติทั่วโลก

 • ได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว โดย QS Stars ในด้านความเป็นเลิศทางด้านการสอน Business Education
 • อยู่ในอันดับ 6 ของโรงเรียนธุรกิจที่ดีที่สุด สำหรับนักศึกษาสุภาพสตรี โดยนิตยสาร Capital Magazine
 • หลักสูตร Executive MBA อยู่ในอันดับหนึ่ง จากการจัดอันดับของนิตยาสาร CEO Magazine’s Global Executive MBA
 • ได้รับการจัดอันดับให้เป็นคณะวิชาธุรกิจ 20 อันดับแรก โดยการจัดอันดับของนิตยสาร China Economic Review
 • หลักสูตร Online MBA อยู่ในอันดับที่ 15 ของโลก โดยการจัดอันดับของ QS Top MBA
 • หลักสูตร MBA ติดอันดับใน 50 อันดับแรกของโลก จากการจัดอันดับของ QS ปี 2020
 • หลักสูตร MBA ติดอันดับที่ 32 ของโลก โดยการจัดอันดับของ AméricaEconomía
1. puid_cccdc30d-0891-466d-b16f-deb956121c14_330_8794.png 2. puid_a235154f-b499-4681-b227-8306ef1ca914_330_8832.png 3. puid_010f9b26-daeb-4b0b-a08c-912563e4e30c_330_7913.jpg 4. puid_e24cc8ec-aa69-47ba-ac60-66276b5cc0f9_330_7919.jpg
5. puid_e3807982-e039-4da5-ac06-52aa6bdb211b_330_8795.png 6. puid_a4e97749-83ce-4236-a63e-7b041051cebe_330_8793.png 7. puid_d43ddb4b-2c45-4ca4-b12f-3a67f1e88143_330_8792.png 8. puid_b384c549-a97e-4278-990f-b65ef0d400b9_330_7917.jpg
9. puid_5daf26b4-694f-42a5-a92f-0f4fb96d8a82_330_7918.jpg 10. puid_010e9ea2-87d0-488c-aa2e-f8798c912f0f_330_9189.jpg 11. puid_7d49477e-d772-4074-be0e-9ba68543a656_330_9190.jpg 12. puid_6be0c525-a61f-49e6-b99c-1075c8163fdc_330_8911.png

เป็นสมาชิกขององค์กร และสมาคมระดับโลก

EU Business School มีความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นสมาชิกขององค์กร และสมาคมสมาคมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นต่อการศึกษา และช่วยให้มั่นใจในคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงร่วมมือกับองค์กรหลายแห่ง ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น Hispanic Association of Colleges และ Universities and the Geneva Chamber of Commerce, Industry & Services (CCIG) และอื่นๆ ดังต่อไปนี้

puid_0958d4ff-59cf-4c5a-a4a8-866c0ecf4f59_1300_9165.jpg

ราคาและโปรโมชั่น

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

บริการ CAREER SERVICES DEPARTMENT บริการจัดหางานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่สำเร็จการศึกษา

บริการ CSD เป็นบริการที่ทาง EU Business School ได้ร่วมมือเกี่ยวกับองค์กร หรือบริษัทพาณิชย์ และกลุ่มศิษย์เก่า โดยจะเข้ามาจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดหางาน และหาแนวทางให้กับนักศึกษาทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาจาก EU Business School

 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก EU Business School ได้งานทำเฉลี่ย 6 เดือน หลังเรียนจบ
 • มีนักศึกษา 20% ได้เริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง
 • มีนักศึกษา 20% ได้กลับไปต่อยอด และพัฒนาสายงานอาชีพของตนเองให้สูงขึ้น
 • ศิษย์เก่าของ EU Business School ส่วนใหญ่ พูดได้ 3 ภาษา
 • สนับสนุนการจัดหางาน ค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษา ที่ต้องการทำงานในสหภาพยุโรป
 • จัดฝึกอบรม ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง เพื่อเข้าทำงาน
  • อบรมในหัวข้อ การหางานเพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติอย่างแท้จริง
  • อบรมในหัวข้อ การสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่น่าจดจำแบบมืออาชีพ
  • อบรมในหัวข้อ เพิ่มประสิทธิภาพ CV และการเขียนจดหมายสมัครงานให้ตรงกับตำแหน่ง
  • อบรมในหัวข้อ 6 แนวคิดการสร้างเครือข่ายทั้งระบบออนไลน์ และระบบออฟไลน์ ให้ประสบความสำเร็จ
  • อบรมในหัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงสถานะในเว็บไซต์ Linkedln เครือข่ายของนักธุรกิจระดับนานาชาติ
 • EU Career Fairs เทศกาลจัดหางาน ที่จัดขึ้น ณ บาร์เซโลนา ประเทศสเปน ที่นี่คุณจะได้พบกับบริษัทชั้นนำทั่วโลกมากมาย ที่กำลังมองหาบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถ โดยสามารถพูดคุ้ยกับฝ่ายจัดหางานของแต่ละบริษัท พร้อมสัมภาษณ์สั้นๆ ได้ทันที
 • Alumni Networking ความแข็งแกร่งของศิษย์เก่า กว่า 27,000 คน ทั่วโลก ซึ่งเป็นโอกาสมากมาย ที่จะได้สร้างสัมพันธ์กับนักธุรกิจ และนักบริหารระดับโลกผ่านการประชุม งานสัมมนา และอื่นๆ ที่ทางสถาบันได้จัดขึ้น

เป็นพันธมิตรกับสถาบันธุรกิจระดับนานาชาติ

EU Business School ได้เป็นพันธมิตรกับสถาบันธุรกิจระดับนานาชาติ มีความเป็นสากล ซึ่งเป็นข้อดี สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานานาชาติ นอกจากนี้ ทางโรงเรียน ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และเพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่กว้างขึ้น

Microsoft Amazon International EU Business School International EU Business School
BMW Facebook JP Mprgan International EU Business School
International EU Business School International EU Business School International EU Business School International EU Business School
International EU Business School International EU Business School International EU Business School International EU Business School
International EU Business School International EU Business School International EU Business School International EU Business School

puid_96d4641f-85ef-4bac-bc08-59aade03a94c_1300_4741.png

Property Id : 30943
Address: Avinguda Diagonal, 648B, 08017 Barcelona
State/County:
Country: Spain
Open In Google Maps

Similar Listings

Business - บริหารธุรกิจ
On Campus
Online

เรียนต่อเยอรมัน EU Business School เดอะเบสท์...

เรียนต่อเยอรมัน EU Business School EU Business School สถาบันสอนการบริหารธุรกิจแห่งยุโรป ก่ ...
เรียนต่อเยอรมัน EU Business School EU Business School สถาบันสอนการบริหารธุรกิจแห่งยุโรป ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 เปิดสอ ...
Webmaster Thebest
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest