เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite

เรียนต่อออสเตรเลีย ICMS International College of Management Sydney


ICMS (International College of Management Sydney) เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ในหลักสูตรเฉพาะทาง ในสาขาการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพสูงในประเทศออสเตรเลีย ล่าสุดในปี 2006 สถาบัน ICMS ได้รับรางวัล Award for Expert in Education (รางวัลในการส่งการศึกษาออกนอกประเทศ) ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่า ทางสถาบันมีศักยภาพในด้านการเรียนการสอน ที่เป็นที่ยอมรับ และรู้จักกันดีในแวดวงอาชีพการบริการ หรือการจัดการทางธุรกิจ เรียนต่อออสเตรเลีย ICMS เรียนต่อต่างประเทศ

ICMS เน้นการให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติ ดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการในกลุ่มอุตสาหกรรม และยังเป็นแห่งเดียวของประเทศออสเตรเลียที่ได้เป็น IATA Authorized Training Center หรือศูนย์อบรมอย่างเป็นทางการระดับประเทศทางการบริการทางอากาศ (IATA/UFTAA : International Air Transport Association and United Federation of Travel Agents Association)

จุดเด่นของสถาบัน ICMS

 • นักศึกษาที่จบจาก ICMS 90% มีงานรองรับหลังเรียนจบทันที
 • นักศึกษาที่จบจาก ICMS มีอัตราจ้างงานเฉลี่ยสูงกว่า กว่า มหาวิทยาลัย Group of 8
 • เป็นที่ยอมรับของสภาการศึกษาออสเตรเลีย ซึ่งการันตีได้ถึงคุณภาพการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรด้าน Event Management และ Hospitality Management รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ
 • อาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพและมีชื่อเสียงในภาคอุตสาหกรรม พร้อมที่จะส่งมอบความสำเร็จให้กับนึกศึกษาทุกคน
 • เน้นการพัฒนาทักษะรอบด้าน พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ผสมผสานกับเนื้อหารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เพื่อปรับใช้ในการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม นักศึกษาเกือบ 50% ในสถาบัน ICMS เป็นนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาที่ไปเรียนที่นี่จะได้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเพื่อนใหม่ๆ จากหลายหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา
 • กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ การเรียนการสอนและการเรียนรู้จะเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม กระตุ้นให้คุณคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการบริการระดับมืออาชีพ โดยเริ่มตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับสูง
 • 100 % ของนักศึกษาของ ICMS เรียนจบพร้อมด้วยประสบการณ์ในการทำงานจริง จากบริษัทชั้นนำ มีการฝึกงานทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่ง ICMS มีบริษัทชั้นนำ ในออสเตรเลีย ที่เป็นพาร์ทเนอร์ คอยรับนักศึกษาจาก ICMS ไปฝึกงานกว่า 1,000 บริษัท
 • เทอมที่ฝึกงานไม่มีการจ่ายค่าเทอม และมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากทางบริษัท

Official Website: https://www.icms.edu.au/

ติดต่อเดอะเบสท์

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

 • Bachelor of Business Management หลักสูตร 2.75 ปี – หลักสูตรนี้ จะเพิ่มศักยภาพในด้านการจัดการ ในด้านการการบริหาร การจัดการ รวมถึงการเงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฝึกฝนให้เป็นผู้นำในด้านธุรกิจ มีความรู้อย่างลึกซึ่งทั้งในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ เมื่อเรียนจบ สามารถประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ การตลาด ฝ่ายขาย ผู้จัดการ ผู้ประกอบการ โบรชัวร์หลักสูตรคลิก
 • Bachelor of Hospitality Management หลักสูตร 3 ปี – ปริญญาตรีด้านการโรงแรม ได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยการโรงแรมชั้นนำในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การบริการในระดับโรงแรม 5 ดาว รวมถึงรีสอร์ทบนเกาะสุดหรู อย่างเป็นมืออาชีพ เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถทำงานได้ทั่วโลก ยกตัวอย่างตำแหน่งงาน เช่น ผู้จัดการโรงแรม ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการฝ่ายขาย รวมถึง การบริการบนเครื่องบินด้วย โบรชัวร์หลักสูตรคลิก
 • Bachelor of Event Management หลักสูตร 3 ปี – หลักสูตรที่พัฒนามาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน เนื่องจาก ผู้เรียนจะได้เรียนการจัดงาน อีเว้นท์ ที่หลากหลาย ตั้งแต่งานระดับเล็ก เช่น งานแต่งงาน งานแฟชั่นโชว์ กขบวนพาเหรด จนถึงอีเว้นท์ขนาดใหญ่ เช่น เทศกาลดนตรี เทศกาลแสง สี เสียง ประจำปี แฟชั่นโชว์ระดับนานาชาติ และงานอีเว้นท์แปลกใหม่ ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ โดยหน้าที่ของ Event Management คือ ประสานงานทุกฝ่าย เพื่อทำให้จัดงานได้อย่างมืออาชีพ โบรชัวร์หลักสูตรคลิก
 • Bachelor of Sports Management หลักสูตร 3 ปี – หลักสูตรการจัดการด้านการกีฬา ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการนักกีฬา การจัดการทีม การหาสปอนเซอร์ การตลาด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำด้านกีฬาระดับโลก เช่น FIFA World Cup โอลิมปิก เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถเป็นผู้จัดการทีมกีฬา ผู้จัดการสนามกีฬา โบรชัวร์หลักสูตรคลิก
 • Bachelor of Business management (Accounting) หลักสูตร 2.75 ปี – หลักสูตรด้านการบัญชีของ ICMS ได้รับการอนุมัติ และรับรองจาก CPA Australia และ Chartered Accountants ANZ ซึ่งการันตีถึงคุณภาพหลักสูตรที่แข็งแกร่ง โดยหลักสูตรนี้ จะเรียนเกี่ยวกับการบัญชีอย่างมืออาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งงานบัญชีได้ทุกสาขา รวมถึงสามารถสอบเป็นผู้สอบบัญชีได้ด้วย ซึ่งเป็นเส้นทางสู่การทำงานที่โดดเด่นในอนาคต โบรชัวร์หลักสูตรคลิก
 • Bachelor of International Tourism หลักสูตร 3 ปี – หลักสูตรการท่องเที่ยวของ ICMS จะเน้นไปที่การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เพื่อเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ เรียนรู้ที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความแปลกใหม่ มีสีสัน กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตอบสนองความต้องการและคุ้มค่าการค่าใช้จ่าย เมื่อเรียนจบ สามารถทำงานได้หลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตัวอย่างอาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยว ผู้จัดการบริษัททัวร์ เจ้าของกิจการทัวร์ ผู้จัดการรีสอร์ท โบรชัวร์หลักสูตรคลิก
 • Bachelor of Property (Development, Investment and Valuation) หลักสูตร 3 ปี – หลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น การซื้อ การขาย การตีราคา และการเจรจาต่อรอง รวมถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการเก็งกำไร อย่างรวดเร็ว สร้างไหวพริบ และการตัดสินใจให้เฉียบขาด เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย นักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โบรชัวร์หลักสูตรคลิก
 • Bachelor of Business Management (Fashion and Global Brand Management) หลักสูตร 2.75 ปี – หลักสูตรการบริหารด้านแฟชั่น และแบรนด์ระดบโลกโดยเฉพาะ สร้างกลยุทธ์การขายสินค้าแฟชั่น ทั้งการค้าปลีกและออนไลน์ เรียนรู้จากเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ ผ่านโครงสร้างหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบรับกับความต้องการในอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลก เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบกิจการด้านแฟชั่นต่างๆ หรือ ผู้จัดการแบรนด์ ครีเอทีฟ โบรชัวร์หลักสูตรคลิก

 ระดับปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท ของ ICMS เน้นการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์อย่างมืออาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางที่แข็งแกร่ง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานของโลกศัตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่น ปรับให้เหมาะสมกับความสนใจในอาชีพส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังมีการฝึกงาน Internship ระยะเวลา 600 ชั่วโมง เพื่อได้ทำงานในสถานประกอบการณ์จริง โดยในระดับปริญญาโท เปิดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้

 • Master of International Business หลักสูตร 2 ปี (คลิ๊ก) – หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมีความสำคัญต่อองค์กร ที่ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ มีทักษะ แนวคิดแบบมืออาชีพ ผ่านโปรแกรมการเรียนที่ทันสมัย นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะด้านการบริหารรอบด้าน ทั้งในด้านทฤษฎี และทางด้านปฏิบัติ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย เช่น บริษัทข้ามชาติ บริษัทนำเข้า และส่งออกสินค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำกับ ดูแลกิจการทางการเงิน วิเคราะห์ วางแผนความเสี่ยงของธุรกิจ รวมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการตลาด
 • Master of Management (Tourism และ Hospitality) หลักสูตร 2 ปี (คลิ๊ก) – หลักสูตรการท่องเที่ยว และการโรงแรมของ ICMS มีคุณภาพสูงมาก ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการโรงแรมในยุคอนาคต โดยนักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับการบริการแบบสมัยใหม่ ผสมผสานกับการบริการแบบร่วมสมัย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะได้โอกาสในการทำงานหลากหลายรูปแบบ เช่น ผู้จัดการโรงแรม รีสอร์ท ผู้เชี่ยวชาญในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • Master of Management หลักสูตร 2 ปี (คลิ๊ก) – หลักสูตรการจัดการ สำหรับผู้จัดการที่ต้องใช้ความรู้ในเชิงทฤษฎีขั้นสูง สำหรับการเป็นผู้นำ การเรียนทันสมัยบนพื้นฐานของความเป็นผู้นำ ฝึกความรับผิดชอบ การตัดสินใจ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้หลากหลายสายงาน เช่น การจัดการกลยุทธ์ และนโยบายทางธุรกิจ ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ธุรกิจ และแผนการตลาด
 • Master of Event Management หลักสูตร 2 ปี (คลิ๊ก) – หลักสูตรน้องใหม่ ที่ตอบรับกับงานในยุคอนาคต เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คอนเสิร์ท แฟชั่นโชว์ งานเทศกาลแสง สี เสียง การจัดแสงสินค้า ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานในบริษัทออร์แกไนเซอร์ต่างๆ หรือสามารถจัดตั้งบริษัทออร์แกไนเซอร์เองได้

อื่นๆ

 • Diploma of Golf Management
 • Study Abroad & Exchange Programs

การฝึกงาน

การฝึกงาน เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร นักศึกษาทุกคนที่เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ที่ ICMS จะต้องเข้ารับการฝึกงาน 1,200 ชั่วโมง และระดับปริญญาโท ฝึกงาน 600 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษา ได้ทำงานในสถานประกอบการจริง ฝึกฝน เสริมสร้างทักษะในระดับมืออาชีพ และสร้างเครือข่ายการทำงานกับนายจ้างในอนาคต

วิทยาลัย ICMS มีเครือข่ายสถานประกอบการชั้นนำหลายแห่ง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงาน โดย ทางวิทยาลัย ICMS จะคัดเลือกบริษัทที่สอดคล้องกับผู้เรียน รวมถึงพาเยี่ยมชมสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม เพื่อให้มั่นใจว่า ตรงกับความต้องการของนักศึกษามากที่สุด

นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้รับค่าตอบแทนในระหว่างที่ฝึกงานกับบริษัทต่างๆอีกด้วย โดยจะได้รับค่าตอบแทนสูงถึง 18 – 25 เหรียญต่อชั่วโมง ซึ่งมีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากก นอกจากจะได้ประสบการณ์ทำงานจริงยังสามารถคืนกำไรให้แก่นักศึกษาด้วย ยกตัวอย่างเช่น

ระดับปริญญาตรี

 • ในระดับปริญญาตรี ต้องฝึกงาน 1,200 ชั่วโมง
 • ในกรณีได้รับค่าแรงเป็นจำนวนเงิน 18 – 25 AUD ต่อชั่วโมง (คำนวณจากค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งอาจจะได้มากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับที่ตกลงกับนายจ้าง)
 • ดังนั้น นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกงานอย่างน้อยขั้นต่ำ ประมาณ 21,600 – 30,000 AUD (ประมาณ 453,600 – 630,000 บาท)

ระดับปริญญาโท

 • ในระดับปริญญาโท ต้องฝึกงาน 600 ชั่วโมง
 • ในกรณีได้รับค่าแรงเป็นจำนวนเงิน 18 – 25 AUD ต่อชั่วโมง (คำนวณจากค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งอาจจะได้มากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับที่ตกลงกับนายจ้าง)
 • ดังนั้น นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกงานอย่างน้อยขั้นต่ำ ประมาณ 10,800 – 15,000 AUD (ประมาณ 226,800 – 315,000 บาท)

Pathways

สำหรับใครที่ยังไม่มีผลภาษา IELTS หรือสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางวิทยาลัยจะรับเข้า ทาง ICMS มีศูนย์ภาษา Aspire Institute ที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อระดับวิทยาลัย

เงื่อนไขในการเรียนภาษาเพื่อ Pathway เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี

 • คะแนน IELTS 5.0 จะต้องเรียนภาษาเพิ่ม 20 สัปดาห์
 • คะแนน IELTS 5.5 จะต้องเรียนภาษาเพิ่ม 10 สัปดาห์
 • คะแนน IELTS 6.0 เข้าเรียนได้เลย ไม่ต้องเรียนภาษาเพิ่ม !!

โปรโมชั่นเรียนภาษากับสถาบัน Aspire Institute

 • Academic English (AEP) ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ (ต้องมีคะแนน IELTS 5.5) สัปดาห์ละ 239 AUD
 • General English (GE) ภาษาอังกฤษทั่วไป สัปดาห์ละ 199 AUD

 

ราคาและโปรโมชั่น

Promotion & Scholarships


มหาวิทยาลัย ICMS มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยจะเป็นส่วนลดให้กับค่าเรียนในเทอมที่ 2 ซึ่งมูลค่าทุน สูงสุดได้ถึง 25,000 AUD (ประมาณ 600,000 บาท)

ICMS International Scholarships 29,000 AUD (ประมาณ 700,000 บาท)

 1. สำหรับผูสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี
 2. มีวุฒิการศึกษา 6 หรือเทียบเท่า ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 0
 3. มีผลคะแนน IELTS Academic 6.0 โดยทุกแบนไม่ต่ำกว่า5 (นักเรียนที่จบจากหลักสูตรนานาชาติ ไม่ต้องโชว์ผลคะแนนภาษา)
 4. เขียน Essay จำนวน 500 คำ โดย
  • อธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกเรียนหลักสูตรดังกลาง ที่ ICMS
  • ทำไมคุณถึงเหมาะสมที่สุดที่จะได้รับทุนการศึกษานี้
  • คุณมองอนาคตข้างหน้าอีก 10 ปี อย่างไร และ ICMS จะสนับสนุนคุณในด้านไหน
 5. สัมภาษณ์ผ่านทาง Skype โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย สัมภาณณ์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเขียน Essay รวมถึงความรู้ทั่วไปของมหาวิทยาลัย ICMS

Postgraduate Innovation Scholarship 13,000 AUD (ประมาณ 312,000 บาท)

 1. สำหรับผูสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท
 2. มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอะไรก็ได้ ด้วยเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 0
 3. มีผลคะแนน IELTS Academic 6.5 โดยทุกแบนไม่ต่ำกว่า 6.0 (นักเรียนที่จบจากหลักสูตรนานาชาติ ไม่ต้องโชว์ผลคะแนนภาษา)
 4. เขียน Essay จำนวน 1,000 คำ โดย
  • อธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกเรียนหลักสูตรดังกลาง ที่ ICMS
  • หน้าที่การงานที่คุณคาดหวังเมื่อสำเร็จปริญญาโทที่ ICMS คืออะไร
  • คุณคิดว่านวัตกรรมมีความสำคัญต่อการทำงานของคุณหรือไม่ และ ICMS สามารถช่วยให้คุณมีนวัตกรรมได้อย่างไร
  • ทำไมคุณถึงเหมาะสมที่สุดที่จะได้รับทุนการศึกษานี้
 5. สัมภาษณ์ผ่านทาง Skype โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย สัมภาณณ์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเขียน Essay รวมถึงความรู้ทั่วไปของมหาวิทยาลัย ICMS

*นักเรียนสามารถยื่นสมัครขอทุนไปก่อนแล้วค่อยยื่นผลคะแนนภาษาภายหลังได้ หรือในกรณีที่ไม่มีผลภาษา สามารถร้องขอเพื่อทดสอบระดับภาษากับทางสถาบันก่อนได้ สถาบันจะประเมิณระดับภาษาของผู้เรียนและกำหนดระยะเวลาเรียนภาษาก่อน ทั้งนี้จะต้องแล้วเสร็จก่อนวันเปิดการศึกษา

กำหนดการณ์รับสมัครเรียน

ระดับปริญญาตรี

 • รอบที่ 1 สมัครก่อนเดือนกุมภาพันธ์
 • รอบที่ 2 สมัครก่อนเดือนพฤษภาคม
 • รอบที่ 3 สมัครก่อนเดือนกันยายน

ระดับปริญญาโท

 • รอบที่ 1 สมัครก่อนเดือนกุมภาพันธ์
 • รอบที่ 2 สมัครก่อนเดือนกรกฎาคม

หมายเหตุ:

 • สามารถยื่นวีซ่าก่อนเปิดเรียนได้ 3 เดือน
 • วีซ่าผ่านแล้วสามารถเดินทางได้เลย
 • การเตรียมเอกสาร “ก่อนยื่นขอวีซ่า” ใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ แล้วแต่ความพร้อมของเอกสารที่ส่งมา และความยากง่ายของแต่ละเคส
 • “เมื่อยื่นวีซ่าแล้ว” ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า ปกติประมาณ 30 วันทำการ “นับถัดจากวันที่ยื่น” เร็วสุดที่ 10-20 วันทำการแล้วแต่สถานทูต
 • เดอะเบสท์แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือนก่อนที่จะเปิดเรียน เพื่อเตรียมตัวในเรื่องของการสมัครเรียน เตรียมเอกสาร และยื่นวีซ่าค่ะ

ถ้าไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีผลภาษา IELTS หรือสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยจะรับเข้า ทาง ICMS มีศูนย์ภาษา Aspire Institute ที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย

Promotion English pathway to ICMS – ค่าเรียนภาษาสุดพิเศษสำหรับนักเรียน ICMS (สำหรับคนไทยเท่านั้น)

 • General English (GE) ภาษาอังกฤษทั่วไป สัปดาห์ละ 199 AUD
 • Academic English (AEP) ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ สัปดาห์ละ 239AUD

นักเรียนสามารถขอรับการทดสอบภาษาอังกฤษจากทางมหาวิทยาลัย ICMS ก่อนได้เพื่อทำการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อประเมินว่าจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มในระยะเวลาเท่าไหร่ หรือกรณีที่คะแนนภาษษ IELTS ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก็สามารถส่งผลคะแนนให้ทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องเรียนภาษาเพิ่มอีกกี่สัปดาห์ เพื่อสามารถเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

วิทยาลัย ICMS จะแบ่งพื้นที่เป็นส่วนตัว และพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างลงตัว ตอบโจทย์สำหรับนักศึกษา ที่ต้องการความเงียบสงบ และมีสมาธิในการเรียน และต้องการพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร และทำงานร่วมกับเพื่อนชั้นเรียนคนอื่นๆ

บริการห้องสมุด

ห้องสมุดของวิทยาลัย ICMS มีหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ และห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนนับแสนเล่ม พื้นที่เงียบสงบ และมีห้องประชุมหลายห้องไว้คอยบริการ รวมถึงเครื่องปริ๊น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกน

 • รวบรวมทั้งหนังสือเรียน และหนังสือหายาก
 • ทันสมัยด้วยการเข้าถึงวารสารในระบบออนไลน์
 • มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมขนาดเล็ก และโต๊ะทำงานส่วนตัว
 • บริการเครื่องพิมพ์สี และเครื่องสแกนเนอร์

ศูนย์กีฬา

ทาง ICMS ให้ความสำคัญกับการเรียน การกีฬา ควบคู่กัน เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีสุขภาพที่ดี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยทางวิทยาลัย มีสนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล ห้องออกกำลังกาย ซึ่งนักศึกษาทุกคน สามารถใช้ได้ตลอดทั้งสัปดาห์ นอกจากนี้ รอบๆ วิทยาเขตของเราก็มีกิจกรรมมากมายให้ทำ เช่น เล่นเซิร์ฟ ดำน้ำ พายเรือคายัค หรือท่องเที่ยวสำรวจธรรมชาติ

ที่พักของวิทยาลัย ICMS

ถ้าหากตั้งใจที่จะมาเรียนที่ ICMS อยู่แล้ว เราขอแนะนำให้พักกับทางหอพักของวิทยาลัย เพราะจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ และทุกหอพัก จะมีอาจารย์ประจำหอ หรือ Accommodation Manager ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาทุกคน และอาศัยร่วมกันในหอพักกับนักศึกษาด้วยกันเลยค่ะ

การพักกับหอพักนักศึกษาวิทยาลัย ICMS เป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์สูงสุด นักศึกษาจะได้เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่าง พร้อมอาหารทุกมื้อ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง อินเตอร์เน็ตไร้สายรอบวิทยาลัย มีบริการทำความสะอาดให้ทุกสัปดาห์

สิ่งที่จะได้รับเมื่อพักกับหอพัก ICMS

 • ฟรีอาหาร3 มื้อในวันธรรมดา และ 2 มื้อ ในวันหยุด ที่โรงอาหารของวิทยาลัย ICMS (นักศึกษาที่พักหอนอก สามารถมาซื้อทานได้)
 • อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย 24 ชั่วโมง
 • มีห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
 • รวมค่าไฟ ค่าน้ำ เรียบร้อยแล้ว
 • มีที่จอดรถ
 • มีบริการซักผ้าปูที่นอน และทำความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์
 • สามารถเลือกเตียงเดี่ยว เตียงคู่ หรือเตียงสาม โดยทางวิทยาลัยจะสุ่มเพื่อนร่วมห้องให้ (เป็นเพศเดียวกัน)

ค่าใช้จ่ายหอพักสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี.jpg

แต่ถ้าหากนักศึกษาคนไหน ที่ต้องการหาที่พักเอง Manly และชานเมืองรอบๆ ก็มีที่หอพัก อพาร์ทเม้น ให้เลือกหลากหลายรูปแปบ โดยนักศึกษาสามารถเช่าร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนได้

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals
www.ben-williams.com

ที่อยู่สถาบัน

Address: 151 Darley Rd, Manly NSW
Zip: 2095
Country: Australia
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest